Zmena režimu organizácie MFS od 1.10.2020 do odvolania

VV schválil hlasovaním per rollam dňa 1.10.2020 na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.09.2020 zmenu režimu organizácie MFS od 1.10.2020 do odvolania.

Futbal sa bude hrať v inom režime:

Nariadenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 30.09.2020.

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Výklad:

Hrať sa bude - s hraničným číslom 50!!!

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. 9. 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské regionálne i oblastné súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku max. 50 osôb (hráči, RT, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych dvojičkových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov!

 

Viac inforácií tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

 

Lenka Rumanová  - sekretár ObFZ Kysúc

PaedDr.Stanislav Špila  - predseda ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy