Orgány zväzu

 

Výkonný výbor ObFZ Kysúc

Predseda

Stanislav Špila tel.: 0907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Podpredseda pre športovú činnosť

Ján Studený tel.: 0904131777, mail: studeny.knm@gmail.com

Podpredseda pre ekonomickú a marketingovú činnosť

Milan Škorník tel.: 0903409496, mail: milanskornik@ppconstruction.sk

Členovia

Vladislav Brisuda tel.: 0948874044, mail: brisudalaco@gmail.com

Peter Kubinec tel.: 0905348390, mail: skjavornikmakov@gmail.com

Ján Súhrada – zástupca rozhodcov tel.: 0910924477, mail:jan.suhrada@gmail.com

Ladislav Šlapka tel.: 0949582465, mail: lacoslapka@gmail.com

Predsedovia odborných komisií ObFZ Kysúc

Športovo-technická komisia - úseky mládeže a dospelých (ŠTK)

Predseda

Ladislav Šlapka tel: 0949 582 465,mail: lacoslapka@gmail.com

Podpredseda

Jozef Vrtel tel: 0904 273 079, mail: jozef.vrtel@gmail.com

Členovia

Miroslav Laš tel: 0907 128 430, mail: las.ca.miroslav@gmail.com

Jaroslav Mlkvík, tel: 0905 732 145, mail: jaromlkvik@mail.t-com.sk

Štefan Grečmal tel: 0904 231 974, mail: stevo.grecmal@gmail.com

Disciplinárna komisia (DK)

Predseda

Ľubomír Jurišta tel: 0908760066, mail: l.jurista@azet.sk

Podpredseda

Marián Vrtel tel: 0910401572, mail: marian.vrtel07@gmail.com

Členovia

Milan Hurík tel: 0908479307, mail: mhurik@centrum.sk

Jozef Králik tel: 0948 643 507, email: kralik.jozko@gmail.com

Štefan Tomáš tel: 0918854682, mail: stefan.tomas@justice.sk – externý poradca

Trénersko-metodická komisia (TMK)

Predseda

Vladislav Brisuda tel.: 0948874044, mail: brisudalaco@gmail.com

Členovia

Dávid Kratochvíl tel: 0903218558, mail: dkratochvil16@gmail.com

Ladislav Kolembus tel: 0905 979 882, mail: ladislav.kolembus@zoznam.sk

Ľuboslav Mikula tel:0905575371, mail: mikulaluboslav1511@gmail.com

Dominik Polaček tel: 0908056289, mail: polacek.dominik9499@gmail.com

Pavol Mičian tel:0905 570 987, mail: pavolmician@yahoo.com

Marián Úkrop tel:0907 966 200, mail: mukrop@gmail.com

Štefan Zajac tel:0905253732, mail: stefanzajac@centrum.sk

Timek Marek tel: 0918590726, mail: marektimek@gmail.com

Komisia rozhodcov (KR)

Predseda

Peter Moják tel: 0907 204 552, mail: peter.mojak@centrum.sk

Podpredseda

Ján Súhrada tel.: 0910 924 477,  mail:  jan.suhrada@gmail.com

Členovia

Richard Halfár tel.: 0911 189 458,  mail: risohalfar@centrum.sk

Miroslav Ježík tel: 0910 867 089, mail: miroslavjezik@hotmail.sk

Jakub Kolesnáč tel.:  0902546512,  mail: jakub.kolesnac@gmail.com

Jozef Mosor tel.: 0918 954 582, mail: jozko.mosor@gmail.com

Stanislav Špila tel.: 0907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Matričná komisia a ISSF (MK)

Predseda

Peter Kubinec tel.: 0905348390, mail: skjavornikmakov@gmail.com

Členovia

Jozef Králik tel: 0948 643 507, email: kralik.jozko@gmail.com

Lenka Rumanová tel.:0908 934 081 mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Stanislav Špila tel.:0907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Hospodárska, ekonomická a makretingová komisia (HK)

Predseda

Milan Škorník tel: 0903409496, mail: milanskornik@ppconstruction.sk

Členovia

Ján Studený tel.: 0904131777, mail: studeny.knm@gmail.com

Peter Kubinec tel.: 0905348390, mail: skjavornikmakov@gmail.com

Odvolacia komisia (OK)

Predseda

Štefan Vojtuš tel: 0905470967, mail: vojtus@lesostavsever.sk

Členovia

Jozef Jendrišák tel: 0905397263, mail: uhlosport@centrum.sk

Peter Chmúra tel: 0911277012, mail: chmura.peter@centrum.sk

Anton Varecha tel: 0918397074, mail: anton.varecha@gmail.com

Ignác Cyprich tel: 0903566943, mail: kovolpi@stonline.sk

Revízna komisia (RK)

Predseda

Miroslav Piják tel: 0905363583, mail: mirecpijaksk@gmail.com

Členovia

Pavol Kuriak tel: 0907429695

Katarína Lukáčová tel: 0915220821, mail: katarinalukacova79@gmail.com

 

Volebná komisia (VK)

Predseda

Eduard Gábriš tel: 0918993080, mail: eduard.gabris@gmail.com

Členovia

Ľubomír Kultán tel: 0905281848

Juraj Vnuk tel: 0917331007, mail: juraj.vnuk24@gmail.com


Zdravotná komisia (ZK)

Predseda

Jozef Borák tel: 0905200369, mail: sminki@centrum.sk

 

Futbalové zväzy