Orgány zväzu

Výkonný výbor ObFZ Kysúc

Predseda

Stanislav Špila tel.: 0907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Členovia

Peter Kubinec tel.: 0905348390, mail: skjavornikmakov@gmail.com

Ján Studený tel.: 0904131777, mail: studeny.knm@gmail.com

František Mrmus tel.: 0903654809, mail: mrmus@mskknm.sk

Milan Škorník tel.: 0903409496, mail: milanskornik@ppconstruction.sk

Ladislav Šlapka tel.: 0949582465, mail: lacoslapka@gmail.com

Ján Súhrada – zástupca rozhodcov tel.: 0910924477, mail:  jan.suhrada@gmail.com


Predsedovia odborných komisií ObFZ Kysúc

Športovo-technická komisia - úseky mládeže a dospelých (ŠTK)

Predseda

Ladisav Šlapka tel: 0949 582 465,email: lacoslapka@gmail.com

Členovia

Jozef Vrtel tel: 0904 273 079, email: jozef.vrtel@gmail.com

Miroslav Laš tel: 0907 128 430, email: las.ca.miroslav@gmail.com

Jaroslav Mlkvík, tel: 0905 732 145, email: jaromlkvik@mail.t-com.sk

Štefan Grečmal tel: 0904 231 974, email: stevo.grecmal@gmail.com

Jozef Králik tel: 0948 643 507, email: kralik.jozko@gmail.com


Disciplinárna komisia (DK)

Predseda

Ľubomír Jurišta tel: 0908760066, mail: l.jurista@azet.sk

Členovia

Štefan Tomáš tel: 0918854682, mail: stefan.tomas@justice.sk

Rastislav Hajnoš tel: 090476155

Marián Vrtel tel:0910401572

Alojz Chnúrik tel: 0948521252, mail: alojz.chnurik@gmail.com

Milan Hurík tel: 0908479307, mail: mhurik@centrum.sk


Trénersko-metodická komisia (TMK)

Predseda

František Mrmus tel.: 0903 654 809, mail: mrmus@mskknm.sk

Členovia

Ladislav Kolembus tel.: 0905 979 882, mail: ladislav.kolembus@zoznam.sk

Ľubomír Kultán tel.: 0905 281 848, mail: lubomirkultan@gmail.com

Rastislav Planeta tel.: 0907 646 001, mail: rastislavplaneta@centrum.sk

Patrik Elsner tel.: 0902 039 402,  mail: pato.elsner@gmail.com


Komisia rozhodcov (KR)

Predseda

Peter Moják tel.: 0907 204 552, mail: peter.mojak@centrum.sk

Členovia

Ján Súhrada tel.: 0910 924 477,  mail:  jan.suhrada@gmail.com

Richard Halfár tel.: 0911 189 458,  mail: risohalfar@centrum.sk

Jakub Kolesnáč tel.:  0902546512,  mail: jakub.kolesnac@gmail.com

Jozef Mosor tel.: 0918 954 582, mail: jozko.mosor@gmail.com

Jozef Vrtel - vedúci úseku DZ tel.: 0904 273 079, mail: jozef.vrtel@gmail.com


Matričná komisia a ISSF (MK)

Predseda

Peter Kubinec tel.: 0905348390, mail: skjavornikmakov@gmail.com

Členovia

Stanislav Špila tel.:0907 360 541, mail: stanislav.spila@gmail.com

Lenka Rumanová tel.:0908 934 081 mail: sekretariat@obfzkysuc.sk


Hospodárska komisia a makreting(HK)

Predseda

Milan Škorník tel.: 0903409496, mail: milanskornik@ppconstruction.sk

Členovia

Ján Studený tel.: 0904131777, mail: studeny.knm@gmail.com


Odvolacia komisia (OK)

Predseda

Štefan Vojtuš tel.: 0905470967, mail: vojtus@lesostavsever.sk

Členovia

Marián Ukrop tel.: 0907966200, mail: mukrop@gmail.com

Peter Chmúra tel.: 0911277012, mail: chmura.peter@centrum.sk

Anton Varecha tel.: 0918397074, mail: anton.varecha@gmail.com

Ignác Cyprich tel.: 0903566943, mail: kovolpi@stonline.sk


Revízna komisia (RK)

Predseda

Miroslav Piják tel.: 0905363583, mail: jamirknm@stonline.sk

Členovia

Pavol Kuriak tel: 0907429695

Lenka Rumanová tel.: 0908 934 081 mail: sekretariat@obfzkysuc.sk


Zdravotná komisia (ZK)

Predseda

Jozef Borák tel: 0905200369, mail: sminki@centrum.sk

Futbalové zväzy