Uznesenie Disciplinárnej komisie zo dňa 30.4. 2013

 

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

uznesenie zo dňa 30.4. 2013

130. Ivan Poliak, 1267043, Rudina – 6 MFZ nepod. od 29.4.2013. DP 1/6 1b.

131. Kristián Belák, 1276786, Oščadnica - 4 MFZ nepod. od 29.4.2013. DP 1/4a.

132. DK nevyhovuje žiadosti hráča ŠK Čierne Lukáša Benka, 1210571, o zmenu trestu, nakoľko žiadosť predmetne nespĺňa náležitosti DP31/2.

133. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia ÚS ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy