Úradná správa č. 9 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Nedostatky v MFS:
FK Polom Raková – TJ Olešná (neuvedený tréner H) - opakovane, odstupujeme DO
TJ Kysučan Ochodnica- FK Lodno (neuvedený tréner H) - opakovane, odstupujeme DO
2. Upozorňujeme:
2.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
3.Vzájomná dohoda:
3.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 11.09.2022 o 14.00 hod.
3.2. Športový klub Nesluša - TJ Slovan Rudinská MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.A ObFZ Kysúc dňa 11.09.2022 o 14.00 hod.
4. Schvaľujeme:
4.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trenéra v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. Športový klub Horelica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 13.00 hod.
1.2. FK LODNO - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 3.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2022 o 11.00 hod.
1.3. TJ Slovan Podvysoká - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 2.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 10.09.2022 o 10.30 hod.
1.4. TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.09.2022 o 17.00 hod.
1.5. MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.10.2022 o 12.00 hod.
1.6. Zmena poradia kategória U11,2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina B (HP Horelica) a 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina B (HP Svrčinovec)
1.7. Zmena poradia kategŕia U11, 2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC) a 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina C (HP Lodno)
1.8. Zmena termínu kategŕia U9, 3. turnaj  - termín 15.9.2021 začiatok o 13.00, Skupina B (HP Snežnica),
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
3. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica),
2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC),
3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno),
4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa),
5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa),
2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec),
3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), termín 15.9.2021 začiatok o 13.00 Skupina B (HP Snežnica),
4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská),
5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
5. ObFZ ŽILINA – dorast
1.tr.A dorast 3.kolo Oščadnica – Bytčica 10.9.2022 o 16:00
1.tr.A dorast 3. kolo Kamenná Poruba – Svrčinovec 11.9.2022 o 10:00 – poplatok Svrčinovec 5€
1.tr.B dorast 3. kolo Kotešová – Raková 10.9.2022 o 11:30
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
14. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b DP: Matej Ganišin (1229100) TJ Tatran Oščadnica. Vylúčený za HNS stiahnutie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti v súboji o loptu, pred PÚ v neprerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 5.9.2022 (10 eur MZF)
15. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b DP: Tomáš Šlíž (1237938) TJ Kysučan Korňa. Vylúčený za HNS kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v súboji o loptu, pred PÚ v neprerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 5.9.2022 (10 eur MZF)
16. DO na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubom a) FK Lodno, b) TJ Slovan Nová Bystrica , c) TJ Slovan Podvysoká disciplinárne opatrenie zo 4. kola VII. ligy hraného dňa 28.8.2022 – DS pokutu vo výške 10 eur jednotlivo pre uvedené kluby za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9, 12 RS čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP. (MZF  7 eur).
17. DO na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubom a) FK Lodno, b) TJ Olešná, disciplinárne opatrenie z 5. kola VII. ligy hraného dňa 4.9.2022 – DS pokutu vo výške 10 eur jednotlivo pre uvedené kluby za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9, 12 RS čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP. (MZF  7 eur).

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.6:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 11.09.2022 14:00 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV (Belko za AR1 Trúchly M., Fonš za AR2 Chovanec)
VII.liga NE 11.09.2022 15:30 TJ Olešná - TJ Tatran Oščadnica (Trúchly M. za AR1 Belko, Chovanec za AR2 Fonš)
Mládež SsFZ zmeny:
II.liga SŽ U15 SO 10.09.2022 10:00 FK Polom Raková - MŠK Kysucké Nové Mesto (Chovanec Miroslav za R Štefan Trúchly)
V.liga dorast U19 SO 10.09.2022 14:00 Radoľa – Strečno (Mindek Jaroslav za R Mosor Jozef, Belko Dávid za AR1 Mindek Jaroslav)
2. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 16.9.2022 o 18.00 na futbalovom štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (12. minútovka) s limitom minimálne 2400 m. Úspešné absolvovanie FP je podmienkou postupu do SsFZ. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Chrastina G., Majtan, Novotná, Paštrnák, Trúchly M., Vlček J.
3. Upozorňujeme kluby VII. ligy na povinnosť mať registrovaných 2  aktívnych rozhodcov v klube  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1.
4. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac august prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 16.9.2022. Dochádzka za august tu.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2022 je do 13.09.2022.
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu–potvrdenie z príslušného bankového domu.
V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy