Úradná správa č. 44 - 22/23

Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2023/2024 sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke ObFZ.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
2. V zmysle čl. 82/1c SP ukladáme herné dôsledky TJ Tatran Oščadnica – vyhlásením kontumácie v stretnutí 8.kolo VII. liga QUICK SPORT Nadstavbová časť o postup ObFZ Kysúc medzi ŠK Radoľa - TJ Tatran Oščadnica a priznávame podľa SP čl. 11/2 ŠK Radoľa 3 body a skóre 3:0.Prípad odstupujeme na DO.
Úsek mládeže:
1. Informujeme FK hrajúce súťaž 1. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina o termíne 2 barážového stretnutia.
- 2. MFS 18.6.2023 (nedeľa) o 17:00 FK Polom Raková - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 20.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 18.06.2023 o 11.00 hod.
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na vytvorenie novej súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.súťaže prípraviek v kategórií U7 (ročník narodenia 2017) pre nasledujúci súťažný ročník 2023/2024.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
79. DS- po 5 ŽK: disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP na 1 MFS od 12.6.2023 – Martin Malíček (1164524) TJ Slovan Rudinská (10 eur MZF)
80. DO po objasnení veci z ÚS č. 43 -22/23 bod 78 ukladá klubu TJ Slovan Podvysoká podľa čl. 9/1c a čl. 64/1b,c DP.  Disciplinárnu sankciu -pokuta vo výške 150 eur podľa 64/4 DP. (7 eur MZF)
81. DO na základe zápisu zo stretnutia U13, hraného dňa  11.06.2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9 bod 9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1 bod c DP klubu:  ŠK Kysucký Lieskovec (MZF 7 eur)
82. DO začína podľa čl. 71/3a DP a na základe odstúpenia ŠTK, disciplinárne konanie z nedohraného MFS 8. kola nadstavby VII. ligy medzi ŠK Radoľa – TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 11.6.2023. Za účelom objasnenia veci DO predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.6.2023 o 14:00 hod. HU- Jozef Macúš (1317049), vedúci mužstva ŠK Radoľa - Mário Škorupa (1033053), kapitána mužstva ŠK Radoľa - Štefan Vnuk (1186004), vedúci mužstva TJ Tatran Oščadnica – Pavol Stehel (1390249), kapitána mužstva TJ Tatran Oščadnica - Matej Ganišin (1229100), hráča mužstva ŠK Radoľa – Rostislav Dembický (1246931), R- Štefan Trúchly (1312714), AR1 – Pavol Jantoš (1027815), AR2 Juraj Vlček (1315509). Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.25:
ObFZ Kysúc zmeny:
IV. liga U13 NE 18.06.2023 11:00  Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (R Cisárik za Špalek)
IV. liga U13 NE 18.06.2023 12:00 Športový klub Horelica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC (R Belko D. za Rábik)
I. trieda dorast NE 18.06.2023 17:00 FK Polom Raková - TJ Beskyd Svrčinovec (zmena UHČ)

Matričná komisia - Peter Kubinec
Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Novelizované znenie je zverejnené tu.
–čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy