Úradná správa č. 44 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2022/2023, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 4.6.- 20.6.2022.
V kategóriach :
- VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc
- VIII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc
- VI. LIGA U 19 QUICK SPORT
- IV. LIGA U 15 QUICK SPORT
- IV. LIGA U 13 QUICK SPOR
- PRÍPRAVKA OBFZ KYSÚC U 11
- PRÍPRAVKA OBFZ KYSÚC U 9
V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený dňa 1.7.2022 o 17.00 hod. v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.
Úsek dospelých
1.Upozorňujeme FK na zmenu názvu súťaže dospelých v novom súťažnom ročníku 2022/2023.
- VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (Pôvodná VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc)
- VIII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (Pôvodná VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc).
Úsek mládeže
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká 13.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.6.2022 o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
41. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP Tomáš Šimanica (1258638) TJ Olešná od 13.6.2022 (10 eur MZF)
42. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b DP: Kevin Bongilaj (1409275) TJ Spartak Vysoká nad Kysucou U 15, vylúčený za HNS -podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 46/2 DP od 13.6.2022. (7 eur MZF)
43. DO začína podľa čl.71/1,3a DP disciplinárna konanie za zápasu 15. kola VI. ligy U19 medzi FK Polom Raková – TJ Tatran Oščadnica, hraného dna 11.6.2022, voči klubu FK Polom Raková  za HNS hráčov – vulgárne urážky na adresu R po stretnutí a po príchode do kabín, podľa čl. 48/1c DP. DO za účelom objasnenia veci vyzýva klub FK Polom Raková o identifikáciu previnilcov menovite , pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení, písomne do stredy 22.6.2022 do 12:00 hod.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.26:
ObFZ Kysúc zmeny:
VI.liga SO 19.06.2022 17:00 Športový klub Nesluša - FK Polom Raková (Trúchly za AR2 Žák)
VI.liga NE 19.06.2022 17:30 ŠK Radoľa - TJ Olešná (nové obsadenie: Janec, Vlček J., Majtán)
Mládež SsFZ zmeny:
V.liga U19 SO 18.06.2022 14:00 ŠK Radoľa - TJ Fatran Varín (Mindek Jaroslav za R Židek Milan)
V.liga U19 SO 18.06.2022 17:30 TJ Slovan Skalité - Družstevník Rašov (Elsner Patrik, Trúchly Michal)
II.liga U15 SO 18.06.2022 10:00 FK Čadca - ATTACK VRÚTKY (Staškovan Rastislav za R Janec Martin)
II.liga U15 SO 18.06.2022 10:00 FK Tatran Turzovka - Oravan Oravská Jasenica (Elsner Patrik za Jantoš Pavol)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Upozorňujeme kluby , že môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.
Návod ako sa prihlásiť a čerpať kredity https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa.

Futbalové zväzy