Úradná správa č. 41 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu (miesto konania) MFS od 15.kola - výhoda domáceho prostredia podľa umiestenia po 14 kole.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. MŠK Snežnica - FK LODNO MFS 20.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.06.2022 o 18.00 hod.
2.2. MŠK Snežnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 21.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 18.06.2022 o 16.00 hod.
3. Oznamujeme:
3.1. Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.
Úsek mládeže
1. Upozorňujeme:
1.1. FK hrajúce súťaž VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu rozlosovania na základe - výhody domáceho prostredia podľa umiestenia po 10 kole.
1.2. FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.3. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.5.2022 o 17.00 hod.
2.4. FK LODNO - MŠK Snežnica 13.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 03.6.2022 o 17.30 hod.
2.5. TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 12.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.5.2022 o 10.00 hod.
2.6. Turnaj prípraviek skupina B - HP Horelica dňa 3.6.2022 od 16:30 hod.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
36. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP Matej Mikula (1419177) TJ Slovan Skalité U15  od 23.5.2022 (5 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.23:
VII.liga NE 29.05.2022 17:00 MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov (Trúchly M. za AR1 Novotná)
VI. liga U19 SO 28.05.2022 14:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Beskyd Svrčinovec (Fonš za AR1 Krkoška)
VI. liga U19 SO 28.05.2022 14:00 FK LODNO - FK Polom Raková (Drozd za AR1 Žák)
2. KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosť Športového klubu Nesluša zo zápasu 16. kola VI. ligy QUICK SPORT medzi TJ Kysučan Korňa – Športový klub Nesluša. Sťažnosť neopodstatnená.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Staškov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy