Úradná správa č. 40 - 21/22

ObFZ Kysúc spustil skúšobnú povinnosť nahrávania videí zo stretnutia v VI. a VII. lige do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 bude povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je potrebné postupovať podľa RS ObFZ čl.5 bod 6.-Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK najneskôr 3 hod. pred MFS predsedovi ŠTK.
1.2. FK hrajúce súťaž VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu (miesto konania) MFS od 15.kola - výhoda domáceho prostredia podľa umiestenia po 14 kole.
2. V zmysle čl. 82/1b SP trestáme  OŠK Rudina hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16.kola VII. ligy liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc
TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina a priznávame podľa SP čl. 11/3 TJ SLOVAN KLOKOČOV 3 body a skóre 3:0.
3. Vzájomná dohoda:
3.1. TJ Olešná - FK VADIČOV MFS 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.00 hod.
3.2. MŠK Snežnica- TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 21.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 18.6.2022 o 16.00 hod.
4. Oznamujeme:
4.1. Všetkým FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch/Zoznam hráčov-karty aj možnosť „Nepočítať karty za rok 2021 udelené v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK(v jesennej časti), vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.
Úsek mládeže
1. Upozorňujeme:
1.1. FK hrajúce súťaž VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc na zmenu rozlosovania na základe - výhody domáceho prostredia podľa umiestenia po 10 kole.
1.2. FK hrajúce súťaž prípraviek aby v prípade odloženia stretnutí (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 13.00 hod.
2.2. OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.6.2022 o 15.00 hod.
2.3. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina 12.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.5.2022 o 10.00 hod.
2.4. FK LODNO - MŠK Snežnica 12.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.05.2022 o 17.30 hod.
2.5. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 21.5.2022 o 17.00 hod.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
35. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP Samuel Kubla (1261528) Tatran Oščadnica  od 16.5.2022 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják.
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.22:
VI. liga NE 22.05.2022 17:00 ŠK Radoľa - Športový klub Nesluša (Jantoš za R Elsner)
VII. liga SO 21.5.2022 17:00 ŠK Javorník Makov - FK LODNO (Drozd za AR2 Novotná)
VI. liga U19 SO 21.5.2022 14:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká (Cisárik za R Janec, Paštrnák za AR1 Štrba)
VI. liga U19 PI 20.5.2022 17:30 FK Lodno – MŠK Snežnica (R Vlček S. za Krkoška)
IV. liga U15 SO 21.5.2022 17:00 TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká (Chrastina G. za R Krkoška, zmena UHČ hrá sa v sobotu)
Mládež SsFZ zmeny:
II.liga U15 ST 25.05.2022 16:30 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ Tatran Klin (Štrba Miloš za Chrastina Norbert)
2. KR predvoláva na svoje zasadnutie v piatok 20.5.2022 o 16:00 R Krkoška a zároveň menovanému pozastavuje delegáciu na stretnutia dospelých do vyriešenia.


Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. TMK ObFZ Kysúc so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Krásne nad Kysucou dňa 30.mája 2022 (pondelok) od 15.30 hod. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - oznamy.
2. TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v mesiacoch september až november 2022 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na email brisudalaco@gmail.com , poprípade na sekretariat@obfzkysuc.sk - minimálny počet prihlásených 25.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Oznamujeme klubom KNM, Krásno, Makov, Staškov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy