Úradná správa č. 37 - 23/24

Konferencia Oblastného futbalového zväzu Kysúc na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.4.2024
Schválila:
- Overovateľov zápisnice: Ľubomír Jurišta, Jozef Králik
- zloženie pracovného predsedníctva: Stanislav Špila, Ján Studený, Milan Škorník, Lenka Rumanová, Ladislav Šlapka,
- zloženie mandátovej komisie : Roman Koniar– predseda, Lukáš Palica, Ján Šperka
- zloženie návrhovej komisie: Miroslav Laš – predseda, Rastislav Zeman, Katarína Lukáčová
- program konferencie ObFZ Kysúc
- rozpočet na rok 2024
Zobrala na vedomie:
- správu o činnosti VV ObFZ Kysúc
- správu o hospodarení ObFZ Kysúc

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať 14.kolo (posledné kolo v základnej časti) do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Športový klub Nesluša - ŠK Radoľa MFS 14.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 20.04.2024 o 14.30 hod.
2.2. TJ Slovan Rudinská - MŠK Snežnica MFS 14.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 21.04.2024 o 13.00 hod.
3. ŠTK berie na vedomie zmenu TJ Kysučan Ochodnica Predseda a ISSF manažér Richard Piják, +421 911 531 123, richard.pijak785@gmail.com. Zástupca ISSF manažéra Peter Gašinec : +421 903 565 606, peter8gasinec@gmail.com
Úsek mládeže:
1. Schvaľujeme:
1.1. TJ Kysučan Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 27.04.2024 o 10.00 hod.(podľa RS 2023/204 čl.17/2)
2. Vzájomná dohoda:
2.1. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 15.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.05.2024 o 10.00 hod.
3. Upozorňujeme:
3.1. Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Kysúc v súťaži I. A2B TRIEDA DORAST ObFZ Žilina po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do súťaži riadených SsFZ.RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.18/b
3.2. Funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hraca – v – ISSF/.
3.3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
4. Oznamujeme termíny turnajov:
4.1. Turnaje kategória U11:
Rozlosovanie jarnej časti:
5. turnaj  - termín 24.04.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Kysucké Nové Mesto), Skupina D (HP Snežnica),
6. turnaj - termín 08.05.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP Krásno nad Kysucou), Skupina D (HP Nesluša)
7. turnaj - termín 22.05.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC), Skupina D (HP Rudinská)
8. turnaj - termín 05.06.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Vysoká nad Kysucou), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Zborov nad Bystricou), Skupina D (HP Radoľa),
4.2.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jarnej časti:
13.4.2024 začiatok o 10.00, HP Nesluša (Skupina B)
21.4.2024 začiatok o 10.00, HP Radoľa (Skupina B)
26.4.2024 začiatok o 16.00, HP Horelica (Skupina A)
28.4.2024 začiatok o 10.00, HP Kysucký Lieskovec (Skupina B)
03.5.2024 začiatok o 16.00, HP Podvysoká (Skupina A)
04.5.2024 začiatok o 10.00, HP Snežnica (Skupina B)
23.5.2024 začiatok o 16.00, HP Skalité (Skupina A)
30.5.2024 začiatok o 16.00, HP Čadca (Skupina A)
07.6.2024 začiatok o 16.00, HP Zborov nad Bystricou (Skupina A)
4.3. Súťaž prípraviek v kategórií U7:
Termíny jarnej časti:
4. turnaj  - termín 11.5.2024 začiatok o 12.30,
5. turnaj  - termín 18.5.2024 začiatok o 12.30,
6. turnaj  - termín 1.6.2024 začiatok o 12.30,
7. turnaj  - termín 8.6.2024 začiatok o 12.30,
Žiadame FK aby po vzájomnej dohode nahlásili miesto konania v danom termíne/vzájomná dohoda podaním na komisiu.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
36. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, čl.17 a čl. 45/1a. DP: Jozef Jurišta (1447885) TJ Beskyd Svrčinovec U15, vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera hrou rukou mimo PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 45/2 DP od 15.4.2024. (7 eur MZF)
37. Vylúčený po 2 ŽK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3. DP – Michal Gončár (1153778) TJ Tatran Oščadnica od 15.4.2024 (10 eur MZF)
38. DS po 5 ŽK: Jaroslav Mihalda (1131818) TJ Kysučan Ochodnica. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 15.4.2024. (10 eur MZF)
39. DS po 5 ŽK: Martin Malík (1234919) – TJ Slovan Rudinská. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS, podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 15.4.2024  (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.21:
VII.liga QUICK SPORT sk.A NE 21.04.2024 13:00 TJ Slovan Rudinská – MŠK Snežnica (R Rábik za Staš)
VII.liga QUICK SPORT sk.A NE 21.04.2024 16:00 FK Lodno – TJ Kysučan Ochodnica (R Staš za Rábik)
SsFZ
IV.liga dorast sk. sever U19 SO 20.04.2024 14:00 FK Lodno – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou (iba R Židek Milan, bez AR)
V.liga dorast sk. A U19 SO 20.04.2024 16:00 FK Tatran Turzovka – FK Čadca (R Staš Daniel za Chrastina)
II.liga žiaci sk.A SO 20.04.2024 10:00 FK Čadca – FK Predmier (R Roštár Ivan za Chrastina)
III.liga žiaci NE 21.04.2024 10:00 ŠK Čierne – TJ Slovan Skalité (R Staš Daniel za Kubiatko)
III.liga žiaci NE 21.04.2024 10:00 FK Lodno – ŠK Radoľa (R Mindek Jaroslav za Židek)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2024, žiadosti predložiť do 15.5.2024 (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Kredity tento rok, rozhodnutim konferencie SFZ, štartujú 1.4.2024, viac info na https://futbalsfz.sk/2024-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-4-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/
3. Oznamujeme FK, že bola nasadená nová verzia ISSF, kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme. Do ISSF sa odteraz už prihlasuje len pomocou registračného číslo, resp. identifikačného čísla (rodné číslo bez lomítka). E-mailová adresa sa už na prihlásenie nedá použiť. Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy