Úradná správa č. 34 - 23/24

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 12.4.2024 o 17:00 v MM Aréne v Krásne nad Kysucou, zúčastní sa jej po jednom štatutárovi za klub s právom hlasovať. Žiadame kluby, aby písomne nahlásili svojho zástupcu (delegáta Konferencie s právom hlasovať ) na sekretariat@obfzkysuc.sk do 10.4. 2024
Program riadnej konferencie:
1. Otvorenie/ vyhlásenie o zvolaní konferencie v zmysle stanov ObFZ Kysúc/
2. Menovanie /overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií/
3. Správa mandátovej komisie
4. Schvaľovanie programu konferencie
5. Vystúpenie hostí konferencie
6. Vystúpenie predsedu ObFZ Kysúc
7. Správa kontrolóra ObFZ Kysúc za rok 2023
8. Správa o hospodárení za rok 2023
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2024
10. Diskusia
11. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
2.Schvaľujeme:
2.1. TJ Kysučan Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 14.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.04.2024 o 10.00 hod.(podľa RS 2023/204 čl.17/2)
3. Upozorňujeme:
3.1. funkcionárov FK, že ostaršenie hráča treba vkladať v elektronickej podobe cez systém ISSF.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke : htps//futbalsfz.sk/ ostaršenie hráča – v – ISSF/.
3.2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, prípraviek U9 a prípraviek U7 aby si skontrolovali uzatvorenie Zos formou laik, podmienka pre úspešné čerpanie kreditov.
4. Oznamujeme termíny turnajov:
4.1. Turnaje kategória U11:
Rozlosovanie jarnej časti:
5. turnaj  - termín 24.04.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Kysucké Nové Mesto), Skupina D (HP Snežnica),
6. turnaj - termín 08.05.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP Krásno nad Kysucou), Skupina D (HP Nesluša)
7. turnaj - termín 22.05.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC), Skupina D (HP Rudinská)
8. turnaj - termín 05.06.2024 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Vysoká nad Kysucou), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Zborov nad Bystricou), Skupina D (HP Radoľa),
4.2.Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Termíny jarnej časti:
6. turnaj  - termín 4.5.2024 začiatok o 10.00,
7. turnaj  - termín 11.5.2024 začiatok o 10.00,
8. turnaj  - termín 18.5.2024 začiatok o 10.00,
9. turnaj  - termín 1.6.2024 začiatok o 10.00,
10. turnaj  - termín 8.6.2024 začiatok o 10.00,
Žiadame FK aby po vzájomnej dohode nahlásili miesto konania v danom termíne podaním na komisiu. Termín nahlásenia do 2.4.2024
4.3. Súťaž prípraviek v kategórií U7:
Termíny jarnej časti:
4. turnaj  - termín 11.5.2024 začiatok o 12.30,
5. turnaj  - termín 18.5.2024 začiatok o 12.30,
6. turnaj  - termín 1.6.2024 začiatok o 12.30,
7. turnaj  - termín 8.6.2024 začiatok o 12.30,
Žiadame FK aby po vzájomnej dohode nahlásili miesto konania v danom termíne podaním na komisiu. Termín nahlásenia do 2.4.2024

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.18:
SsFZ
V.liga dorast sk. A U19 NE 31.03.2024 10:00 TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Horný Hričov (AR1 Belko Dávid za Rábik Michal)
2. Žiadame R a DZ o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred jarnou časťou:
a) uhradenie ročného členského poplatku (platí pre tých, ktorí neuhradili členské v lete na túto sezónu). Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking, alebo na pošte/banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu– Zaslať žiadosť).

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
a) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
c) od 01.01. do 31.03 (zimné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18 bod 12)
3. Podrobný manuál pri prestupe amatéra v zimnom prestupovom období nájdete TU: https://futbalsfz.sk/sfz-potrebny-manual-pri-prestupe-amatera-v-zimnom-obdobi/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Program podpory turnajov mládeže na rok 2024, žiadosti predložiť do 15.5.2024 (Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov, Žiadosť o podporu)
2. Kredity tento rok, rozhodnutim konferencie SFZ, štartujú 1.4.2024, viac info na https://futbalsfz.sk/2024-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-4-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/
3. Oznamujeme FK, že bola nasadená nová verzia ISSF, kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme. Do ISSF sa odteraz už prihlasuje len pomocou registračného číslo, resp. identifikačného čísla (rodné číslo bez lomítka). E-mailová adresa sa už na prihlásenie nedá použiť. Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy