Úradná správa č. 24 - 23/24


Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 17.01.2024 o.i. schválil:
1.Termín a miesto riadnej konferencie ObFZ Kysúc dňa 12.04.2024 o 17:00 v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.
2.Termín a miesto zimného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Kysúc dňa 16.02.2024 o 17:00 v priestoroch MM arény v Krásne nad Kysucou.
3. Organizáciu zimných halových turnajov mládeže.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení.
2. Aktuálne informácie zo SFZ a SsFZ.
3. Správu hospodárskej komisie.
4. Informatívnu správu predsedu TMK o organizácií vzdelávania trénerov UEFA C v Žiline.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený na:
14.4.2024 - 13.kolo
21.04.2024 - 14.kolo (posledné kolo v základnej časti)
2. Upozorňujeme FK, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP je povinnosť odohrať MFS do 5 dní. Po odohratí základnej časti bude vylosovaná nadstavbová časť (1. kolo nadstavbovej časti 28.04.2023 o 16.00), podľa RS ObFZ Kysúc čl.7/6a
Úsek mládeže:
1. Začiatok jarnej časti súť. ročníka 2023/2024 je stanovený:
IV. LIGA U 15 QUICK SPORT - 06.4.2024
IV. LIGA U 13 QUICK SPORT - 27.4.2024
2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:
• Turnaj starších žiakov roč. 2009 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 02.03.2024 ŠH PRATEX Čadca
K dnešnému dňu sú prihlásení: Raková, N.Bystrica. Čierne, Skalité.
• Turnaj dorastencov roč. 2005 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční  24.02.2024 ŠH Skalité
K dnešnému dňu sú prihlásení: Raková, Skalité, Čierne.
Štartovné 60 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte emailom do 30.1.2024 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk
3. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby si skontrolovali uzatvorenie formou laik ZoS.

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 16.2.2024 o 17.00 (piatok) v MM Aréne v Krásne nad Kysucou. R a DZ svoju účasť potvrdia predsedovi KR do 12.2.2024. Účasť všetkých nutná.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Nominácia hráčov na Medzinárodný turnaj výberov družobných zväzov v Třinci  dňa 27.01.2024.
Odchod autobusu:
Futbalový štadión Krásno - 7:20 hod.
Futbalový štadión Čadca - Juniorka - 7:35 hod.
Hráči si prinesú futbalovú výstroj: halovky, chrániče, hygienické potreby, brankári - svoju výstroj.
Cestovný pas, občiansky preukaz, kartičku poistenca!
Ročník 2007:
Matej Galgánek B. - Krásno
Filip Švancár B. - Krásno
Tobias Kocifaj - Zborov
Tomáš Tarana - Krásno
Sebastián Gavlák - Krásno
Šimon Kubala - Zborov
Celestín Stehura - Čadca
Marek Adamec - Čadca
Jakub Prišťiak - Stará Bystrica
Patrik Prišťiak - Stará Bystrica
Ročník 2008:
Samuel Machýl B. - Krásno
Matej Ondrúšek - Krásno
Adam Ondruška - Krásno
Samuel Jedinák - Zborov
Jakub Neveďal - Krásno
René Poláček - Čadca
Adam Buček - Raková
Tobias Bobčík - Čadca
Matúš Murčo - Čadca
Uvoľnením dieťaťa na turnaj rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Vladislava Brisudu tel.: 0948874044.
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK OFZ a LFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (3 bloky) a Dolnom Kubíne (3 bloky) v termíne od 28. februára do 13. mája 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 31.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia..
3. Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ.  Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
a) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
b) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
c) od 01.01. do 31.03 (zimné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18 bod 12)
3. Podrobný manuál pri prestupe amatéra v zimnom prestupovom období nájdete TU: https://futbalsfz.sk/sfz-potrebny-manual-pri-prestupe-amatera-v-zimnom-obdobi/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
2. Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejňuje štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur. Je dôležité zdôrazniť, že, systém egrant fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu žiadateľa, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.
Viac informácií tu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy