Úradná správa č. 16 - 22/23

Výkonný výbor - Stanislav Špila
VV na svojom zasadnutí dňa 26.10.2022 o.i. schválil:
1. Na návrh KR schválil na nominačnú listinu R ObFZ Kysúc Michal Rábik.
2. Schvaľuje termín medzinárodného turnaja výberov ročníka 2010, 2011, dňa 18.2.2023 v ŠH Skalité.
3. Schvaľuje termín turnaja žiakov pod záštitou primátorov miest a turnaja dorastu pod záštitou združenia obcí Triangel dňa 12.02.2023 vo futbalovej aréne v Korni.
Zobral na vedomie:
1. Kontrolu uznesení
2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.
3. Klubovú podmienku plnenia počtu rozhodcov.
4. Správu hospodárskej komisie.
5. Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ Kysúc.
6. Prípravu zimných halových turnajov.
7. Závery spoločného zasadnutia družobných zväzov v Třinci.
8. Stav natáčania a ukladania videozáznamov na úložisko Sportnet.
9. Správy zo sekretariátu

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Nová Bystrica- TJ Slovan Podvysoká MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc dňa 6.11.2022 o 14.00 hod.
1.2. ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská MFS 9.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. A ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 14.30 hod.
1.3. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 30.10.2022 o 14.00 hod.
2. Berieme na vedomie podanie TJ Kysučan Korňa z MFS 12.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica . Hráč Milan Štetina (1223109) uvedený v ZoS nastúpil s dresom č. 14.
Za administratívne pochybenie delegovanej osoby a nesprávny postup R František Drozd (1311873), AR2 Dávid Belko (1344774) odstupujeme KR.

Úsek mládeže:
1. V zmysle čl. 82/1f SP ukladáme herné dôsledky TJ Kysučan Ochodnica – vyhlásením kontumácie v stretnutí 7.kola  IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc, TJ Kysučan Ochodnica-TJ Slovan Skalité a priznávame podľa SP čl. 11/2 TJ Slovan Skalité 3 body a skóre 3:0.
Prípad odstupujeme DO ObFZ Kysúc.
2. Upozorňujeme:
2.1. FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A" a skupina „B"  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
2.2. FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby uzatvorili zápisy odohraných stretnutí. V nasledujúcom odkaze nájdete neuzatvorené stretnutia: Nedohraté stretnutia prípravka U11, Nedohraté stretnutia prípravka U9
Turnaj ktorý sa neuskutočnil z objektívnych príčin doporučujeme využiť nasledujúce dni nakoľko sú ešte prijateľné poveternostné podmienky. Termín zaslať podaním na ŠTK.
3. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/
4. Berieme na vedomie podanie vedúceho družstva TJ Kysučan Ochodnica Róbert Marčan (1106843) a podanie TJ Kysučan Ochodnica e-mailovou formou.

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
33. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP- Filip Tvaružek (1201700) TJ Kysučan Ochodnica od 24.10.2022 (10 eur MZF).
34. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP- Michal Neveďal (1324641) TJ Tatran Oščadnica od 24.10.2022 (10 eur MZF).
35. DS- po 5 ŽK: nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP od 24.10.2022: a) Jozef Švec (1294390) ŠK Nesluša (10 eur MZF). b) Roman Rafaj (1208588) FK Polom Raková (10 eur MZF).
36. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a : Tomáš Židek (1199654) TJ Kysučan Ochodnica  , vylúčený za HNS –použitie nadmernej sily voči súperovi v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 24.10.2022 (10 eur MZF).
37. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a : Samuel Katrenčin (1362395) FK Lodno, vylúčený za HNS –použitie nadmernej sily voči súperovi v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 24.10.2022 (10 eur MZF).

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.13:
ObFZ Kysúc zmeny:
Zmeny UHČ:
VII.liga dohrávka NE 30.10.2022 14:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká (Mindek, Trúchly Š., Chovanec)
I. trieda dorast NE 30.10.2022 12:00 TJ Beskyd Svrčinovec - OFK Ovčiarsko (Fonš, Belko)
Mládež SsFZ zmeny:
III. liga SŽ U15 NE 30.10.2022 10:00 ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica (Paštrnák za R Mindek)
IV.liga dorast U19 FK Slávia Staškov - FK Tatran Turzovka (Chrastina Norbert, Belko Ľubomír)
2. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 26.10.2022  v zmysle RS ObFZ 2022/2023 článok 26 bod 1
IV. liga: ŠK Javorník Makov
VI. liga: Spartak Radôstka -1, Pokrok Stará Bystrica -1, FK Vadičov -1
VII. liga: Slovan Nová Bystrica -2, Tatran Oščadnica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Slovan Rudinská -2, Slovan Klokočov -2, FK Lodno -2, TJ Slovan Povina -2, FK Horelica -2, MŠK Snežnica -2
VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 25.11.2022, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2022/2023, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
Upozorňujeme kluby, že môžu čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy