Úradná správa č. 15 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme:
1.1. FK, že predohrávanie MFS 13.kola VII. LIGA QUICK SPORT nebude. Hrá sa v pôvodnom termíne v jarnej časti dňa 9.4.2023.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc dňa 21.10.2022 o 15.00 hod.
2.3. ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská MFS 9.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. A ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 14.30 hod.
3. Nariaďujeme:
3.1. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 14.30 hod.
4. Schvaľujeme:
4.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
5. Nedostatky v stretnutí:
MŠK Snežnica - ŠK Radoľa (neuvedený lekár D)
TJ Slovan Rudinská- FK LODNO (neuvedený lekár D)
TJ Slovan Podvysoká - TJ Olešná (neuvedený tréner H)
TJ SLOVAN RUDINSKÁ - FK LODNO ( nezverejnený videozáznam)
TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA - ŠPORTOVÝ KLUB HORELICA (nezverejnený videozáznam)
Úsek mládeže:
1. Predvolávame na zasadnutie  KM dňa 26.10.2022 o 15.00 zo  stretnutia  TJ Kysučan Ochodnica-TJ Slovan Skalité 7.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc:
Norbert Chrastina 1421858 (rozhodca),Tomáš Sopek 1411684 a Richard Adámek 1442127 (hráč TJ Kysučan Ochodnica), Róbert Marčan 1106843 (vedúci TJ Kysučan Ochodnica),Ľubomír Mikula 1130119 ( tréner TJ Slovan Skalité), Jana Jendrišaková 1444936 (hráč TJ Slovan Skalité).
2.Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.10.2022 o 10.00 hod.
2. Upozorňujeme:
2.1. FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A" a skupina „B"  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
2.2. FK hrajúce súťaž prípraviek U11 a prípraviek U9 aby si skontrolovali uzatvorenie formou laik ZoS.
3. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
29. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b : Patrik Bielik (1334329) ŠK Radoľa , vylúčený za HNS – zmarenie súperovi dosiahnutie gólu nepovolenou hrou mimo PÚ v neprerušenej hre v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 17.10.2022 (10 eur MZF).
30. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 45/1 : Matúš Martiniak (1403903) TJ Slovan Skalité U15 , vylúčený za SH – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 45/2a DP od 17.10.2022 (5 eur MZF).
31. DO na základe RS čl. 9, bod 13, udeľuje klubu TJ Slovan Rudinská disciplinárne opatrenie -pokuta vo výške 10 eur podľa RS čl. 30 bod 8 a 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP. (MFZ 7 eur)
32. DO na základe RS čl. 9, bod 13, udeľuje klubu TJ Slovan Nová Bystrica disciplinárne opatrenie -pokuta vo výške 20 eur podľa RS čl. 30 bod 8 a 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP. (MFZ 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.12:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 23.10.2022 14:00 TJ Olešná - FK Polom Raková (Štrba za AR1 Novotná)
I.trieda dorast ZA NE 23.10.2022 11:30 TJ Tatran Oščadnica - OŠK Kamenná Poruba (Jedinák František za R Kačerík Štefan)
Mládež SsFZ zmeny:
III.liga dorast U19 SO 22.10.2022 10:00 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MFK Dolný Kubín (Jedinák František za AR2 Moják Peter)
II. liga SŽ U15 NE 23.10.2022 10:00 FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Krásno nad Kysucou (Belko Dávid za R Belko Ľubomír)
III.liga SŽ U15 NE 23.10.2022 10:00 MŠK Kysucké Nové Mesto - ŠK Belá (Kačerík Štefan za R Kolesnáč Jakub)
2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy