Úradná správa č. 14 - 22/23


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme:
1.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. B ObFZ Kysúc dňa 21.10.2022 o 15.00 hod.
2.3. ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská MFS 9.kolo VII. liga QUICK SPORT sk. A ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 14.30 hod.
3.Nariaďujeme:
3.1. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 14.30 hod.
4. Schvaľujeme:
4.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.10.2022 o 10.00 hod.
1.2. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 7.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.10.2022 o 14.00 hod.
1.3. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 18.10.2021 začiatok o 15.00, Skupina A (HP Turzovka)
1.4. Prípravka kategória U9, 5. turnaj - termín 15.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša)
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A" a skupina „B"  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
3. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
25. DS po 5 ŽK: Vladimír Olšovský (1326285) TJ Slovan Klokočov. DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a DP od 10.10.2022 (10 eur MZF).
26. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1a : Kristián Jurica (1341504) TJ Slovan Klokočov vylúčený za HNS – zmarenie súperovi dosiahnutie gólu rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 10.10.2022 (10 eur MZF).
27. DO na základe žiadosti hráča TJ Kysučan Ochodnica Matej Olejko (1218354) o podmienečne upustenie výkonu športu DS vyhovuje a zvyšok DS 2 týždne podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3. mesiace od 12.10.2022 do 12.01.2023 (10 eur MZF).
28. DO na základe žiadosti hráča TJ Slovan Rudinská Martin Patyka (1161301) o podmienečne upustenie výkonu športu DS vyhovuje a zvyšok DS 2 týždne podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3. mesiace od 12.10.2022 do 12.01.2023 (10 eur MZF).

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:
ObFZ Kysúc zmeny:
IV. liga U15 SO 15.10.2022 14:00 MŠK Snežnica - Beskyd Svrčinovec (Maják za R Žák)
Mládež SsFZ zmeny:
III.liga dorast U19 SO 15.10.2022 10:00 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - ŠK Prameň Kováčová (Moják Peter za AR2 Káčerík Štefan)
V.liga dorast U19 SO 15.10.22 14:00 FK LODNO - OFK Teplička nad Váhom (Mindek Jaroslav za R Milan Židek, Belko Dávid za AR1 Mindek Jaroslav)
V.liga dorast U19 SO 15.10.22 14:00 ŠK Čierne - ŠK Radoľa (Paštrnák Tomáš za AR1 Chrastina Norbert)
II.liga SŽ U15 SO 15.10.22 10:00 TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Tatran Turzovka (Jedinák František za R Vlček Samuel)
II.liga SŽ U15 SO 15.10.2022 10:00 FK Polom Raková - ŠK Javorník Makov (Paštrnák Tomáš za R Jantoš Pavol)
II.liga SŽ U15 NE 16.10.2022 10:00 FK Slávia Staškov - FK Čadca (Kačerík Štefan R za Paštrnák Tomáš)
III.liga SŽ U15 NE16.10.22 10:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou - ŠK Radoľa (Jedinák František za R Mosor Jozef)
2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy