Úradná správa č. 13 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
2. V zmysle čl. 82/1b SP ukladáme herné dôsledky TJ Slovan Nová Bystrica – vyhlásením kontumácie v stretnutí 8.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc medzi TJ Olešná - TJ Slovan Nová Bystrica a priznávame podľa SP čl. 10/2 TJ Olešná 3 body a skóre 3:0.Prípad odstupujeme na DK.
3. Odstupujeme KR rozhodcu Jaroslav Maják (1312699) za neplnenie RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.24/6
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
1.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.10.2023 o 12.00 hod.
1.3. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2023 o 15.00 hod.
1.4. Športový klub Horelica - Športový klub Nesluša MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 09.00 hod.
1.5. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Futbalový klub Čadca MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.10.2023 o 16.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 10.30 hod.
2.2. Športový klub Horelica - MŠK Snežnica MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 13.00 hod.
3. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf. Cez ISSF Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

20. DS po 5 ŽK: Vladimír Olšovský (1326285) TJ Slovan Klokočov. DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/5a DP od 25.9.2023 (10 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.9:
VII.liga NE 08.10.2023 14:30 TJ Olešná - TJ Tatran Oščadnica (R Petrák, AR1 Krenželák, AR2 Mikula)
VII.liga NE 08.10.2023 14:30 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV (AR1 Kačerík za Jedinák)
SsFZ
II.liga U15 NE 08.10.23 10:30 FK Tatran Turzovka - OŠK Rudina (R Mikula)
2. KR pozastavuje delegáciu na  1 MFS R Jaroslav Maják za nesplnenie RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl. 24/6.
3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac september prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.10.2023. Dochádzka za september tu.

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
Dávame do pozornosti klubom, že 22.10.2023 a 19.11.2023 sa uskutoční Coerver KURZ 2 pre trénerov mládeže. Kontakt: Daniel Kir, +421 902 109 779, daniel.kir@coerver.sk. Registrácia na http://coerver.sk/
Viac informácii nájtete tu.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy