Úradná správa č. 12 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
1.2.TJ Kysučan Korňa a TJ SLOVAN KLOKOČOV na dodržiavanie pri nahravaní videozáznamu aj s nasnímaným zvukom, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31/1.
2. ŠTK nariaďuje odohrať MFS VII ligy sk. B TJ Tatran Oščadnica – TJ Kysučan Korňa 1.10.2023 o 15:00 hod.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
1.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
1.4. TJ Kysučan Korňa - Futbalový klub Čadca MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2023 o 15.00 hod.
1.5. Športový klub Horelica - Športový klub Nesluša MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 09.00 hod.
1.6. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - Športový klub Horelica  MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 1.10.2023 o 11.00 hod.
1.7. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.09.2023 o 17.00 hod.
1.8. TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Futbalový klub Čadca MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2023 o 16.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.10.2023 o 10.30 hod.
2.2. Športový klub Horelica - MŠK Snežnica MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 13.00 hod.
3. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
19. DO na základe RS čl. 9/bod 13 udeľuje disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/1c,12 DP zo stretnutí 6. a 7. kola VII. ligy ObFZ . DO – pokuta vo výške 30 eur sa udeľuje klubom:
a) TJ Slovan Rudinská (7 eur MZF)
b) FK Lodno (7 eur MZF)
c) TJ Kysučan Ochodnica (7 eur MZF)
d) TJ Tatran Oščadnica(7 eur MZF)
e) ŠK Horelica(7 eur MZF)
f) TJ Slovan Nová Bystrica (7 eur MZF)
g) TJ Olešná (7 eur MZF)
h) FK Polom Raková (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.8:
SsFZ
III.liga dorast U19 SO 30.09.2023 10:00 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - TJ Jednota Bánová (R Vlček Juraj za Halfára, AR1 Súhrada Ján za Vlčeka, AR2 Kačerik Štefan)
III.liga dorast U19 NE 01.10.2023 10:00 FK Čadca - MFK Dolný Kubín (AR1 Čuboň Jozef za Moják Peter, AR2 Trúchly Štefan)
IV.liga dorast U19 NE 01.10.2023 10:30 FK Slávia Staškov - TJ Višňové (R Staškovan Rastislav za Belko Ľubomír, bez AR)
V.liga dorast U19 SO 30.09.2023 12:00 FK LODNO - ŠK Tvrdošín (R Vlček Samuel, bez AR)
V.liga dorast U19 SO 30.09.2023 14:00 ŠK Javorník Makov - ŠK Belá (R Belko Dávid za Čuboň Jozef, bez AR)
V.liga žiaci U13 SO 30.09.2023 10:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša (R Belko Dávid za Jantoš)

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením ako aj prestupy so súhlasom materského klubu je možné podávať do 30.09.2023. Aby bola žiadosť spracovaná v rámci tohto registračného obdobia, musia sa všetky zainteresované strany vyjadriť k tejto žiadosti do 30.09.2023 do 23.59 hod.

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa


Futbalové zväzy