Úradná správa č. 12 - 22/23

Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  dňa 7.10.2022 v prípade potreby kontaktujte: Ing. Jozef Králik +421 948 643 507, mail: kralik.jozko@gmail.com. Žiadostí budú schvaľované v zmysle RaPP-u.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa  najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme:
1.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 21.10.2022 o 15.00 hod.
2.2. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 28.10.2022 o 15.00 hod.
3. Schvaľujeme:
3.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Skalité MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.10.2022 o 10.00 hod.
1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica  MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.10.2022 o 16.00 hod.
1.3. MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.10.2022 o 12.00 hod.
1.4. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 7.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.10.2022 o 14.00 hod.
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
3. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica), 2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC), 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno), 4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa), 5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa), 2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec), 3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), termín 15.9.2021 začiatok o 13.00 Skupina B (HP Snežnica), 4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská), 5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
5. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
20. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – Koloman Kaločan (1335851) ŠK Nesluša od 26.9.2022 (10 eur MFZ)
21. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1b DP: Roman Poláček (1366053) Kysučan Ochodnica. Vylúčený za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti v súboji o loptu, pred PÚ v neprerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2 DP od 26.9.2022 (10 eur MZF)
22. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1b DP: Matej Olejko (1218354) Kysučan Ochodnica. Vylúčený za HNS – udretie súpera rukou nadmernou silou v neprerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 49/2b DP od 26.9.2022 (10 eur MZF)
23. Vylúčený po ČK: DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1b DP: Martin Patyka (1161301) TJ Slovan Rudinská. Vylúčený za HNS - udretie súpera rukou nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 49/2b DP od 26.9.2022 (10 eur MZF)
24. DO na základe RS čl. 9, bod 13, udeľuje klubu TJ Slovan Nová Bystrica disciplinárne opatrenie -pokuta vo výške 20 eur podľa RS čl. 30 bod 8 a 11 a čl. 9/1c a čl. 12 DP. (MFZ 7 eur)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.9:
VII.liga NE 02.10.2022 14:30 TJ Olešná - TJ Kysučan Korňa (Belko D. za AR1 Trúchly M.)
V.II liga NE 02.19.2022 14:30 TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Klokočov (Trúchly M. za AR1 Belko D.)
VII.liga NE 02.10.2022 14:30 ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská (Suszka za R Sikora, Sikora za AR2 Suszka)
I. trieda dorast NE 02.10.2022 10:00 Beskyd Svrčinovec - TJ Tatran Oščadnica (Paštrnák Tomáš za AR1 Trúchly Michal)
IV.liga U15 NE 02.10.2022 10:00 TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa (Kubiatko za R Fonš)
2. KR po zhliadnutí videozáznamu z MFS 8K hraného dňa 25.9.2022 FK Lodno – ŠK Nesluša – podanie opodstatnené
3. KR po zhliadnutí videozáznamu z MFS 8K hraného dňa 25.9.2022 Slovan Rudinská– TJ Kysučan Ochodnica: 1 námietka - podanie neopodstatnené, 2 námietka - podanie opodstatnené


Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu–potvrdenie z príslušného bankového domu.
V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa


Futbalové zväzy