Úradná správa č. 10 - 23/24

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme FK:
1.1. Usporiadajúci klub má povinnosť z každého MFS súťaže dospelých vyhotoviť videozáznam podľa Smernice a nariadení ObFZ Kysúc, podľa RS ObFZ Kysúc 2023/2024 čl.31. Pri neplnení nariadenia bude FK odstúpený DO.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Rudinská - TJ Kysučan Ochodnica MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Skupina A  dňa 17.09.2023 o 13.00 hod.
Úsek mládeže:
1. Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.10.2023 o 12.00 hod.
1.2. Športový klub Nesluša - MŠK Snežnica MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.10.2023 o 12.00 hod.
1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Športový klub Nesluša MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 30.09.2023 o 10.00 hod.
1.4. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.09.2023 o 13.00 hod.
2. Schvaľujeme:
2.1 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 12.00 hod.
2.2. TJ Kysučan Korňa - Športový klub Horelica MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 23.09.2023 o 10.00 hod.
3. V priloženom linku nájdete termíny turnajov súťaže prípraviek: https://www.obfzkysuc.sk/files/terminy_turnajov_sutaze_pripraviek_23_24.pdf
Cez ISSF Vám boli zaslané kontakty vedúcich družstiev prípraviek. Kontakt predsedu KM Ladislav Šlapka +421 949 582 465, prípadne zaslať e-mail na lacoslapka@gmail.com

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
10. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 37/2,3 DP od 11.9.2023:
a) Martin Šichman (1364488) TJ Beskyd Svrčinovec (10 eur MZF)
b) Michal Griga (1174448) TJ Slovan Nová Bystrica (10 eur MZF)
c) Andrej Čuntala (1296367) TJ Slovan Povina (10 eur MZF)
11. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2, čl. 17 a čl. 46/1. DP: Fabián Rapčan (1294936) ŠK Nesluša, vylúčený za HNS – surová hra. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFZ podľa čl. 46/2a DP od 11.9.2023 (10 eur MZF)
12. DO na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č. 9 -23/24 podľa čl. 9/1c DP a RS 27/11 ukladá klubu TJ Kysučan Ochodnica U15 , DS – podľa čl. 12/1 DP – pokuta vo výške 350 eur
13. DO na základe zápisov o stretnutí U13 a U15 hraných v dňoch 9.-10.9 2023 udeľuje disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 10 eur za neplnenie povinnosti podľa čl. 9/9,12 RS, čl. 40 bod f SP a čl. 9/1c DP, klubom:
a) TJ Beskyd Svrčinovec U13 (7 eur MZF)
b) ŠK Horelica U13 (7 eur MZF)
c) TJ Spartak Vysoká U13 (7 eur MZF)
d) TJ Kysučan Korňa U15 (7 eur MZF)
14. DO na základe RS čl. 9/bod 13 udeľuje disciplinárne opatrenie podľa čl. 9/1c,12 DP. DO – pokuta vo výške 30 eur sa udeľuje klubom:
a) TJ Slovan Rudinská (7 eur MZF)
b) TJ Kysučan Ochodnica (7 eur MZF)
c) TJ Slovan Nová Bystrica (7 eur MZF)
d) TJ Olešná (7 eur MZF)
e) TJ Beskyd Svrčinovec (7 eur MZF)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.6:
VII. liga QUICK SPORT NE 17.9.2023 TJ Slovan Rudinská -  TJ Kysučan Ochodnica (zmena UHČ o 13:00)
VII. liga QUICK SPORT NE 17.9.2023 o 15:00 FK Lodno -  FK Vadičov (R Maják za Mikula)
VII. liga QUICK SPORT NE 17.9.2023 o 15:00 TJ Slovan Povina -  ŠK Radoľa (R Staškovan za Maják)
I. trieda dorast PIA 15.9.2023 13:00 TJ Spartak Radôstka - OFK Ovčiarsko (R Elsner za Belko D.)
2. Žiadame R, aby sa ospravedlňovali cez mail na miroslavjezik@hotmail.sk.
3. KR schvaľuje registráciu R Lukáš Kubiatko do klubu TJ Beskyd Svrčinovec a R Michal Trúchly do klubu TJ Olešná.

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
RaPP čl.19 ods.13: od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)
3. Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Z dôvodu čerpania dovolenky p. Rumanovej  dňa 19.9.2023 bude sekretariát zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u.
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy