Úradná správa č. 9 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. ŠK  Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2019 o 16.00 hod.

2.Upozorňujeme FK:

2.1. TJ Spartak Radôstka, TJ Slovan Rudinská na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.

2.2. Pre identifikáciu hráča už nie je povinné nosiť RP do kabíny R. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

3.Berieme na vedomie:

3.1. podanie TJ Slovan Nová Bystrica  odôvodnenie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.- povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo

3.2. podanie Športový klub Nesluša odôvodnenie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.- povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo

4. Berieme na vedomie podanie TJ SLOVAN KLOKOČOV - podľa RS ObFZ Kysúc čl. 18 - námietku je možné podať do 48 hodín po ukončení MFS.

Úsek mládeže:

1. Upozorňujeme FK:

1.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

2.Vzajomná dohoda:

2.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité   MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.09.2019 o 18.00 hod.

2.2. ŠK Čierne - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.09.2019 o 17.30 hod.

2.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK VADIČOV MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 11.00 hod.-zmena poradia

3.Schvaľuje:

3.1. MŠK Snežnica - ŠK Čierne MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.09.2019 o 13.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - MŠK Snežnica MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 10.00 hod.

3.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

3.4. FK LODNO - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.09.2019 o 16.30 hod.

3.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

10. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP – Jakub Urbánek (1341932) ŠK Čierne U 19 od 1.9.2019 (7 eur MFZ).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.4:

• 4K NE 08.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Čadca B – TJ Olešná: AR1 Funtek za Handlovský

• 4K NE 08.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Slovan Rudinská – ŠK Radoľa: AR1 Novotná za Funtek

• 4K NE 08.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET FK Vadičov – TJ Kysučan Ochodnica: AR2 Handlovský za Krenželák

• 4K NE 08.09.2019 15:30 VII.liga DOUBLE STAR BET FK Lodno – MŠK Snežnica: R Krenželák za Cisarik

• 2K SO 07.09.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – TJ Kysučan Korňa: R Krenželák za Cisarik

• 2K SO 07.09.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT OŠK Rudina – MŠK Snežnica: R Funtek za Vlček

• 2K NE 08.09.2019 13:30 IV.liga U13 QUICK SPORT OŠK Rudina – MŠK Snežnica: R Kačerik za Chrastina G.

• 2K NE 08.09.2019 13:30 IV.liga U13 QUICK SPORT FK Vadičov – ŠK Čierne: R Handlovský za Funtek

Mládež SsFZ

• 6K SO 07.09.2019 10:00 2.liga žiaci TJ Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Sokol Liesek: R Kačerik za Chovanec F.

• 6K SO 07.09.2019 10:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – OŠK Nededza: R Žák za Ondreáš

• 6K NE 08.09.2019 11:30 3A.liga žiaci TJ Slovan Podvysoká – MFK Bytča: R Kubalík za Elsner

2. KR vyhodnotila sťažnosť FK Vadičov zo stretnutia 2.kola VI. ligy DOUBLE STAR BET TJ Kysučan Korňa – FK Vadičov ako neopodstatnenú, poplatok 40 eur podľa čl. 27/3 RS bude uhradený následne prostredníctvom MZF

3. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 20.9.2019 o 18.00 na štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (limit 2400 m). Previerok sa zúčastnia R (do 30 rokov): Belko D., Drahňák, Funtek, Golis, Handlovský, Chrastina G., Chrastina N., Kubalík, Makyňa, Novotná, Sekerka, Špalek Š., Vlček

4. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac august 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 13.09.2019.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20august%202019.pdf

5. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

2. Usmernenie: Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy