Úradná správa č. 9 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ

počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom.

HR v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní. HR nie je povinný odoslielať

usporiadaťeľskú službu na sekretariát ObFZ Kysúc,povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

4. Vzájomná dohoda:

4.1. TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková MFS 3. kolo VI. liga skup. "B" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa

15.09.2018 o 14,00 hod.

5. Schaľujeme:

5.1.zmena termínu:

a) TJ Slovan Rudinská - FK Čadca "B" MFS 8. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.9.2018

o 10,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Súťaže prípraviek riadené ObFZ Kysuce boli rozdelené do 2 skupín Horné a Dolné Kysuce, v prípade kolidácie

resp. zmeny termínu je potrebné uvedenú skutočnosť zaslať cez zápis o stretnutí:

Horné Kysuce - začiatok súťaže 12.9.2018 UHČ streda 15.00, rozlosovanie bude zverejnené ku dňu 4.9.2018,

dodatočne bolo zaradené družstvo ŠK Javorník Makov

Dolné Kysuce - začiatok súťaže 1.9.2018 UHČ sobota 11.00,

 

2. Zmena termínu:

2.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018 o

14,00 hod.

– kolidácia so stretnutím dospelých SsFZ.

 

3.Vzájomná dohoda:

 

3.1. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - OŠK Rudina MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018

o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.2. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 4. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc

dňa 16.09.2018 o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.3. OŠK Rudina - ŠK Čierne MFS 1. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 12.09.2018 o 16,00 hod.

4. Schvaľujeme Zmenu HP a UHČ na MFS:

a)TJ Slovan Klokočov (HP-FK Slovan Podvysoká) hrací čas SO 12,00 hod.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.4:

•4K NE 02.09.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT skupina A FK Vadičov – Športový klub Nesluša:

R Trúchly za Klušák, AR1 Cisarik za Trúchly

•4K NE 02.09.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Spartak Radôstka – FK Polom Raková:

AR1 Sikora za Mindek

•4K NE 02.09.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Slávia Zákopčie – TJ Slovan Nová Bystrica:

AR1 Špalek O. za Cisarik

•4K NE 02.09.2018 15:30 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Slovan Podvysoká – TJ Kysučan Korňa:

R Klušák za Špalek O.

•2K NE 02.09.2018 11:00 V. liga U19 QUICK SPORT MŠK Snežnica – OŠK Rudina: R Jedinák za Makyňa

Mládež SsFZ:

• 6K NE 02.09.2018 11:30 2S.liga žiaci FK Polom Raková – MŠK Kysucké Nové Mesto: R Špalek O. za Janec

• 6K NE 02.09.2018 10:00 3A.liga žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto B – TJ Snaha Zborov nad Bystricou:

R Makyňa za Mindek

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

4. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérovaby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

Správy zo sekretariátu.

Úradné hodiny: streda a piatok od 10,00 hod. do 17,00 hod.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy