Úradná správa č. 9 - 14/15

zo dňa 12.09. 2014

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 10.9.2014 o.i.

VV schválil:

1. Dočasným vedením ŠTK, počas neprítomnosti predsedu ŠTK, Jozefa Vrtela a Miroslava Laša so všetkými právami a povinnosťami.

2. Doplnenie ŠTK o Ladislava Šlapku a KR o Jána Plošticu.

VV zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží.

2. Informatívnu správu o implementácií ISSF.

3. Správu HK.

4. Aktuálny stav príslušnosti KR.

VV ukladá:

1. Spracovať predsedovi TMK organizačný návrh ankety jedenástky súťažného ročníka 2014/2015 v termíne do najbližšieho zasadnutia VV v októbri 2014.

2. Predsedovi HK informovať DK o platobnej disciplíne klubov po termíne splatnosti v termíne do 17.9.2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy, potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1.  Výsledky MFS 6. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 07.09.2014.

1.2. Výsledky MFS 4. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 07.09.2014.

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  10.09.2014

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  10.09.2014

1.5. Námietka kapitána hosti z MFS 6. kola Podvysoká - Čadca B neopodstatnená. Na základe zápisu R MFS odstupujeme na doriešenie DK: Rozhodca Milan Zacher, AR2- Jaroslav Maják, HU-Kudlač Peter nar.28.11.1947,hráč hostí Lukáš Grečmal(1197852)

1.6. Na základe zápisu R z MFS Podvysoká - Čadca B žiadame o zaslanie videozáznamu z MFS do 16.09.2014 12:00

1.7. Námietka kapitána hosti z MFS 6. kola Nová Bystrica - Slovan Rudinská neopodstatnená. Na základe zápisu R MFS  odstupujeme na doriešenie DK: Rozhodca Jozef Belanec, AR1- Ľubomír Belko, AR2- Miroslav Žák, kapitán domácich Pavol Dubovický(1122379), hráča hostí Martin Malík(1234919)

1.8. Na základe zápisu R z MFS Nová Bystrica - Slovan Rudinská žiadame o zaslanie videozáznamu z MFS do 16.09.2014 12:00

1.9. Berieme na vedomie podnet MŠK Kysucké Nové Mesto "B"- podnet neopodstatnený.(10 eur MZF)

2. ŠTK nariaďuje odohrať:

2.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 21. 09. 2014 o 15.00 hod.:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Tatran Oščadnica

•FK Nesluša - ŠK Javorník Makov (B)

•TJ Slovan Podvysoká - TJ Pokrok Stará Bystrica

•TJ Kysučan Korňa - FK Tatran Turzovka

•TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Čadca (B)

•TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

•TJ Slovan Rudinská - ŠK Radoľa

2.2. Odohrať  MFS  VII. liga  QUIK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 21. 09. 2014 o 15:00 hod:

•TJ Spartak Radôstka - OŠK Rudina (B)

•FK Lodno - OŠK Snežnica (A)

•TJ Kysučan Ochodnica - TJ Rozkvet Klubina

•TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Ladonhora Vadičov

•TJ Slávia Zákopčie - TJ Olešná

Úsek mládeže :

1.  Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň

a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť

aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu

uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje:

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 2.kolo zo dňa 07.09.2014

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo zo dňa 07.09.2014

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 4. kolo zo dňa 07.09.2014

3.4. Dohrávky žiaci U15 3.kolo Rudina- Vysoká nad Kysucou, žiaci U13 4.kolo Raková- Podvysoká, 4.kolo Makov- Staškov

3.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 10.09.2014

3.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 10.09.2014

3.7. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  ku dňu 10.09.2014

4. Vzájomné dohody:

4.1.  Žiaci U15:

•K. Lieskovec - Lodno (12.09. o 16.00) - 3.kolo.

•Podvysoká - Vysoká nad Kysucou (HP Vysoká -"opačné poradie", 21.09. 2014 o 10:00) - 8.kolo. (5 eur MZF)

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast  U19  4. kolo dňa 21..09.2014:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B) (SO 20.09. 2014 o 15:00)

•TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov (21.09. o 12.30)

•FK Polom Raková - TJ Spartak Radôstka (21.09. o 12.30)

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Kysučan Ochodnica (21.09. o 12.30)

5.2.  Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  8. kolo dňa 21.09.2014:

•MŠK Snežnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (SO 20.09. 2014 o 14.00)

•TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (21.09. o 10.00)

•ŠK Javorník Makov - FK Lodno (21.09. o 10.00)

•TJ Kysučan Korňa - TJ SLOVAN KLOKOČOV (21.09. o 10.00)

•FK Slávia Staškov - voľný žreb

•TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina (21.09. o 10.00)

5.3.  Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  6. kolo dňa 21.09.2014:

•ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková (20.09. o 12.00)

•FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica (20.09. o 12.00)

•TJ Slovan Podvysoká - FK Tatran Turzovka (20.09. o 11.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

43. Radoslav Janota, 1117342, ŠK Radoľa - zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 8.9.2014. DP čl.45/1a.b , čl.9/2b/ii ,čl.17 , čl 36/1a DP. (10 EUR MZF).

44. Jaroslav Kučák, 1166666, Tatran Oščadnica - zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 8.9.2014. DP čl.49/1b,2b , čl.9/2b/ii , čl.17 , čl.36/1a. (10 EUR MZF).

45. Juraj Franek, 1216902, Slovan Podvysoká - zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 8.9.2014. DP čl.45/1a,b , čl.9/2b,ii , čl.17 , čl.36/1a . (10 EUR MZF).

46. Matej Rajnoha, 1231977, FK Čadca "B" - zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 8.9.2014. DP čl.49/1b,2b , čl.9/2b/iičl.17 , čl.36/1a. (10 EUR MZF).

47. Podľa čl.78/1 DP , D.org. po objasnení okolností z ÚS č.8 bod 36 zastavuje disc. konanie voči hráčovi ŠK Radoľa, Ján Macúš,1261201.

48. D.org. z US č.8 bod 35 trestá - Jozef Macúš, vedúci družstva ŠK Radoľa: zákaz výkonu funkcie na 3 mesiace od 31.08.2014. DP čl.53/3b (10 EUR MZF).

49. D.org. z US č.8 bod 35 trestá - Pavol Kuriak, tréner družstva ŠK Radoľa: zákaz výkonu funkcie na 3 mesiacov od 25.08.2014. DP čl.53/3b. (10 EUR MZF).

50. D.org. z US č.8 bod 35 trestá - Michal Kováčik, 1149016, kapitán ŠK Radoľa: zákaz výkonu funkcie na 3 mesiace od 31.08.2014. DP čl.53/3b. (10 EUR MZF).

51. D.org. z US č.8 bod 35 trestá - Štefan Káčerík, vedúci družstva ŠK Radoľa: zákaz výkonu funkcie na 3 mesiace od 25.08.2014. DP čl.53/3b. (10 EUR MZF).

52. D.org. z US č.8 bod 35 trestá - Marek Jakubec, 1179926, kapitán ŠK Radoľa: zákaz výkonu funkcie na 3 mesiace od 25.08.2014. DP čl.53/3b. (10 EUR MZF).

53. D.org. z US č.8 bod 37 trestá Tibor Dička, 1313797, TJ Kysučan Korňa: zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 10.09.2014. DP čl.47/1b,2b, čl.9/2b/ii , čl.17. (10 EUR MZF).

54. D.org. z US č.8 bod 37 trestá Michal Učník, 1199507, TJ Kysučan Korňa: zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 10.09.2014. DP čl.49/1a,2a, čl.9/2b/ii , čl.17 , čl 36/1a DP. (10 EUR MZF).

55. D.org. z US č.8 bod 37 trestá Branislav Kaplík, 1176512, ŠK Radoľa: zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 10.09.2014. DP čl.49/1b,2b, čl.9/2b/ii , čl.17. (10 EUR MZF).

56. D.org. z US č.8 bod 37 trestá Michal Kováčik, 1149016, ŠK Radoľa: zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 10.09.2014. DP čl.49/1b,2b, čl.9/2b/ii , čl.17. (10 EUR MZF).

57. D.org. trestá klub ŠK Radoľa pokutou 100 eur. DP čl.57/1f. (7 EUR MZF).

58. D.org. podľa čl. 7/a DP začína disciplinárne konanie vo veci údajného fyzického napadnutia hráča Slovan Rudinská zo stretnutia 6.kola VI. ligy medzi Slovan Nová Bystrica a Slovan Rudinská hraného dňa 07.09.2014. D.org. na svoje zasadnutie dňa 17.09.2014 o 14:30 hod. predvoláva z uvedeného stretnutia R Jozef Belanec, AR1 Ľubomír Belko, AR2 Miroslav Žák, hráča Nová Bystrica Pavol Dubovický, 1122379, hráča Rudinská Martin Malík, 1234919. Účasť predvolaných je nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

59. D.org. podľa čl. 7/a DP začína disciplinárne konanie vo veci údajného obliatia pivom hosťujúceho hráča č.8 Lukáš Grečmal zo stretnutia 6.kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká a FK Čadca ,,B" hraného dňa 07.09.2014. D.org. na svoje zasadnutie 17.09.2014 o 15:00 hod predvoláva z uvedeného zápasu R Milan Zacher, AR2 Jaroslav Maják, hráča FK Čadca ,,B" Lukáš Grečmal 1197852, HU Peter Kudláč. Účasť predvolaných je nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

60. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 7:

U15

12.9.2014 o 16:00 hod.

• Kysucký Lieskovec – Lodno Ševčík, Ondreáš – nová delegácia

VI. liga QUICK SPORT 7.kolo 14.9.2014 o 15:30 hod.

•TJ Slovan Rudinská - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (R) Jantoš za Mikulu

•ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica (R) Greňo za Jantoša

•MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (R) Mikula za Greňa, (AR2) Bohovič za Poliaka

VII. liga QUICK SPORT 5.kolo 14.9.2014 o 15:30 hod.

•TJ Slávia Zákopčie - TJ Spartak Radôstka (R) Kubiš za Kupku

•TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Kysučan Ochodnica (AR1) Kupka za Kubiša

•OŠK Snežnica - OŠK Rudina B (AR1) Ondreáš za Súhradu

V. liga QUICK SPORT dorast U19 3. kolo 14.9.2014 o 13:00 hod.

•TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (AR1) Bohovič za Poliaka

2. Pozastavujeme delegovanie R D. Belko a zároveň menovaného predvolávame na zasadnutie KR dňa 24.9. o 15:00 hod.

3. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 24.9. o 15:30 hod. R Poliak

4. KR oznamuje začiatok Projektu Škola mladého Rozhodcu na deň 3.10.2014 o 16:00 hod. Pozvánky s programom pre prihlásených adeptov budú zaslané mailom

5. Upozorňujeme družstva hrajúce VI. A VII. ligu ObFZ dospelých na plnenie si povinnosti podľa RS čl. 27 (povinnosť mať aktívnych R) Žiadame o vyriešenie si tejto povinnosti kluby :

VI. liga : Kysučan KORŇA (-1), Slovan NOVÁ BYSTRICA (-2), ŠK RADOĽA (-1), Slovan RUDINSKÁ (-2), Tatran TURZOVKA (-1), TJ Spartak VYSOKÁ NAD KYSUCOU (-1)

VII. liga : TJ Slovan Ľadonhora VADIČOV (-1), TJ Slávia ZÁKOPČIE (-1)

6. Oznamujeme klubom R bez klubovej príslušností : Badura Vladimír, Čuboň Tomáš, Belko Dávid, Brodňan Miroslav, Cisárik Mário, Červenec Peter, Goliášová Darina, Ježík Pavol, Klušák Jozef, Kulla Andrej, Kulla Timotej, Macejko Vladimír, Ondreáš Patrik, Škorník Šimon, Trúchly Štefan

7. Ospravedlnení R: Čepec 13.-14.9., M.Cisárik do konca jesennej časti, Dikoš od 13.9. do prihlásenia, Brodňan 13.-14.9., Goliášová 13.-14.9., Kajánek 13.-14.9., Červenec 13.-14.9., T. Kulla 13.-14.9., Mesochoritis PN do prihlásenia

8. Rozhodcovia si môžu v pondelok 15.9.2014 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za august. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 19.9.2014 do 12.00 hod.

9. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby FK Čadca, Slávia Zákopčie, Pokrok Stará Bystrica, REaMOS Kysucký Lieskovec, aby na sekretariát ObFZ Kysúc predložili doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac august do 16.9.2014 do 12:00 hod.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy