Úradná správa č. 5 - 14/15

zo dňa 15.08. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie

1.1 Sezónne súpisky pre súťažný ročník 2014/2015 ktoré boli FK do ISSF nahraté v požadovanom termíne, boli ŠTK schválené a uzavreté (kategória dospelých VII. liga, mládež U19, U13).

1.2   FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí (kategória dospelých VII. liga, mládež U19, U13).

1.3 Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na webovej  stránke ObFZ tak aby sa dal vytlačiť.

1.4 Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

1.5 Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje:

1.1 Výsledky MFS 2. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 10.8.2014

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 24.08.2014 o 16.00 hod. :

· ŠK Javorník Makov (B) - FK Tatran Turzovka (23.08.SO o 16:00)

· TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica (24.08. o 16.00)

· TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) (24.08. o 16.00)

· MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Nesluša (HP Povina, 24.08. o 16.00)

· TJ Slovan Podvysoká  - ŠK Radoľa (24.08. o 16.00)

· TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Rudinská (24.08. o 16.00)

· TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Slovan Nová Bystrica (24.08. o 16.00)

2.2 Odohrať MFS VII. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 24.08.2014 o 16.00 hod. :

· OŠK Rudina (B) - TJ Olešná (23.08.SO o 16:00)

· TJ Spartak Radôstka  - TJ Rozkvet Klubina (24.08. o 16.00)

· OŠK Snežnica (A) - TJ Slovan Ladonhora Vadičov (24.08. o 16.00)

· FK Lodno  - TJ Slávia Zákopčie (24.08. o 16.00)

· TJ Kysučan Ochodnica - TJ Beskyd Svrčinovec (24.08. o 16.00)

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. ŠTK KM schvaľuje

2.1. ŠTK KM schvaľuje výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 2. kolo zo dňa 10.08.2014.

2.2. Vzájomnú dohodu MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1.kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  dňa 22.08.2014 (piatok)  o 16.00 hod..

2.3. Vzájomnú dohodu MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 2. kolo TJ Kysučan Korňa – TJ Beskyd Svrčinovec dňa 05.09.2014 (piatok) o 16.00 hod..

3. ŠTK KM nariaďuje

3.1. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  4. kolo dňa 24.08.2014:

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - voľný žreb

· voľný žreb  - TJ Slovan Klokočov

· ŠK Javorník Makov - FK Slávia Staškov (24.08. o 10.00)

· TJ Slovan Podvysoká  - OŠK Rudina (24.08. o 10.00)

· TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica (24.08. o 10.00)

· TJ Beskyd Svrčinovec  - MŠK Snežnica (24.08. o 10.00)

· FK Lodno - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (predz. dosp., 24.08. o 14:00)

3.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  žiaci U13 2. kolo dňa 24.08.2014:

· FK Slávia Staškov - FK Tatran Turzovka (23.08.SO o 12:00)

· ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Podvysoká (predz. dosp. B, 23.08.SO o 14:00)

· FK Polom Raková - MŠK Snežnica (24.08. o 10.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

14. Denis Slabý, 1207555, Čadca B - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS od 11.8.2014. DP čl. 37/3. (MZF 10 eur)

15. Dis. org.  na základe žiadosti hráča Kysučan Korňa, dorast, Marián Odrobiňák, 1319489, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO, vyhovuje a zvyšok DO 3 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 13.8.2014. DP čl. 40 ods. 1/2. (MZF 5 eur)

16. Dis. org. podľa čl. 71/1,2 a,d, začína disciplinárne konanie voči managerovi klubu Kysučan Korňa Marián Malík za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe R z MFS VI. ligy medzi Kysučan Korňa – Spartak Vysoká hraného dňa 3.8.2014. Dis. org. predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 20.8.2014 o 15:30 hod. Účasť menovaného je nutná pod následkami disc. opatrení.

17. Dis. org. podľa čl. 71/1,2 a, začína disciplinárne konanie voči klubu Kysučan Korňa za nedostatočnú usporiadateľskú službu z MFS VI. ligy medzi Kysučan Korňa – Spartak Vysoká hraného dňa 3.8.2014. Dis. org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.8.2014 o 15:00 hod. HÚ z uvedeného zápasu Pavla Hrtúsa st. a štatutárneho zástupcu klubu.  Účasť menovaných je nutná pod následkami disc. opatrení.

18. Dis. org. pokračuje v objasnení veci v ktorej bolo začaté disciplinárne konanie z MFS VI. ligy medzi Kysučan Korňa – Spartak Vysoká hraného dňa 3.8.2014 (ÚS č.4 14/15 DK11).

19. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

20. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 20.8.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.3:

VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 17.08.2014 o 16.00 hod. :

MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Tatran Oščadnica: Ševčík za Belanca (HP Povina o 14.00)

VII. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 17.08.2014 o 16.00 hod. :

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka: Poliak, Podolák

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Rudina (B): Dikoš, Kubošek

SsFZ :

III. liga sk. A U15 - SŽ a U13 – MŽ 2.kolo 21.8. o 15:00-17:00

Radoľa – Varín: Žák

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby, ktoré vo vyúčtovaní za zálohové platby pre R za jarnú časť súť. ročníka 2013/2014 mali preplatok, aby na email sekretariat@obfzkysuc.sk nahlásili číslo účtu na ktoré im preplatok bude následne prevedený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy