Úradná správa č. 5 - 12/13

 

Vyplácanie rozhodcov v súť. ročníku 2012/2013 upravuje smernica (viď. Príloha č. 1 v RS). Rozhodcovia sa už nebudú vyplácať v hotovosti. Na web stránke ObFZ Kysúc www.obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty a Normy ObFZ je zverejnený na základe dohody klubov o centrálnom vyplácaní odmien pre rozhodcov a delegátov splátkový kalendár pre odmeny R a DZ v roč. 2012/2013.

Upozorňujeme kluby a rozhodcov, že od začiatku súťažného ročníka 2012/2013 sú povinní používať upravený Zápis o stretnutí. Novú verziu zápisu, v ktorej sa zmenil spôsob zapisovania napomínaných a vylúčených hráčov, nájdete na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty/Tlačivá ObFZ.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Upozorňujeme ŠK Čierne na používanie správneho tlačiva - Zápis o stretnutí.

3. Nariaďujeme odohrať zápas semifinále QUICK SPORT Kysuckého pohára ŠK Javorník Makov - FK Čadca 14.8. o 17.30 hod.

4. Ku dňu 8.8. 2012 neevidujeme zoznam hráčov nasledovných klubov: Ľadonhora H. Vadičov, FK Lodno, Spartak Radôstka. Pod disciplinárnymi následkami nariaďujeme zoznamy predložiť do 14.8. 2012.

5. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy 19.8. 2012 o 16.00 hod.:

 • Tatran Turzovka - Kysučan Korňa
 • Snaha Zborov nad Bystricou - Spartak Vysoká nad Kysucou
 • Slovan Podvysoká - FK Čadca B Horelica
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • MKŠS Kysucké Nové Mesto B Povina - Slovan Rudinská (13.30, HP Povina)
 • ŠK Čierne - OŠK Rudina
 • TJ Nesluša - TJ Olešná (HP Olešná)

6. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT II. triedy 19.8. 2012 o 16.00 hod.:

 • OŠK Snežnica - Javorník Makov B
 • Slávia Zákopčie - Rozkvet Klubina
 • Slovan Podvysoká B - FK Lodno (13.30, predz. A)
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - Spartak Radôstka
 • Tatran Oščadnica - voľný žreb

Úsek mládeže

1. Upozorňujeme kluby v kategórii dorast, že Kysučan Ochodnica odohrá domáce MFZ v súť roč. 2012/2013 v sobotu UHČ dospelých.

2. Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 15.8. 2012 o 15.30 hod. zástupcov klubov, ktoré sa prihlásili do súťaže mladších žiakov: Javorník Makov, Kysučan Ochodnica, Polom Raková, MŠK Snežnica, Slovan Skalité. Zasadnutia sa môžu zúčastniť aj kluby, ktoré o súťaž ešte dodatočne prejavia záujem. Na stretnutí sa dohodne systém súťaže a prebehne vyžrebovanie.

3. Ku dňu 8.8. 2012 neevidujeme zoznam hráčov nasledovných klubov: OŠK Rudina (dorast); Slovan Nová Bystrica, FK Lodno, OŠK Rudina, Polom Raková, Slovan Klokočov (žiaci). Pod disciplinárnymi následkami nariaďujeme zoznamy predložiť do 14.8. 2012.

4. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 19.8. 2012 o 13.30 hod.:

 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Slovan Skalité
 • Kysučan Ochodnica - Kysučan Korňa (18.8. o 16.00)
 • Spartak Radôstka - voľný žreb
 • TJ Nesluša - OŠK Rudina (18.8. o 16.00, HP Rudina)
 • Beskyd Svrčinovec - Tatran Oščadnica (18.8. o 16.00)

5. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 19.8. 2012 o 10.00 hod.:

 • FK Lodno - FK Čadca C Horelica (14.00)
 • Slovan Nová Bystrica - Spartak Radôstka
 • OŠK Rudina - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - TJ Nesluša

6. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 19.8. 2012 o 10.00 hod.:

 • Spartak Vysoká nad KYsucou - Javorník Makov
 • Slávia Zákopčie - Kysučan Korňa (14.00, predz. dosp.)
 • TJ Olešná - Beskyd Svrčinovec
 • Slovan Klokočov - Polom Raková (12.00, HP Olešná)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

6. Jozef Bavlšík, 850319, Vysoká - 2 MFZ nepod. od 6.8. 2012. DP 1/4a.

7. Nevyhovujeme žiadosti trénera Ladislava Blažeka, Turzovka, o odpustenie zvyšku trestu, nakoľko tréner bol potrestaný podľa DP 1/3b. V prípade ustanovení tohto článku sa zvyšok trestu neodpúšťa.

8. Lukáš Ganišin, 870211, Krásno B - 1 MFZ nepod. od 6.8. 2012. DP 1/5a.

9. Lukáš Ganišin, 870211, Krásno B - 1 MFZ nepod. po odpykaní trestu za ČK. Premena podmienečne upusteného zvyšku trestu za ČK. DP 31/3.

10. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

11. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Zborov 35 eur; Čadca B 42 eur; Vadičov 52,5 eur; Nesluša 45,5 eur; KNM B 31,5 eur; Čierne 43 eur; Krásno B 48 eur. II. trieda: Zákopčie 49 eur; Oščadnica 28 eur; Ochodnica 28 eur.

3. Vyčerpané kaucie ostatných klubov (kluby uvedené v tomto bode, keďže v jarnej časti nevyčerpali viac ako 21 eur, kauciu zatiaľ nedopĺňajú). I. trieda: Turzovka 0 eur; Rudina 20,5 eur; Lodno 3 eur; Svrčinovec 7,5 eur; Vysoká 8,5 eur; II. trieda: Olešná 7 eur; Lodno B 7 eur; Snežnice 15,5 eur; Radôstka 7 eur; K. Lieskovec B 17,5 eur; Klubina 21 eur; Makov B 21 eur; Podvysoká B 17,5 eur

4. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Zasadnutie KR sa uskutoční 17.8. 2012 o 14.30 hod.

2. Na zasadnutie predvolávame R: Bohovič, Belanec, J. Čambora, Kajánek, Škola

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

1. V období 7. – 17.8.2012 prestupy a hosťovania klubov v pôsobnosti ObFZ Kysúc vybavuje p. Jozef Jurišta tel.: 0917856525, prestupy a hosťovania klubov v pôsobnosti SsFZ vybavuje p. Jozef Hreus v Žiline tel.: 0907559621.

2. V prípade ak klub zabezpečil na štadióne pripojenie na internet, R je povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy