Úradná správa č. 47 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2018/2019 sa uskutoční dňa 30.06.2018 (sobota) v zasadačke ObFZ s nasledovným programom:

1a. Otvorenie aktívu

1b. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu

1c. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018

1d. Zmeny a doplnky rozpisu súťaží a súťažného poriadku 2018/2019

1e. Vylosovanie nového ročníka 2018/2019 súťaží riadených ObFZ Kysuce

1f. Diskusia

1g. Záver aktívu

2. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení- 133eur(všetky FK).

3. Termíny,príhlásene družstvá a pridelené čísla pre súťaž dospelých nájdete na stránke ObFZ Kysuc, taktiež ich obdrží každý

zástupca klubu ktorý sa zúčastní aktívu aj s propozíciami súťaží.

 

Úsek mládeže:

1. Termíny,príhlásené družstvá a pridelené čísla pre súťaže mládeže nájdete na stránke ObFZ Kysuc

2. Prihlásené Mužstvá súťaže prípraviek: - TJ Pokrok Stará Bystrica,FK Vadičov, FK Lodno, OŠK Rudina,FK Čadca, Športový klub SLOVANIA, TJ Tatran Oščadnica,

FK Tatran Turzovka, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, FK Polom Raková, TJ Slovan Skalité,

Rozlosovanie súťaže prípraviek sa určí na základe dohody predstavitelov klubov vo vopred dohodnutom termíne.

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

1. KR odstupuje DK FK Vadičov za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia VI.ligy QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Kysučan Ochodnica

2. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy