Úradná správa č. 47 - 16/17

zo dňa 23.06.2017

 

Športovo-technická komisia  -  Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2017/2018 sa uskutoční dňa 07.07.2017 (piatok) o 17:00 v zasadačke ObFZ s nasledovným programom:

1a. Otvorenie aktívu

1b. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu

1c. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017

1d. Zmeny a doplnky rozpisu súťaží a súťažného poriadku

1e. Vylosovanie nového ročníka 2017/2018 súťaží riadených ObFZ Kysuce

1f. Diskusia

1g. Záver aktívu

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018, si  FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2017.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2017. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

4. Upozornenie pre FK na doplnok v prihláške systému ISSF bod č. 10.:

Znenie: Podpisom tejto záväznej prihlášky futbalový klub zároveň vyhlasuje, že je finančne zabezpečený a súťaž v rámci celého súťažného ročníka (podľa tejto prihlášky) riadne dokončí.

 

Úsek dospelých:

1. Kontumujeme MFS  TJ Slávia Zákopčie - ŠK Radoľa 20. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 18.06.2017, 3:0 v prospech TJ Slávia Zákopčie čl.82/b. Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom ŠK Radoľa 100 eur v prospech TJ Slávia Zákopčie. Podľa RS 28/2 zaťažujeme poplatkom ŠK Radoľa v prospech  ObFZ Kysúc 35 eur

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26.kolo zo dňa 18.06.2017

2.2  Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20.kolo zo dňa 18.06.2017

2.3  Konečnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 21.06.2017

2.4  Konečnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 21.06.2017

3.   Víťazom VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2016/2017 s právom postupu do V. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Spartak Vysoká nad Kysucou.

4.   Víťazom VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2016/2017 s právom postupu do VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva ŠK Radoľa.

5.   Zostupujúcim zo VI. ligy je KNM "B"


Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 28.kolo 18.06.2017 medzi ŠK Čierne -TJ Tatran Oščadnica, v prospech ŠK Čierne 3:0,podľa čl.82/b. Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom 35 eur v prospech ŠK Čierne. Podľa RS čl.28/2  zaťažujeme poplatkom TJ Oščadnica v prospech  ObFZ Kysúc 10 eur.

2. ŠTK KM schvaľuje:

2.1 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 28. kolo zo dňa 18.06.2017

2.2 Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 20. kolo zo dňa 18.06.2017

2.3 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 28. kolo zo dňa 18.06.2017

2.4 Konečnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 21.06.2017

2.5 Konečnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 21.06.2017

2.6 Konečnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 21.06.2017

2.7 Konečnú tabuľku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 ku dňu 21.06.2017

3. Víťazom V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 v súťažnom ročníku 2016/2017 s právom postupu do IV. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Pokrok Stará Bystrica.

4.  Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15,U13 v súťažnom ročníku 2016/2017 s právom postupu do III. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva FK Slávia Staškov.

5. Víťazom V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15  v súťažnom ročníku 2016/2017 sa stáva Spartak Vysoká nad Kysucou.


Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. Delegácia: Snežnica Cup 2017 U 15 25.6.2017 o 9.30 hod. Žák, Ondreáš

2. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu :

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 23.6.2017 zatvorený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy