Úradná správa č.45- 16/17

Zo dňa : 07.06.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  18.kolo  TJ Slávia Zákopčie - FK Vadičov podľa SP článok 82/c v prospech TJ Slávia Zákopčie,

priznávame 3 body a skóre ponechávame v platnosti.Prípad odstupujeme na DK.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24.kolo  zo dňa 04.06.2017

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo  zo dňa 04.06.2017

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 07.06.2017

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 07.06.2017

 

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26. kolo dňa 18.06.2017 o 17.30 hod.:

FK Nesluša - FK Čadca (B) (HP Rudina)

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Voľno

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková

FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Podvysoká - TJ Pokrok Stará Bystrica (A)

TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Kysučan Korňa - TJ Olešná

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 18.06.2017 o 17.30 hod.:

OŠK Snežnica - FK Vadičov

FK Lodno - TJ Rozkvet Klubina

TJ Slávia Zákopčie - ŠK Radoľa

4.V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa 25., 26. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc a 19., 20. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc odohrajú

v rovnakom termínep.4) 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ  (SP čl.35 kap. 4)

 

Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 26.kolo  FK Slávia Staškov - TJ Slovan Skalité podľa SP článok 82/b v prospech FK Slávia Staškov,

priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Slovan Skalité - 35eur MZF v prospech FK Slávia Staškov. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme

poplatkom TJ Slovan Skalité v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1  Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 26. kolo zo dňa 04.06.2017

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 26. kolo zo dňa 04.06.2017

2.3. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 18. kolo zo dňa 04.06.2017

2.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 07.06.2017

2.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 07.06.2017

2.6. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 07.06.2017

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 28. kolo dňa 18.06.2017 o 10.00 hod.:

TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov (Piatok 09.06.2017 o 16.00 hod.)

ŠK Čierne - TJ Tatran Oščadnica (SO 17.06.2017 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité (SO 17.06.2017 o 10.00 hod.)

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 27. kolo dňa 18.06.2017 o 12.00 hod.:

TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov (Piatok 09.06.2017 o 17.30 hod.)

ŠK Čierne - TJ Tatran Oščadnica (SO 17.06.2017 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité (SO 17.06.2017 o 12.00 hod.)

3.3. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 18.06.2017 o 10.00 hod.:

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Štart Dunajov

FK Lodno - TJ Kysučan Ochodnica

OŠK Rudina - voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

132. Miroslav Cáder (1225113) TJ Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 5.6.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

133. Pavol Dubovický (1122379) TJ Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 5.6.2017 – 3.7.2017  DP čl. 48/1c,2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

134. D.org. ukladá klubu TJ Slovan Nová Bystrica  DO – pokuta vo výške 50 eur podla DP čl. 48/4, čl. 9/1c, čl. 12/6. (7 Eur MZF)

135. D.org. na základe žiadosti hráča FK Polom Raková Jozef Guži (1150345) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 1 MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 7.6.2017 do 7.9.2017 DP čl. 41/1,2,3. (10 Eur MZF)

136. D.org. na základe žiadosti hráča FK Čadca B  Tomáš Podmanický (1156248) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 2 týždne menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 7.6.2017 do 7.9.2017 DP čl. 41/1,2,3. (10 Eur MZF)

137. D. Org. začína disc. konanie podľa DP čl. 71/2a,g zo zápasu 18. kola VII. ligy medzi TJ Slávia Zákopčie – FK Vadičov, hraného dňa 4.6.2017 voči:

-  Tomáš Mečiak (1264451)  FK Vadičov – za konanie podľa DP čl. 49/1b. D. Org. podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia veci.

D. Org. za účelom objasnenia veci  žiada písomné vyjadrenie a lekársku správu k predmetnej veci od hráča Patrik Minárik (1248865)  FK Vadičov, písomné vyjadrenie k predmetnej veci od AR1 Jaroslav Maják (1312699) do 14.6.2016 do 12:00 hod. z uvedeného MFS pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

Zároveň D.org. na svoje zasadnutie 14.6. 2017 o 14:00 predvoláva hráča Vladimír Kľučka (1217824) Slávia Zákopčie, hráča Tomáš Mečiak (1264451) FK Vadičov, HR Pavol Jantoš (1027815), HU – Tomáš Cabúk, vedúci mužstva FK Vadičov Viktor Kubaščík pod následkami discipinárnych opatrení.

138. D. Org. začína disc. konanie podľa DP čl. 71/2a,g zo zápasu 24. kola VI. ligy medzi TJ Slovan Nová Bystrica – FK Čadca “B”, hraného dňa 4.6.2017 voči:

- klub Slovan Nová Bystrica podľa DP čl. 58/2a,3.

D. Org. za účelom objasnenia veci  žiada písomné vyjadrenie k predmetnej veci od HU Marián Heltko do 14.6.2016 do 12:00 hod. z uvedeného MFS pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

139. D.org. zastavuje disciplinárne konanie voči František Bytčanek (1199739) Slovan Podvysoká zo zápasu 20. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Slovan Nová Bystrica, hraného dňa 7.5.2017. DP čl. 78/1.

140. D. Org. začína disc. konanie podľa DP čl. 71/2g voči:

- klub Kysučan Ochodnica podľa DP čl. 64/2, RS čl. 31.

D. Org. za účelom objasnenia veci  žiada písomné vyjadrenie k veci neuhradenej faktúry voči MŠK Kysucké Nové Mesto od štatutára klubu Kysučan Ochodnica do 14.6.2016 do 12:00 hod. pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Odvolacia komisia - Ignác Cyprich

Uznesenie odvolacej komisie zo dňa 08.06.2017:

Odvolacia komisia ObFZ Kysúc na základe odvolania hráča Štefana Slivoňa zo dňa 29.05.2017 proti rozhodnutiu DK ObFZ Kysúc uverejnenému pod bodom č. 117 v ÚS č. 43-16/17 zo dňa 26.05.2017 v zmysle článku 29 Rozpisu súťaží ObFZ Kysúc 2016/2017 bod 9 písm. b, odvolanie menovaného z a m i e t a .

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 26:

•25K 11.06.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - FK Nesluša AR2 Petrák st. za Mrmusa, DZ Hurík

•25K 11.06.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa AR2 Mrmus

•25K 11.06.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - TJ Spartak Radôstka AR2 Jedinák, DZ Jurišta

•25K 11.06.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou DZ Vrtel

•19K 11.06.2017 17:00 VII. liga QUICK SPORT FK Vadičov - FK Lodno DZ Vojtuš

•27K 10.06.2017 12:00 IV. liga U 13 QUICK SPORT FK Nesluša (A) - ŠK Čierne R Cisárik za Makyňu

•27K 11.06.2017 12:00 IV. liga U 13 QUICK SPORT TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa R Cisárik za Špaleka A.

•25K 11.06.2017 13:00 3A.liga D TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MFK Bytča Mindek, Ondreáš

2. KR predvoláva na svoje zasadnutie R Špalek A., Ondreáš, Handlovský, Makyňa dňa 14.4.2017 o 15:00 hod.

3. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

4. Ďalšie zasadnutie KR: 14.4.2017 o 15:00 hod.

 

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy