Úradná správa č. 43 - 12/13

zo dňa 31. 05. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 21. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 29.05.2013.
 3. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 29.05.2013.
 5. Námietka kapitána hostí I. trieda ŠK Čierne – Tatran Turzovka je neopodstatnená, odstupujeme na doriešenie KR, berieme na vedomie stiahnutie námietky č. 2.
 6. Nariaďujeme ŠK Javorník Makov zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov do konca súť. ročníka 2012/2013.
 7. Na základe zápisu R 18. kolo II. trieda ŠK Javorník Makov – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov odstupujeme na doriešenie DK, udalosti uvedené v zápise o stretnutí, vyjadrenie ŠK Javorník Makov berieme na vedomie.
 8. Na základe zápisu R 18. kolo II. trieda ŠK Snežnica – FK Tatran Oščadnica odstupujeme na doriešenie DK: vedúci Marián Mosor FK Tatran Oščadnica.
 9. Nariaďujeme odohrať 23. kolo QUICK SPORT I. triedy 9.6. 2013 o 17.00 hod.:
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - Kysučan Korňa (8.6. o 15.00) - oprava
 • Slovan Rudinská - FK Čadca B Horelica
 • OŠK Rudina - Spartak Vysoká nad Kysucou
 • TJ Olešná - atran Turzovka
 • FK Nesluša - Snaha Zborov nad Bystricou
 • ŠK Čierne - Slovan Podvysoká
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - TJ Beskyd Svrčinovec (HP Povina)

10. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT II. triedy 9.6. 2013 o 17.00 hod.:

 • Javorník Makov B - Kysučan Ochodnica (8.6. o 17.00)
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - voľný žreb
 • Podvysoká B - Tatran Oščadnica (predz. A o 14.30)
 • Slávia Zákopčie - Spartak Radôstka
 • OŠK Snežnica - voľný žreb
 • Rozkvet Klubina - FK Lodno

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.
 2. Kontumujeme výsledok stretnutia 16. kolo I. trieda dorast dohrávka Korňa – Svrčinovec 3:0 v prospech TJ Kysučan Korňa, 3 body priznávame TJ Kysučan Korňa.
 3. V zmysle čl. 17/b Rozpisu súťaže nariaďujeme uhradiť TJ Beskyd Svrčinovec: v prospech TJ Kysučan Korňa 66 eur, v prospech ObFZ Kysúc 17 eur (ZBF)
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 29.05.2013.
 5. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.
 6. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B po základnej časti
 7. Poradie najlepších strelcov v kategórii žiaci sk. A po základne časti: Patrik Lisko, OŠK Rudina,13 gólov; Samuel Chovaňák, FK Nesluša, 12 gólov; David Stano, TJ Spartak Radôstka, 11 gólov.
 8. Poradie najlepších strelcov v kategórii žiaci sk. B po základnej časti: Dominik Slaninák, FK Polom Raková, 23 gólov; Patrik Blažek, ŠK Makov, 22 gólov; Pavol Hrtús, TJ Kysučan Korňa, 21 gólov.
 9. Schvaľujeme výsledky 18. kola QUICK SPORT I. trieda ml. žiaci.
 10. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci ku dňu 29.05.2013.
 11. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 9.6. 2013.:
 • Slovan Skalité - FK Nesluša (8.6. o 17.00)
 • voľný žreb - Beskyd Svrčinovec
 • voľný žreb - Tatran Oščadnica
 • Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina (8.6. o 17.00)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Spartak Radôstka (9.6. o 14.30)
 • Kysučan Korňa - voľný žreb

12. Nariaďujeme odohrať 20. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov 9.6. 2013:

 • TJ Slovan Skalité  - TJ Kysučan Ochodnica (9.6. o 10.00)
 • FK Polom Raková - voľný žreb
 • MŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov (16.6. o 10.30)

13. Na základe dosiahnutých výsledkov v kategórii žiaci nariaďujeme odohrať nadstavbovú časť nasledovne:

Viac informácií o nadstavbovej časti na stránke www.obfzkysuc /Novinky - O titul Raková, Radôstka, Nesluša a Korňa.

Finálová skupina – o víťaza I. triedy QUICK SPORT súť. ročník 2012/2013:

2.6.2013

 • FK Polom Raková – FK Nesluša (1.6. o 10.00)
 • TJ Spartak Radôstka – TJ Kysučan Korňa (2.6. o 10.00)

9.6.2013

 • FK Nesluša – TJ Kysučan Korňa (9.6. o 10.00)
 • FK Polom Raková – TJ Spartak Radôstka (8.6. o 10.00)

16.6.2013

 • TJ Spartak Radôstka – FK Nesluša (predz. dorast 16.6. o 12.30)
 • TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková (16.6. o 10.00)

Skupina o celkové umiestnenie

2.6.2013

 • Kysučan Ochodnica – ŠK Javorník Makov (10.00)
 • FK Lodno - Spartak Vysoká nad Kysucou (10.00)
 • OŠK Rudina - TJ Slovan Klokočov (10.00)
 • TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Beskyd Svrčinovec (10.00)
 • FK Čadca C – Slávia Zákopčie (11.00)

9.6.2013

 • ŠK Javorník Makov - Kysučan Ochodnica (predz. B 8.6. o 15.00)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Lodno (10.00)
 • TJ Slovan Klokočov - OŠK Rudina (HP Olešná o 10.00)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Nová Bystrica (8.6 o 14.30)
 • Slávia Zákopčie - FK Čadca C (predz. dosp. o 15.00)

14. Upozorňujeme víťazov v kategórii dorast a žiaci (víťaz nadstavbovej časti) na čl. 19 písm. h RS - účasť víťazov na turnajoch družobných futbalových zväzov (miesto bude oznámene dodatočne):

Turnaj víťazov žiaci – 29.6. 2013 Poľsko; Turnaj víťazov dorast – 29.6. 2013 ObFZ Kysúc.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

168. DK ukladá zo zápasu 18. kolo II. trieda Snežnica – Oščadnica (26.5.2013) vedúcemu družstva Tatran Oščadnica (Marián Mosor) disciplinárne opatrenie - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepod. od 27.5.2013. DP 1/3b.

169. Peter Bytčánek, 1012354, Podvysoká – 1 MFZ nepod. od 27.5.2013. DP 1/1a.

170. Martin Bytčánek, 1171099, Podvysoká – 1 MFZ nepod. od 27.5.2013. DP 1/5a.

171. a) Matej Malíček, 1164524, Rudinská ; b) Jozef Veselka,1166108, Korňa – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 27.5.2013. DP 1/13 – 5a.

172. DK po objasnení veci, stanoviska dotknutých subjektov a prijatých opatrení ukladá klubu Javorník Makov B zo zápasu 18. kolo II. trieda Makov B – Vadičov (25.5.2013) disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 50 eur. DP 2/1b, čl.7/3, čl. 9/3, čl. 22/f.

173. Michal Klago, 1156174, Vysoká – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 13.5.2013. DP 1/13 – 5a.

174. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Opätovne žiadame FK Čadca B predloženie kompletného videozáznamu (nezostrihaný) zo stretnutia I. triedy FK Čadca B - Nesluša do 5.6. 2013 12,00 hod.
 2. Pozastavujeme del. na stretnutia dospelých R Jantoš a Kameništiak do vyriešenia.
 3. KR udeľuje pokarhanie R Slavkovský.
 4. Žiadame ŠK Čierne o predloženie videozáznam zo stretnutia I. triedy hraného 26.5.2013 Čierne -Turzovka do 5.6. 2013 12.00 hod.
 5. Rozhodcovia si môžu od pondelka 3.5.2013 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za máj. Prípadné nezrovnalosti nahlásiť na sekretariát ObFZ do 5.6.2013 do 12.00 hod.
 6. Predvolávame na zasadnutie dňa 5.6. 2013 o 15.30 R Kameništiak a O. Špalek.
 7. Zmena DL č. 24: I. trieda dorast predohrávka 22. kolo 1.6. o 17.00 Slovan Skalité - Svrčinovec: Trúchly, M. Chovanec.
 8. Chyby v zápisoch: 12.5. Blažek -5,0; Kupka -1; Podolák -0,2; Kubiš -0,2. 19.5. Holiač -0,4; Sabela - 0,4; Špalek -0,2; Maják -1; Jantoš -2; Kajánek -0,2. 26.5. Cisárik -0,6; Sabela -0,4; Špalek -5; Čambora -5; Belanec -0,2.
 9. Náhradných fyzických previerok sa zúčastnia: Belanec, Buček, J. Čambora, Čepec, Grznár, Holiač, Janotoš, Kajánek, Kubiš, Kupka, Kvašňovský, Poliak, Slavkovský, Ševčík, Šplapka. Termín bude oznámený v ÚS.
 10. Ďalšie zasadanie KR sa uskutoční 5.6. 2013 o 14,30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Sekretariát ObFZ dňa 29.05.2013 prijal elektronickou poštou odvolanie voči rozhodnutiu DK - ÚS č. 42 2012/2013, body 161,162,163,164 a 166 (FK Lodno). Doručené odvolanie v zmysle schválených stanov ObFZ  zo dňa 22.03. 2013 čl. 50 ods. 3,4, odstupuje na riešenie DK (orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal).

 • Žiadame ŠK Radoľa predložiť na sekretariát ObFZ Kysúc reg. preukaz hráča Martin Hrošovský, 1267002.

 • Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy