Úradná správa č.42 - 13/14

zo dňa 06.06. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc , priraďovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční dňa 4.7.2014 (piatok). Miesto a čas budú upresnené dodatočne.

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Prihláška do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 30.6.2013.Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je a doklad o zaplatení štartovného (výška podľa jednotlivých súťaží) platba štartovného nie je realizovaná cez zbernú faktúru.

4. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme

1.1 výsledky 24. kola QUICK SPORT I. triedy okrem MFZ  TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská (v riešení).

1.2. výsledky 18. kola QUICK SPORT II. triedy

1.3. priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 4.6.2014 okrem MFZ  TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská (v riešení).

1.4.  konečnú  tabuľku QUICK SPORT II. triedy súť. ročník 2013/2014.

2. Na základe zápisu R odstupujeme na doriešenie DK:

2.1. z MFZ 24. kolo I. trieda  TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská, kapitána TJ Slovan Rudinská, Martin Kravec 1179113.

2.2. z MFZ 24. kolo I. trieda  TJ Slovan Podvysoká – TJ Slovan L. Vadičov, hráča TJ Slovan L. Vadičov Ľubomír Kubík 1241113,  kapitána TJ Slovan L. Vadičov Miloš Králik 1140451.

3. Neskoré začiatky MFZ 18. kolo II. trieda Kysučan Ochodnica – FK Tatran Oščadnica  –administratívny nedostatok.

4. Kontumujeme 24. kolo I. trieda  FK Čadca B – Tatran Krásno B v prospech FK Čadca B, 3 body priznávame FK Čadca B , výsledok 4:0 ostáva v platnosti.

5. Víťazom QUICK SPORT II. triedy v súť. ročníku 2013/2014 s právom postupu do I. triedy na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Tatran Oščadnica.

6. Najlepší strelci v QUICK SPORT II. triedy súť. ročník 2013/2014: 1. Jaroslav Pútorík (ŠK Javorník Makov, 14 gólov), 2.-3. Radovan Belák (Tatran Oščadnica, 12 gólov), 2.-3. Anton Bahna (OŠK Snežnica, 12 gólov), 4. Jaromír Švík (Slávia Zákopčie, 11 gólov), 5. Jaroslav Kučák (Tatran Oščadnica, 10 gólov).

7. Nariaďujeme odohrať 26. kolo QUICK SPORT I. triedy 15.6. 2014 o 17.00 hod.:

· Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou

· Slovan Rudinská - Slovan Ladonhora Vadičov

· TJ Beskyd Svrčinovec -  FK Nesluša

· Slovan Podvysoká - OŠK Rudina

· Snaha Zborov nad Bystricou -  MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

· Slovan Nová Bystrica - Tatran Krásno nad Kysucou B

· Tatran Turzovka - FK Čadca B Horelica

Úsek mládeže

1. Kontumujeme 23. kolo I. trieda st. žiaci Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Beskyd Svrčinovec, 3 body priznávame Spartak Vysoká nad Kysucou, výsledok 9:0 ostáva v platnosti.

2. Schvaľujeme:

2.1. výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A.

2.2. výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B.

2.3. priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A ku dňu 4.6.2014.

2.4. priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B ku dňu 4.6.2014.

3.  Schvaľujeme vzájomné dohody:  zmena I. trieda žiaci sk. B 28. kolo ŠK Javorník Makov – Spartak Vysoká dňa 5.6. o 16.00, dohrávka I. trieda žiaci sk. B 23. kolo Kysučan Korňa  – Slovan Klokočov dňa 6.6. o 16.00,

4. Berieme na vedomie oznámenie TJ Kysučan Korňa o organizovaní medz. turnaja žiakov dňa 15.6.2014.

5. Po skončení základnej časti v kategórii žiaci sk. A a sk. B bude nasledovať nadstavbová časť o celkového víťaza a to systémom dvojzápas (doma – vonku) medzi víťazmi skupín A a B v dňoch 15.6. a 22.6.2014.

6. Celkový víťaz v kategórii žiaci U 15 sa zúčastní Turnaja víťazov dňa 28.6.2014 miesto Palkovice (6 km od Frýdku Mistku).

7. TJ Slovan Skalité ako celkový víťaz kategórie I. trieda dorast sa zúčastní turnaja víťazov v Poľsku . Termín a miesto bude oznámené dodatočne,

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

204. DK zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Slovan Podvysoká, Pavol Kubiš, 1174738. DK výkon zvyšku disc. opatrenia t.j. 2 MFZ podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 4.6.2014. DP čl. 40, ods. 1/ 2.(poplatok 10 eur MZF).

205. DK podľa čl. 71, ods. 2, písm. a, g začína disc. konanie voči hráčovi Slovan Rudinská, Martin Kravec, 1179113, voči hráčovi Slovan Rudinská Radoslav Bočej, 1144004 a klubu Slovan Rudinská zo zápasu 24. kola I. triedy medzi Kysučan Korňa – Slovan Rudinská hraného dňa 1.6.2014.  DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.6.2014 o 14.30 hod. z uvedeného zápasu HR Jaroslav Maják, AR1 Lukáš Sabela, AR2 Štefan Cisárik, kapitána družstva Kysučan Korňa  Jozef Michalíček 1175593, kapitána družstva Slovan Rudinská Martin Kravec 1179113, hráča družstva Slovan Rudinská Radoslav Bočej 1144004, štatutárneho zástupcu družstva Slovan Rudinská , vedúceho družstva Slovan Rudinská Marek Luciak, HÚ Pavol Hrtús. Účasť menovaných je nutná pod následkami disciplinárnych opatrení. DK zároveň vyzýva klub Kysučan Korňa o predloženie videozáznamu z uvedeného zápasu  do stredy 11.6.2014 do 12.00 hod.. Podľa čl. 76 ods. 1 DP. DK pozastavuje výkon športovej činnosti  hráčovi Slovan Rudinská Martin Kravec 1179113 a hráčovi Slovan Rudinská Radoslav Bočej 1144004 do vyriešenia veci.

206. DK podľa čl. 71, ods. 2, písm. a,  začína disc. konanie vo veci incidentu (opľutie AR2) zo zápasu 24. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – Slovan L. Vadičov hraného dňa 1.6.2014.  DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.6.2014 o 15.00 hod. z uvedeného zápasu HR Jozef Klušák AR1 Mário Mesochoritis, AR2 Anton Kubiš, hráča družstva Slovan L Vadičov Ľubomír Kubík 1241113, kapitána družstva Slovan L Vadičov, Miloš Králik, 1140451 a HÚ Rudolf Skukalek Účasť menovaných je nutná pod následkami disciplinárnych opatrení. DK zároveň vyzýva klub Slovan Podvysoká o predloženie videozáznamu z uvedeného zápasu  do stredy 11.6.2014 do 12.00 hod..

207. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc, DK ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ, disciplinárne opatrenie – pokutu vo výške 50 eur podľa DP čl. 64 ods. 1 písm. a, b, čl. 64 ods. 8, čl. 9 ods. 1 písm. c a čl. 12 ods. 6,: I. za neuhradenie platieb za činnosť rozhodcov a za neuhradenie splatnej MZF Slávia Zákopčie. Podľa čl. 12 ods. 7 DK ukladá menovanému klubu povinnosť uhradiť pokutu v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenie disciplinárneho rozhodnutia (mimo MZF). Za prerokovanie disciplinárneho opatrenia vyššie uvedený kluby zaplatí 10 eur v MZF.

208. DK, žiada klub špecifikovaný v bode 207., v termíne do 18.6.2014 do 12.00 hod. o predloženie dokladu na sekretariáte ObFZ o úhrade nedoplatku za činnosť R a nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote, DK uloží previnilcom disciplinárne opatrenie – zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo preradenie do nižšej súťaže.

209. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

210. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 11.6.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmena DL 26:

26. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A 8.6. 2014 o 10.00 hod.:

·OŠK Rudina - Tatran Oščadnica: Židek za Kubiša

SsFZ :

II. liga  sk. SEVER  U15 - SŽ a U13 - MŽ  26. kolo

·K. N. Mesto – Tvrdošín: Zacher (11.6. o 13:00-15:00)

·Radoľa - K. Lieskovec: Šlapka, Žák (dor., 24.k., hrá sa 11.6. o 16:00)

2. KR prijala sťažnosť TJ Slovan Rudinská (Kysučan Korňa – Slovan Rudinská).

3. Žiadame predložiť videozáznam z MFZ 24. kolo I. trieda Kysučan Korňa – Slovan Rudinská do 10.6.2014 do 12.00 hod.

4. Pozastavujeme delegáciu R do vyriešenia: Maják, Š. Cisárik, Sabela, Žák, Holiač.

5.  KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail:sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

6. Predvolávame na zasadnutie KR 11.6.2014 o 15.15 hod. R Maják, Š. Cisárik, Sabela .

7. Ďalšie zasadnutie KR bude 11.6.2014 o 15:00

8. Rozhodcovia si môžu v pondelok 9.6.2014 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za máj. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 11.6.2014 do 12.00 hod.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy