Úradná správa č. 41 - 11/12

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 14.06.2012 o.i.

Schválil:

1. Návrh zálohových platieb pre kluby za R a DZ pre centrálne vyplácanie v ročníku 2012/2013.

2. Program a organizačné zabezpečenie rady ObFZ dňa 4.7.2012.

3. Nominačnú listinu a postupujúcich R pre súť. ročník 2012/2013.

4. Program a organizáciu aktívu oddielov dňa 6.7.2012

5. Termín doškoľovacieho seminára rozhodcov dňa 3.8.2012

6. Dotáciu na turnaje mládeže Korňa, Skalité, Turzovka.

Zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ Kysúc.

2. Prípravu rozpisu súťaží na súť. Ročník 2012/2013.

3. Organizačné zabezpečenie stretnutí výberov a víťazov družobných oblastných zväzov.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

1. Aktív ŠTK pre súť. roč. 2012/2013 sa uskutoční 6.7. 2012. Prihláška nebude zasielaná poštou, je zverejnené na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk. v sekcii dokumenty. Účasť štatutárnych zástupcov klubov na aktíve je povinná.

2. Prihlášku do súťaží a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ Kysúc najneskôr do 27.6. 2012.

3. Podmienkou zaradenie klubu do súťaží ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 Rozpisu súťaže.

4. Upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc na vysporiadanie si všetkých medzi oddielových pohľadávok a pohľadávok voči ObFZ Kysúc.

5. Rovnako upozorňujeme kluby ObFZ Kysúc na dodržiavanie čl. 6/e Rozpisu súťaže – organizovanie turnajov.

6. ŠTK ObFZ Kysúc pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2012/2013. Žiadame a vyzývame kluby ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom môže byť v rámci Rozpisu poskytnutá prezentácia aktivít a ich činností (partneri a pod.).

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 13.6. 2012.

3. Schvaľujeme výsledky 21. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 13.6.2012.

5. Námietka kapitána hostí 25. kolo I. trieda MKSŠ Kysucké Nové Mesto B – TJ Snaha Zborov nad Bystricou v riešení, námietku odstupujeme na KR.

6. Trénera hostí z 25. kola I. trieda Čierne – Turzovka, Ladislav Blažek, odstupujeme na doriešenie DK.

7. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 26. kolo I. triedy TJ Zborov nad Bystricou - OŠK Rudina dňa 16.6.2012 o 14.30 hod.

8. Berieme na vedomie oznámenie o organizácii turnajov: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou dospelí 1.7.2012; FK Tatran Turzovka dorast 1.7.2012, žiaci 30.6.2012.

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 13.6. 2012.

3. Kontumujeme výsledok stretnutia 25. kola I. triedy dorast TJ Spartak Radôstka – TJ Slovan Nová Bystrica 3:0 v prospech TJ Spartak Radôstka, 3 body priznávame TJ Spartak Radôstka.

4. V zmysle čl. 16/b RS nariaďujeme TJ Slovan Nová Bystrica uhradiť poplatok v prospech ObFZ Kysúc 17 eur a v prospech TJ Spartak Radôstka 66 eur.

5. Schvaľujeme výsledky 2. kola Nadstavbovej časti QUICK SPORT I. triedy žiakov o víťaza a o umiestnenie.

6. Oprava US 40 11-12 bod č.5 oprava termínu FK Tatran Oščadnica – TJ Slovan Skalité dňa 16.6.2012 o 14.00 – dorast.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

245. Ivan Poliak, 970609, Rudina, žiak – 1 MFZ nepod. od 10.6.2012. DP 1/5a.

246. Tomáš Králik, 970130, Rudina, žiak – 6 MFZ nepod. od 10.6.2012. DP 1/6 – 1b.

247. Michal Stolárik, 850621, Makov B – 1 MFZ nepod. od 10.6.2012. DP 1/5a.

248. Jozef Šurík, 801214, TJ Olešná – 2 MFZ podm. do 13.9.2012. DP 1/6 – 1a.

249. a) Martin Úkrop, 890208, Snežnica; b) Juraj Franek, 920404, Podvysoká B; c) Branislav Sýkora, 860923, Krásno B; d) Martin Targoš, 880501, Krásno B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 10.6.2012. DP 1/13 – 5a.

250. Trestá zo zápasu 25. kola I. triedy medzi ŠK Čierne – FK Tatran Turzovka, Ladislav Blažek, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepod. od 11.6.2012. DP 1/3b. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.

251. Trestá zo zápasu 21. kola I . triedy, medzi FK Čadca B Horelica – Beskyd Svrčinovec (13.5.2012), mužstvo FK Čadca B Horelica pokarhaním za nepredloženie videa z uvedeného zápasu. DP 2/6. Uvedené video žiadame predložiť KR do 18.6.2012 pod následkami disciplinárnych opatrení.

252. Na základe skutočností uvedených v zápise o stretnutí 25. kola I. triedy medzi MŠK KNM B Povina – Snaha Zborov (10.6.2012) podľa DP čl. 14/4 predbežným opatrením zastavujeme pretekársku činnosť hráčovi Snaha Zborov, Rastislav Nečeda, 911222, do vyriešenia prípadu.

253. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

254. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Pozastavujeme delegáciu R Blažek do vyriešenia a opätovne ho predvolávame na zasadnutie KR dňa 27.6. 2012 o 15.00 hod..

2. Pozastavujeme delegáciu R Belanec na 2 MFZ od 14.6.2012.

3. Ospravedlnení: 17.6.2012 Sikora, Jedinák; do konca júna Sabela

4. Chyby v zápisoch: 27.5. J. Čambora -5,0; Belko -0,4; T.Čuboň -0,2; Maják -1,0; Novák -0,2; Jedinák -0,2; 3.6. Maják -0,2; Kubica -0,2; Jedinák -0,7; Kupka -0,7; 10.6. Kamenišťák -0,2; Trúchly -0,4; Špalek -0,2; Maják 0,2; R. Čambora -0,2.

5. Letný doškoľovací seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 3.8.2012 o 17.00 hod. miesto konania sa uprestní dodatočne, účasť všetkých R povinná.

6. Zasadnutie KR sa uskutoční 27.6.2012 o 14.30 hod.

7. Doplnenie ÚS: Žiadame MKŠS Kysucké Nové Mesto B o zaslanie videozáznamu z MFZ 25. kola I. triedy Kysucké Nové Mesto B – Snaha Zborov nad Bystricou do termínu 20.6. 2012 do 12.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady k prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) bolo potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Ak ste tak nevykonali, urýchlene potrebné doklady doručte na sekretariát SsFZ. Viac info v Spravodajoch na www.ssfz.sk
  2. Upozorňujeme kluby (Svrčinovec, Olešná, Čadca, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Rudinská, Kysucký Lieskovec), ktoré ešte nemajú zaregistrovaných ISSF manažérov klubov aby tak neodkladne urobili. Registrácie klubu v systéme je aj podmienkou vykonania matričných úkonov!
  3. Pomôcka pre kluby (ISSF klubových manažérov) - VIDEONÁVODY nájdete na http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy