Úradná správa č. 40- 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Schvaľujeme:

3.1. Žiadosť ŠK TJ Slovan Nová Bystrica o zmenu termínu 4.kola nadstavbovej časti, sobota 18.05.2019 o 17.00 hod.

 

4.Vzájomná dohoda:

4.1. Športový klub Nesluša - TJ Slovan Podvysoká  MFS 4.kolo nadstavbovej časti ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 17.00 hod.

 

5. Upozorňujeme:

5.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

5.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 16.00 hod.

1.2. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.05.2019 o 17.00 hod.

1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.05.2019 o 10.00 hod.

1.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

1.5. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.6. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

1.7. FK Čadca - TJ Slovan Skalité MFS 9.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 10.00 hod.

1.8. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.9. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - OŠK Rudina 10.kolo  IV. ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 10.00 hod.

1.10. TJ Kysučan Korňa - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA 8.kolo  IV. ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.05.2019 o 10.00 hod.

 

2. Schvaľujeme:

2.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

3. Upozorňujeme FK hrajúce sútaže prípraviek aby si plnili povinnosť vytvárať zápis o stretnutí pred každým MFS!!!!

4.prípravka SEVER:

11.kolo a 12.kolo 08.05.2019 o 15.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Futbalová aréna v Korni)

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková  - FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov (HP Oščadnica)

13.kolo a 14.kolo 15.05.2019 o 15.00 hod.

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Čadca)

FK TTatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA  (HP Turzovka)

Dohrávka 9.kolo a 10.kolo 12.6.2019 o 15.00 hod.

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Makov)

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.19

 

• 2K NE 05.05.2019 16:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Spartak Radôstka:

R Mindek za Kubalík

• 2K NE 05.05.2019 16:30 VI.liga QUICK SPORT OŠK Snežnica – TJ Slovan Nová Bystrica:

AR2 Fonš za Jedinák

• 2K NE 05.05.2019 16:30 VI.liga QUICK SPORT FK Lodno – TJ Olešná:

R Kubalík za Mindek

• 12K NE 05.05.2019 11:30 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – TJ Kysučan Ochodnica:

R Belko D. za Sekerka

• 8K NE 05.05.2019 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – Športový klub Slovania:

hrá sa o 10:00, platí pôvodná delegácia

 

2. KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťou TJ Slovan Nová Bystrica z MFZ 14K VI.ligy QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica. KR sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

3. Žiadame R, aby v týchto prípadoch podávali podnety na komisiu rozhodcov, respektíve ekonomickú komisiu:

- stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén (delegované osoby pricestovali na stretnutie)

- stretnutie sa odohralo cez týždeň

- na stretnutie neprišiel niekto z delegovaných osôb

- stretnutie sa nedohralo

4. Upozorňujeme R, delegovaných spoločne na jedno stretnutie, na povinnosť sa pred stretnutím skontaktovať a dohodnúť sa na cestovaní na MFZ a taktiež na povinnosť nosiť všetky tri dresy.

5.Upozorňujeme  R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac apríl 2019 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 10.05.2019.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Doch%C3%A1dzka%20%20R%20apr%C3%ADl%202019.pdf

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

72. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie podľa čl.9/2b 1, čl.16/1 DP: vedúci mužstva ŠK Nesluša Roman Beleš (1103890) - zo zápasu 15.kola VI.ligy medzi TJ Spartak Radôstka – ŠK Nesluša, hraného dňa 26.4.2019 na základe zápisu o stretnutí , DO ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace podľa čl.48/1c,2b DP od 2.5.2019 do 2.8.2019. (MZF 10 EUR)

73. Disciplinárna sankcia po 5 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/5a DP na 1 súťažné stretnutie od 2.5.2019 :

a, Peter Džurný (1180203) – TJ Slovan Nová Bystrica (10 EUR MZF)

b, Tomáš Zjavka (1229796)– TJ Slávia Zákopčie (10 EUR MZF)

c, Patrik Repka (1219040)– TJ Spartak Radôstka (10 EUR MZF)

Disciplinárnu sankciu si vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí.

74. Disciplinárna sankcia po vylúčení po 2 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie od 2.5.2019 :

a, Marián Chlebek (1122888) – TJ Slovan Nová Bystrica (10 EUR MZF)

Disciplinárnu sankciu si vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí.

75. D.org na základe podnetu TJ Kysučan Korňa zo dňa 27.4.2019 k rozhodnutiu DO z ÚS č. 39 bod 67 po prešetrení veci (po zhliadnutí videozáznamu) necháva disciplinárnu sankciu v platnosti.(10 EUR MZF)

 

 

Matričná komisia

 

1. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ. Aktualizáciu kontaktov hl. štatutára a manažéra ISSF  žiadame zaslať  aj z dôvodu prípravy podkladov pre zhotovenie Rozpisu ObFZ Kysúc na ročník 2019/2020.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy