Úradná správa č. 40 - 14/15

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 17.6.2015

Schválil:

1. Program a organizáciu riadnej konferencie a aktívu ŠTK na deň 04.07.2015 o 9:00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

Zobral na vedomie:

1. Správy predsedov ŠTK, DK , KR, TMK.

2. Správu predsedu HK o platobnej disciplíne oddielov.

3. Prípravu rozpisu a pripravenosti súťažného ročníka 2015/2016.

Program riadnej konferencie ObFZ Kysúc.

1. Otvorenie, prehlásenie o konaní riadnej konferencie.

2. Schválenie pracovného predsedníctva , mandátovej komisie , návrhovej komisie , overovateľov zápisnice.

3.  Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie.

5. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc.

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc

7. Schválenie zmeny stanov ObFZ Kysúc.

8. Správa o hospodárení ObFZ Kysúc.

9. Správa revíznej komisie

10. Informácia o vyhodnotení súťažného ročníka 2014/2015

11. Informácia o pripravenosti súťažného ročníka 2015/2016.

12. Diskusia

13. Schválenie návrhu uznesenia

14. Záver

Po skončení konferencie sa uskutoční aktív ŠTK / vylosovanie súťažného ročníka 2015/2016.

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 4.7.2015 (sobota) po skončení Konferencie v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na ObFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2015 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu!

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1.Výsledky MFS 26. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 14.06.2015

1.2. Konečnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 17.06.2015

1.3. Konečnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 17.06.2015

2. Víťazom VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2014/2015 s právom postupu do V. Ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Snaha Zborov nad Bystricou

3. Najlepší strelci VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2014/2015: 1. Sukeník Jaroslav (Rudinská,20 gólov), 2. Žubor Patrik (Radoľa,18 gólov), 3. Michalíček Jozef (Kysučan Korňa,16 gólov)

4. Víťazom VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2014/2015 s právom postupu do VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Kysučan Ochodnica

5. Najlepší strelci VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2014/2015: 1. Bahna Anton (Snežnica, 17 gólov), 2. Kašaj Matej (Radôstka, 14 gólov), 3. Duraj Stanislav (Zákopčie, 11 gólov)

Úsek mládeže :

1.ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 22. kolo zo dňa 14.06.2015

1.2. Konečnú tabuľku V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 17.06.2015

1.3. Konečnú tabuľku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 17.06.2015

2. Víťazom V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 v súť. ročníku 2014/2015 s právom postupu do IV. Ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva MŠK Kysucké Nové Mesto B

3. Najlepší strelci V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 v súť. ročníku 2014/2015 : 1.Kopačka Peter (Čadca, 19 gólov), 2. Belák Radovan (KNM, 16 gólov), 3. Odrobiniak Marián (Korňa,10 gólov)

4. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súť. ročníku 2014/2015 s právom postupu do III. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Slovan Podvysoká

5. Najlepší strelci IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súť. ročníku 2014/2015: 1. Vojtek Martin (Vysoká nad Kysucou, 30 gólov), 2. Kaštan Štefan (Makov,23 gólov), 3. Válek Nicolas (Makov,19 gólov)

6. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súť. ročníku 2014/2015 sa stáva ŠK Javorník Makov

7. Najlepší strelci IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súť. ročníku 2014/2015: 1. Válek Nicolas (Makov,30 gólov), 2. Kubišta Gabriel (Podvysoká,30 gólov), 3. Kopas Michal (Snežnica, 19 gólov)

8. Berieme na vedomie MŠK Snežnica o organizovaní turnaja žiakov U13

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

209. Peter Džurný (1180203) Slovan Nová Bystrica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 15.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

210. Erik Kováč (1234331) ŠK Radoľa zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 15.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl 36/1a. (10 Eur MZF)

211. Ján Beliančin (1188716) Pokrok Stará Bystrica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 15.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

212. Marián Seko (1173623) Pokrok Stará Bystrica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 15.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

213. Martin Bytčanek (1171099) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 15.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

214. Lukáš Grečmal (1197852) Čadca B zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 15.6.2015. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

215.  D. org. podľa DP čl. 71/2e začína disciplinárne konanie voči R - Ondrej Špalek z MFS 24. kola VI. ligy hraného dňa 31.5.2015 medzi Slovan Nová Bystrica – Pokrok Stará Bystrica za konanie podľa DP čl. 63/1b. D. org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnému vrátane záveru zistení KR v termíne do 24.6.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.7.2015 od 09:00 hod. v budove ObFZ Kysúc

2. Školenie nových R sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2015. Začiatok školenia KR oznamuje na deň 4.7.2015 od 10:30 hod. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: sekretariat@obfzkysuc.sk , poprípade telefonicky 0908934081

3. Delegácia na medzinárodné turnaje ObFZ:

27.6.  o 9:30 žiaci Podvysoká - Jantoš

27.6. na území ČR miesto a čas budú upresnené dorast - M. Janec

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. Z dôvodu nedostatočného počtu anketových lístkov rušíme anketu 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých. Do termínu dotazník zaslali Rudinská, Zborov, Vysoká, N. Bystrica.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby aby na sekretariát nahlásili delegátov Konferencie ObFZ Kysúc s právom hlasovať za ich klub do 1.7.2015.

Upozorňujeme , že každý člen SFZ (hráč, ISSF manager, ISSF tímový manager, rozhodca, člen komisie a podobne) musí mať vyžiadaný preukaz, inak ho systém zneaktívni. Pozor hlavne pri ISSF manageroch a tímových manageroch, nakoľko ak budú bez vyžiadaného RP, nebudú môcť pracovať v systéme. (predpokladaný dátum, kedy bude SFZ robiť zneaktívnenie je 1.7.2015)

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy