Úradná správa č. 38 - 14/15

zo dňa 5.6.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2015/2016 sa uskutoční dňa 3.7.2015 (piatok). Miesto a čas budú upresnené dodatočne.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na ObFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2015. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS 24. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 31.05.2015.

1.2. Výsledky MFS 18. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 31.05.2015.

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 03.06.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 03.06.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

2.1. ŠK Radoľa - FK Čadca (B) (opodstatnené presun R)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26. kolo dňa 14. 06. 2015 o 17.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Tatran Turzovka (HP Povina)

ŠK Radoľa - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Slovan Rudinská – voľný žreb

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica

TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Nesluša

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká

Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14.kolo TJ Kysučan Korňa - FK Čadca (B) podľa SP čl. 100/e, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Kysučan Korňa. Podľa RS čl. 16/b zaťažujeme poplatkom FK Čadca (B) – 66 eur MZF v prospech TJ Kysučan Korňa. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom FK Čadca (B) v prospech ObFZ Kysúc 17 eur MFZ.

2. Na základe zápisu z MFS medzi TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) zo dňa 29.05.2015 odstupujeme na DK asistenta trénera Miroslav Smreček nar. 28.07.1967.

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14. kolo zo dňa 31.05.2015

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 20. kolo zo dňa 31.05.2015

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 19. kolo zo dňa 31.05.2015

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 03.06.2015

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 03.06.2015

4. ŠTK KM nariaďuje :

4.1. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 22. kolo dňa 14.06.2015 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Podvysoká - FK REaMOS Kysucký Lieskovec

OŠK Rudina - FK Slávia Staškov

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – voľný žreb

TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov

FK Lodno - MŠK Snežnica (14.06.2015 o 15.00 hod.)


Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

193. Ondrej Koleno (1164989) Slovan Nová Bystrica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

194. Patrik Skrutek (1176686) Kysucké Nové Mesto B zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/5b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

195. Jaroslav Kučák (1166666) Tatran Oščadnica zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

196. Martin Turiak (1174735) Slovan Podvysoká zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

197. Peter Jantoš (1231076) Rozkvet Klubina zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

198. Michal Kopačka (1249013) Čadca B zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

199. Miroslav Furdan (1251061) Tatran Turzovka zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 1.6.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

200. Miroslav Buček (1227778) Slovan Rudinská zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 1.6.2015. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

201. D. Org.  Na základe žiadosti hráča FK Nesluša Lukáš Janec (1199644), o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok  DO 11 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 3.6.2015. DP čl. 40/1,2. (10 Eur MZF)

202.  D. org. začína podľa DP čl.71/2a disciplinárne konanie voči trénerovi družstva Kysučan Korňa Miroslav Smreček zo zápasu 10. kola V. ligy dorastu medzi TJ Kysučan Korňa – MŠK Kysucké Nové Mesto B hraného dňa 29.5.2015 (DP čl. 48/1c). D.org. žiada menovaného o písomné vyjadrenie k predmetnej udalosti v termíne do 10.6.2015 do 12:00 pod následkami disciplinárnych opatrení. D.org podľa DP čl. 76/1,2 predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou do vyriešenia prípadu.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR prijala na prerokovanie sťažnosť na výkon R z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 31. 05. 2015 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica (Stará Bystrica)

2. KR žiada predložiť DVD záznam z MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 31. 05. 2015 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Pokrok Stará Bystrica do 10.6.2015 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ.

3. Škola mladého R pokračuje dňa 11.6.2015 o 17:30 hod.

4. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK ObFZ  oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu,  že školenie trénerov UEFA GRASSROOTS  C  licencie a UEFA B licencie organizuje SsFZ B. Bystrica.

Všetky informácie sú uverejnené na stránke SsFZ  - komisie – materiály, kde je uvedený plán školení na rok 2015 a prihlášky  hore uvedených licencií.

2.TMK, na základe vyplneného dotazníka FK účinkujúcich v ObFZ Kysúc, vyhlasuje:

- 11-ku súťažného ročníka 2014/2015 – dospelých

-  trénera dospelých a mládeže

-  rozhodca ObFZ.

Tento dotazník je potrebné vyplniť FK a následne doručiť na ObFZ Kysúc!!!

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy