Úradná správa č. 38 - 12/13

zo dňa 26. 04. 2013

Zástupcom klubov (ISSF manažérom, štatutárom, funkcionárom), ktorým záleží na prezentácií svojho klubu, na bezproblémovom a aktuálnom fungovaní ISSF systému - tabuľkového a informačného systému na stránke futbalnet.sk, stále ponúkame možnosť osobnej konzultácie na sekretariáte ObFZ Kysúc kvôli používaniu klubového ISSF konta. Väčšina klubov v I. triede dospelých už vytvorila základné podmienky pre elektronický zápis a je škoda, keď si kluby nepripravia predzápasové nominácie. Rozhodcovia tak majú následne pri uzatváraní elektronických zápisov zbytočné časové a technické problémy. Kontaktujete nás na číslach 0908934081, 0907814153 alebo osobne v stránkových hodinách.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 24.04.2013.

3. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 24.04.2013.

5. Námietka kapitána domácich 14. kolo I. trieda Krásno nad Kysucou – Svrčinovec je neopodstatnená.

6. Dôrazne upozorňujeme TJ Beskyd Svrčinovec na dodržiavanie US 34/2012 – 2013 bod 1, povinnosť pri hráčoch uvádzať registračné číslo (nie rodné číslo ako doposiaľ).

7. Upozorňujeme FK Čadca B Horelica, Tatran Krásno nad Kysucou B na dodržiavanie správneho tlačiva Zápis o stretnutí.

8. Námietka kapitána hostí 13. kolo II. trieda Zákopčie – Snežnica na základe správy R je neopodstatnená.

9. Upozorňujeme TJ Slovan Ľadonhora Vadičov na dodržiavanie čl. 9 písm. f Rozpisu súťaže – označenie usporiadateľov.

10. Nariaďujeme odohrať 18. kolo QUICK SPORT I. triedy 5.5. 2013 o 16.30 hod.:

 • Tatran Turzovka - Slovan Podvysoká
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec
 • FK Čadca B Horelica - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - ŠK Čierne(4.5. o 15.00)
 • Slovan Rudinská - TJ Nesluša
 • OŠK Rudina - TJ Olešná

11. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT II. triedy 5.5. 2013 o 16.30 hod.:

 • Spartak Radôstka - Javorník Makov B
 • Tatran Oščadnica - voľný žreb
 • voľný žreb - FK Lodno
 • Kysučan Ochodnica - Rozkvet Klubina
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - OŠK Snežnica
 • Slovan Podvysoká B - Slávia Zákopčie (14.00)

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledok dohrávky 8. kolo I. trieda žiaci sk. B Raková – Klokočov 4:1.

2. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.

3. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A.

4. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. B.

5. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. trieda ml. žiaci.

6. Na základe zápisu R 13. kolo I. trieda dorast Oščadnica – Skalité odstupujeme na doriešenie DK trénera FK Tatran Oščadnica – Peter Gavlák.

7. Dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie US 34 – 2012/2013 bod 1 – povinnosť pri hráčoch uvádzať registračné číslo – nie rodné číslo ako doposiaľ (ŠK Javorník Makov, TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Slávia Zákopčie, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - 9. kolo žiaci).

8. Zmena UHČ 10 .kolo I. trieda žiaci sk. A OŠK Rudina – FK Nesluša 27.4.2013 o 10.00 hod.

9. Zmena UHČ 14. kolo I. trieda dorast OŠK Rudina – FK Tatran Oščadnica 28.4.2013 o 13.00 hod.

10.Zmena UHČ 10. kolo I. trieda žiaci sk. B Kysučan Korňa – Slovan Klokočov 8.5. 2013 o 10.00 hod.

11. Nariaďujeme odohrať 15. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 5.5. 2013 o 14.00 hod.:

 • OŠK Rudina - Slovan Skalité (predz. A)
 • Tatran Oščadnica - Spartak Radôstka (4.5. o 14.00)
 • Beskyd Svrčinovec - voľný žreb
 • FK Nesluša - Kysučan Korňa(14.00)
 • voľný žreb - Spartak Vysoká nad Kysucou
 • voľný žreb - Kysučan Ochodnica

12. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. A 5.5. 2013 o 10.00 hod.:

 • OŠK Rudina - FK Čadca C Horelica
 • FK Nesluša - Spartak Radôstka
 • Kysučan Ochodnica - FK Lodno
 • voľný žreb - Slovan Nová Bystrica

13.Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy žiakov sk. B:

 • Beskyd Svrčinovec - Javorník Makov (4.5. o 14.00)
 • Polom Raková - Kysučan Korňa (4.5. o 10.00)
 • Slovan Klokočov - Spartak Vysoká nad Kysucou (HP Olešná, 5.5. o 12.00)
 • TJ Olešná - Slávia Zákopčie (5.5. o 10.00)

14.Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov:

 • TJ Slovan Skalité - ŠK Javorník Makov (5.5. o 10.00)
 • MŠK Snežnica - voľný žreb
 • FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica (4.5. o 12.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

121. Dominik Čanecký, 1261157, Skalité – 1 MFZ nepod. od 21.4.2013. DP 1/5a.

122. Marek Kotschy, 1251798, Skalité – 1 MFZ nepod. od 21.4.2013. DP 1/5a.

123. Trestáme zo zápasu 13. kola I. trieda dorast Oščadnica – Skalité (20.4. 2013) trénera mužstva Tatran Oščadnica Petra Gavláka, disciplinárne opatrenie - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepod. od 21.4.2013 DP1/3b.

124. Peter Heglas, 910512, Svrčinovec – 1 MFZ nepod. od 21.4.2013. DP 1/5a.

125. Lukáš Benko, 1210571, Čierne – 4 MFZ nepod. od 22.4.2013. DP 1/3b.

126. DK vzala na vedomie podanie námietky družstva OŠK Snežnica (13. kolo II. trieda Zákopčie – Snežnica, 21.4.2013). DK rozhodne po zabezpečení všetkých relevantných skutočností.

127. Vzhľadom na dohrávky MFZ v stredu 1.5.2013 žiadame R o doručenie zápisov o stretnutí odohraných v dňoch 27.-28.4. 2013 na ObFZ najneskôr do 30.4.2013 do 12.00hod.

128. Najbližšie zasadnutie DK 30.4.2013 o 13.00 hod..

129. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1.KR prejednala námietku 13. kolo II. trieda, medzi Slávia Zákopčie – OŠK Snežnica, KR považuje námietku za bezpredmetnú nakoľko podľa vyjadrenia R resp. AR sa jednalo o NS.

2. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia I. triedy Slovan Podvysoká – Tatran Krásno nad Kysucou B do 7.5.2013.

3. KR predvoláva na zasadnutie KR R: Blažek, Belanec na 9.5.2013 o 15.30 hod..

4. KR schvaľuje žiadosť R Cisárik zo dňa 15.4.2013, aby pôsobil ako kmeňový rozhodca pre klub TJ Snaha Zborov nad Bystricou.

5.Ospravedlnení: Ondrašina 27.-28.4.2013, 1.5.2013, Sabela 1.5.2013.

6. Ďalšie zasadnutie KR 9.5.2013 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ)!

Viac informácií na  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

 • Zástupcom klubov (ISSF manažérom, štatutárom, funkcionárom), ktorým záleží na prezentácií svojho klubu, na bezproblémovom a aktuálnom fungovaní ISSF systému - tabuľkového a informačného systému na stránke futbalnet.sk, stále ponúkame možnosť osobnej konzultácie na sekretariáte ObFZ Kysúc kvôli používaniu klubového ISSF konta. Väčšina klubov v I. triede dospelých už vytvorila základné podmienky pre elektronický zápis a je škoda, keď si kluby nepripravia predzápasové nominácie. Rozhodcovia tak majú následne pri uzatváraní elektronických zápisov zbytočné časové a technické problémy. Kontaktujete nás na číslach 0908934081, 0907814153 alebo osobne v stránkových hodinách.
 • Od 1. apríla 2013 ObFZ Kysúc prechádza na mesačnú zbernú fakturáciu s poplatkami za transfery - hosťovanie, prestup a poplatkami na ŠTK. To v praxi znamená, že spomínané poplatky nemusíte platiť vopred šekom, ale Vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru, výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ.
 • O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na Váš klub budú kluboví ISSF manageri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF. Faktúra sa NEPOSIELA poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Túto faktúru, prosím, druhýkrát neplaťte. Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy