Úradná správa č. 37 - 15/16

zo dňa 29.04.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo  zo dňa 24.04.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo  zo dňa 24.04.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.04.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.04.2016

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 08.05.2016 o 16.30 hod.:

FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica (SO 07.05.2016 o 16.30 hod.)

FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Podvysoká - ŠK Radoľa

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Tatran Turzovka

TJ Kysučan Korňa - FK Čadca (B)

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Rudinská (HP Povina)

2.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 08.05.2016 o 16.30 hod.:

TJ Olešná - TJ Rozkvet Klubina

TJ Slávia Zákopčie - TJ Spartak Radôstka

FK Lodno - FK VADIČOV

OŠK Snežnica - Voľno

OŠK Rudina (B) - Voľno

Úsek mládeže:

1. Na základe vzájomnej dohody zmena termínov prípraviek sk. A nasledovne:

1.kolo KNM A - Milošová (štvrtok 28.04.2016 o 17.00 hod.)

1.kolo KNM B - Lodno (pondelok 02.05.2016 o 17.00 hod.) - obrátené poradie

2.kolo KNM A - Lodno (streda 27.04.2016 o 17.00 hod.) - obrátené poradie

2. Kolektívy, ktoré si prevzali medaile pre družstvá  štartujúce v súťaži prípraviek  ObFZ Kysúc sú povinné ohodnotiť najlepšieho hráča družstva v skupine A po MFS a v skupine B po turnaji v daný deň.

3. Vzájomné dohody:

3.1. Na základe vzájomnej dohody FK Čadca (B) a TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa odohrá MFS 9. kolo V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  dňa sobota 30.4. 2016 o 15.30 hod. HP Čadca juniorka (5 eur MZF).

3.2. Na základe vzájomnej dohody TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a TJ Kysučan Ochodnica sa odohrá MFS 15. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  dňa piatok 06.05. 2016 o 16.00 hod. (5 eur MZF).

4. Žiadame FK, aby podania na komisiu týkajúce sa zmien termínov, miest a ÚHČ stretnutí posielali v ISSF cez ZÁPIS – PODANIE NA KOMISIU a taktiež dodržiavali RS ObFZ 2015/2016 čl.17.

5. ŠTK KM schvaľuje :

5.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 8. kolo zo dňa 24.04.2016

5.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 14. kolo zo dňa 24.04.2016

5.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 12. kolo zo dňa 24.04.2016

5.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 27.04.2016

5.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 27.04.2016

6. ŠTK KM nariaďuje:

6.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 08.05.2016 o 14.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Voľno

FK Polom Raková - TJ Kysučan Korňa

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Spartak Radôstka

MŠK Snežnica - FK Čadca (B)

6.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 16. kolo dňa 08.05.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 07.05 2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - J SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV

TJ Kysučan Korňa - FK Slávia Staškov

Štart Dunajov - ŠK Javorník Makov

FK Lodno - OŠK Rudina (NE 08.05.2016 o 14.30 hod.)

6.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 08.05.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (SO 07.05.2016 o 12.00 hod.)

FK Slávia Staškov - ŠK Javorník Makov (SO 07.05.2016 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

78.  Jozef Slíž (1115191) Slovan Podvysoká- DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.4.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

79. Matej Hrčka (1250608) Tatran Turzovka - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.4.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

80. Lukáš Janec (1199644) FK Nesluša - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.4.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

81. Peter Macášek (1176737) OŠK Rudina B - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 25.4.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

82. D.org. na základe žiadosti hráča Spartak Vysoká nad Kysucou Milan Kupšo (1128530) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 2 MFS, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov od 27.4.2016 do 27.7.2016. DP čl. 41/1,3. (10 Eur MZF)

83. D.org. po objasnení veci z ÚS č. 36 2015/2016 bod 77. ukladá hráčovi družstva FK Lodno Martin Šamaj (1235715) z MFS 10.kola VII.ligy OŠK Rudina B – FK Lodno, hraného 17.4.2016 podľa čl. 48/1c,2b, čl. 17, čl. 9/2b,ii DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne nepodmienečne od 18.4.2016. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny v DL č.20:

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 01.05.2016 o 16.30 hod.:

•TJ Tatran Oščadnica - FK Polom Raková DZ Moják

•FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Korňa DZ Vojtuš (DZ na žiadosť TJ Kysučan Korňa)

•ŠK Radoľa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou DZ Vrtel

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 01.05.2016 o 16.30 hod.:

•OŠK Rudina (B) - TJ Olešná DZ Mihalda

V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo:

•FK Čadca (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 30.04.2016 o 15.30 hod.) Kolesnáč, A. Špalek, Š. Špalek

IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15. kolo:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica  06.05. 2016 o 16.00 hod. Poláček, Jantoš – zmena UHČ

2. Náhradný termín fyzických previerok R je 29.4.2016 od 18:00 hod. na štadióne FK Čadca, rozhodcovia v zmysle ZPČRaDZ čl.4/f predložia potvrdenie o absolvovaní LP. R uhradia na mieste poplatok 10 € v zmysle ZPČRaDZ čl.4/e.

3. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

4. KR predvoláva na svoje zasadnutie R Poláček dňa 4.5.2016 o 15:30 hod..

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. Dňa 25.05.2016 o 9:30 hod. na ihrisku v Kysuckom Novom Meste sa uskutoční medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2004 za účasti družstiev: výber  ObFZ Kysúc,  výber ObFZ Žilina a MŠK Žilina.

2. TMK pozýva chlapcov (rok narodenia 2004) na výber ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 10.05.2016 o 16:00 hodine - ihrisko FK Čadca.  Tento výber bude reprezentovať ObFZ  na medzioblastnom turnaji dňa 25.05.2016 v KNM.

 

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ. (Čadca, Podvysoká)

Každý používateľ ISSF si dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel. kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať helpdesk alebo sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel. kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Po prihlásení do ISSF v pravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy