Úradná správa č. 36 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

 

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

4.Začiatok nadstavbovej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

5.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

Rovnaký klúč je platný aj pre družstvá umiestnené na 5.-8.mieste.

6. Upozorňujeme FK,že v prípade spoločenkých udalostí pre stretnutia 1. a 2.kola (27-28.4.2019 a 4.-5.5 2019) nadstavbovej časti je potrebné podať žiadosť o zmenu termínu, UHČ resp. HP do 09.4.2019 cez issf.

7. Schvaľujeme žiadosť ŠK Nesluša o zmenu HP v prípade nepriaznivého počasia v prvých kolách jarnej časti 2018/2019 UT v KNM, povoľujeme v termíne do 30.4.2019.

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT - 04.-05.maj 2019

2.Vzájomná dohoda:

2.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.5.2019 o 16.00 hod.

2.2. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.5.2019 o 17.00 hod.

2.3.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.05.2019 o 10.00 hod.

2.4.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

2.5.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

3.Neschvaľujeme:

3.1. TJ Slovan Klokočov - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.4.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia) - chýba súhlas TJ Kysučan Ochodnica.

3.2. TJ Slovan Klokočov - TJ Štart Dunajov MFS 11.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.4.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia) - chýba súhlas TJ Štart Dunajov.

4. Oznamujeme TJ Slovan Klokočov termín obhliadky areálu dňa 10.04.2019 o 17.00 hod.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Upozorňujeme R a DZ, že pre fungovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je potrebné absolvovať zimný doškoľovací seminár a mať uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019.

2. Posledný termín náhradného seminára bude v piatok 12.4.2019 o 15.30 v zasadačke ObFZ Kysúc v Čadci. Zúčastnia sa ho R: Belko D., Funtek, Maják, Nekoranec, Novotná, Petrák, Škola (nemajú podpísané dohody).

3. Zmeny v obsadení R v DL č.15

V.liga U19 QUICK SPORT:

•11K SO 06.04.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT FK Lodno – ŠK Čierne: R Žák, AR1 Elsner

•11K SO 06.04.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica: R Špalek O., AR1 Špalek Š.

•11K SO 06.04.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – OŠK Rudina: R Jantoš, AR1 Hrtús

Mládež SsFZ:

•16K SO 06.04.2019 15:30 4A. liga dorast  ŠK Javorník Makov – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: AR1 Kolesnáč

•16K SO 04.04.2019 10:00 3A. liga žiaci  ŠK Radoľa – FK Terchová: R Mindek

 

Matrika - Peter Kubinec

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme na zmenu čísla účtu u FK Kysučan Ochodnica: SK84 0900 0000 0051 5657 1259

2. Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinuz takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

4. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

5. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy