Úradná správa č. 32 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK hrajúce VI.ligu QUICK SPORT na kritéria pri postupe v nadstavbovej časti RS ObFZ Kysúc čl.19:

•  vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,

•  gólový rozdiel zo vzájomných MFS,

•  vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

2.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 14.04.2019 o 15:30 hod.

3.Začiatok nadstavbovej časti  súťažného ročníka 2018/2019 je stanovený na 28.4.2019 o 16:00 hod.

Upozorňujeme FK na kritéria pre rozlosovanie nadstavbovej časti:

1.kolo A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1  5.kolo – opačné poradie ako 1.kolo

2.kolo B3-A1,B4-A2,B1-A3,B2-A4  6.kolo – opačné poradie ako 2.kolo

3.kolo A1-B2,A2-B1,A3-B4,A4-B3  7.kolo – opačné poradie ako 3.kolo

4.kolo B1-A1,B2-A2,B3-A3,B4-A4  8.kolo – opačné poradie ako 4.kolo

4. V prípade zmeny termínu na základe spoločenských udalostí doporučujeme FK zmenu opačného poradia podania formou vzájomnej dohody.

5. Berieme na vedomie zmenu štatutára na základe uznesenia z členskej schôdze zo dňa 26.1.2019. Prezidentom klubu sa stal

p. Jozef Minárik

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

V.  liga U 19 QUICK SPORT - 06.-07.april 2019

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.april 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT -  04.-05.maj 2019

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.03.2019 (sobota).

K dnešnému dňu sú prihlásení: Dunajov, Čierne, Skalité, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Podvysoká, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Stará Bystrica, Turzovka

Propozície tu.

3. Oznamujeme klubom ktoré majú prípravky, že ObFZ Kysúc  poriada dňa 16.3.2019 vo futbalovej aréne Korňa turnaj prípraviek. Štartovné 0 eur. Propozície turnaja budú zverejnené na stránke ObFZ Kysúc ataktirž zaslané na mail. prihláseným klubom.

Doposiaľ potvrdili účasť tieto mužstvá: Slovania Korňa, Rudina, Snežnica, Vadičov, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica, Raková, Snežnica, Lodno, Oščadnica

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára R a DZ sa uskutoční 15.03.2019 (piatok) o 15:30 v Čadci (zasadačka ObFZ). Zúčastnia sa ho R a DZ, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu.

2. Upozorňujeme R a DZ, že pre fungovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je potrebné absolvovať zimný doškoľovací seminár a mať uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019.

3. Delegácia na turnaj starších žiakov roč. 2004 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka 16.03.2019 (sobota) športová hala PRATEX od 8:00: Žák, Vlček, Makyňa

4. Delegácia na turnaj prípraviek ObFZ 16.03.2019 (sobota) futbalová aréna Korňa od 8:00: Elsner, Sekerka, Kubalík, Fonš

5. Zmena tel. kontaktu: Pavol Jantoš 0948 877 313

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2019) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

3.Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, najmä pri kombinovaní úkonov vyplývajúcich so znenia SP (striedavý štart) s transferom, prestup s obmedzením, jeho ukončenie, následne prestup s obmedzením v jednom súťažnom ročníku, na dodržanie ustanovenie RaPP čl. 18/2 (hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať len za dva kluby – do počtu sa započítava aj štart v SC).

4. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na SsFZ žiadosť zamietne.

5. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy