Úradná správa č. 32 - 12/13

zo dňa 15. 03. 2013

Konferencia ObFZ Kysúc

 • Dňa 22.3.2013 sa uskutoční Konferencia ObFZ Kysúc v reštaurácii Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. S právom hlasovať sa jej zúčastnia členovia Rady ObFZ Kysúc, zástupcovia klubov pôsobiacich v dospelých súťažiach SsFZ a klubov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Kysúc (1 zástupca za klub). Členovia VV ObFZ, predsedovia komisii ObFZ a pozvaní hostia sa zúčastnia bez práva hlasovať. Ťažiskovým bodom konferencie bude zmena Stanov ObFZ Kysúc v zmysle záverov Konferencie SFZ (28.9. 2012) a Konferencie SsFZ (14.12. 2012). Návrh Stanov, rokovací poriadok, pozvánku a program nájdete na stránkach ObFZ v sekcii dokumenty/normy ObFZŽiadame kluby, aby písomne nahlásili svojho zástupcu – delegáta Konferencie s právom hlasovať do 18.3. 2013, do toho istého dátumu očakávamepripomienky k zverejnenému návrhu Stanov ObFZ Kysúc.

Upozornenie pre rozhodcov a kluby

 • Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Termíny začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013: I. trieda dospelí - 14. kolo 24.3.2013 o 15:00 hod., II. trieda dospelí – 12. kolo 07.04.2013 o 15:30 hod., I. trieda dorast - 12. kolo 07.04.2013 o 13:00 hod., I. trieda žiaci sk A,B - 8. kolo 07.04.2013 o 10:00 hod., I. trieda mladší žiaci – oznam v ďalších US.
 2. V zmysle čl. 3 písm. e povoľuje ŠTK v jarnej časti súť. ročníka 2012/2013 používať schválené hracie plochy do 30.4.2013.
 3. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, MŠK KNM, FK Tatran Krásno, ŠK Javorník Makov v termíne do 22.3.2013.
 4. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc, aby nahlásili na ObFZ Kysúc zmeny štatutárov, riadiacich pracovníkov (predseda, tajomník, poštová a emailová adresa, telefónne čísla).
 5. Upozorňujeme  funkcionárov, aby si skontrolovali dobu platnosti RP pred začiatkom jarnej časti súť. ročníka 2012/2013.
 6. Prípadné žiadosti o zmenu hracích dní a časov pre jarnú časť súť. ročníka 2012/2013 nariaďujeme zaslať na ObFZ Kysúc do 20.3.2013.

Úsek dospelých

 1. Na základe žiadosti TJ Kysučan Korňa nariaďujeme odohrať MFZ 14. kolo I. trieda dňa 24.3.2013 o 15:00 hod., HP Futbalová aréna v Korni (TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká). Upozorňujeme na používanie vhodnej športovej obuvi.
 2. Na základe žiadosti FK Tatran Turzovka nariaďujeme odohrať MFZ 15. kolo I. trieda dňa 30.3.2013 (sobota) o 18:00 hod., HP Futbalová aréna v Korni (FK Tatran Turzovka – TJ Spartak Vysoká). Upozorňujeme na používanie vhodnej športovej obuvi. Nariaďujeme FK Tatran Turzovka uhradiť poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc.

Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy 24.3. 2013 o 15.00 hod.:

 • Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou (HP Futbalová aréna v Korni)
 • FK Čadca B Horelica - Tatran Turzovka (HP Horelica)
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - Snaha Zborov nad Bystricou (23.3. o 15.00)
 • Slovan Rudinská - Slovan Podvysoká
 • OŠK Rudina - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Olešná - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • TJ Nesluša - ŠK Čierne

Úsek mládeže

 1. Na základe žiadosti OŠK Rudina oznamujeme klubom, že OŠK Rudina v kategórii dorast odohrá domáce MFZ v sobotu – UHČ dospelých. Nariaďujeme OŠK Rudina uhradiť poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.
 2. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.
 3. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Zborov 31 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 25 eur, Krásno B 39 eur, KNM B 58,50 eur, Rudina 39,50 eur . II. trieda: Ochodnica 33 eur, Snežnica 45,50 eur, Radôstka 31 eur, Makov B 41 eur, Oščadnica 15 eur.
 4. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.
 5. Nedoplatky klubov za poplatky a pokuty: Raková 3,5 eur (US č. 9/ KM14); N. Bystrica 10 eur (US č. 6/ KM 1); Makov 35 eur (US č. 15/ ŠTK 12); Vysoká 10 eur (US č. 15/DK 72) a 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 90),; Zborov 10 eur (US č. 16/DK 80) a 10 eur (US č. 16/DK 81), Krásno B 3,5 eur (US č. 17/ ŠTK 5), Oščadnica 3,5 eur (US č. 17/ KM 4), KNM Povina 33 + 7 eur (US č. 17/ DK 92), Pavol Kupka 10 eur (US č. 17/ DK 94), Čadca B 10+ 10 eur (US č. 20/ DK 113)
 6. Žiadame OŠK Snežnica predložiť doklad o zaplatení doplatku 87,18 eur za činnosť R.
 7. Splatnosť všetkých pokút a poplatkov je 14 dní od uverejnenia v US pod následkami disciplinárnych opatrení a pozastavenia matričných úkonov.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Overiť totožnosť hráča pri transfere je možné aj na sekretariáte ObFZ Kysúc za poplatok 1 eur.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy