Úradná správa č. 32 - 10/11

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo vo piatok 25.3., VV ObFZ okrem iného prejednal:

 • prípravu jarnej časti súť.roč.2010/2011,
 • vyhodnotenie úspešného seminára rozhodcov, na ktorom prednášal Ján Tomčík, prezident Únie rozhodcov SFZ,
 • vyhodnotenie stretnutia zástupcov družobných zväzov, ktoré sa uskutočnilo 24.3. za účastí predstaviteľov PPN Skoczów, OFS Frýdek Místek a ObFZ Kysúc, ktorí boli hostiteľmi a pripravili plán činnosti na ďalšie obdobie,
 • správu HK o platobnej disciplíne, bilanciu kaucií ŽK, ČK,

Po zasadnutí sa uskutočnil mimoriadny aktív klubov pred jarnou časťou, kde boli nosnými informácie a diskusia o zmenách vyplácania R a DZ. ObFZ bude kluby o zmenách ešte informovať.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Nariaďujeme predložiť v termíne do 30.3. 2011 súpisky ?A" mužstiev dospelých: FK Čadca, FK Tatran Krásno nad Kysucou, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK REaMOS K. Lieskovec, ŠK Javorník Makov.
 2. Nariaďujeme predložiť v termíne do 30.3. 2011 súpisky: A družstvo dorastu FK Tatran Krásno nad Kysucou; žiaci FK Čadca A, FK Čadca B.
 3. Upozorňujeme funkcionárov a ved. dr. dospelých, aby si pred začiatkom jarnej časti pozorne prekontrolovali platnosť RP svojich hráčov.
 4. Hráčom v kategóriách žiaci a dorast, ktorým platnosť RP skončila k 31.12. 2010 a spĺňajú podmienky uvedené v Rozpise súťaží - čl. 9 písm. b a čl. 10 písm. b., ŠTK povoľuje dohrať súťažný roč. 2010/2011 na tento RP.
 5. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc, aby nahlásili zmeny štatutárnych zástupcov a riadiacich funkcionárov.
 6. Usmernenie pre kluby hrajúce Kysucký pohár (KP): Odmenu rozhodcov vyplatí klub majúci výhodu domáceho prostredia v zmysle Rozpisu súťaže - tabuľka odmeňovania R (KP). Po odohraní stretnutia klub doručí faktúru nákladov na rozhodcov ObFZ Kysúc, ktorý náklady refunduje.

Úsek dospelých

Nariaďujeme odohrať MFZ 16. kola QUICK SPORT I. triedy 10.4. 2011 o 15.30:

 • ŠK Čierne - Tatran Oščadnica
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Snaha Zborov
 • OŠK Rudina - Beskyd Svrčinovec
 • Kysučan Korňa - Tatran Turzovka
 • FK Nesluša - ŠK Radoľa
 • Slávia Staškov - FK Lodno
 • FK Čadca B - Spartak Vysoká nad Kys.

2. Nariaďujeme odohrať MFZ 10. kola QUICK SPORT II. triedy 10.4. 2010 o 15.30:

 • Javorník Makov B - Kysučan Ochodnica 9.4. 15.30
 • Slávia Zákopčie - Spartak Radôstka
 • Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica
 • TJ Olešná - REaMOS K. Lieskovec B
 • Tatran Krásno n./ Kysucou B - MŠK Kys. N. M. B - Povina 9.4. 15.30

Úsek mládeže

Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 10.4. 2011 o 13.00:

 • REaMOS K. Lieskovec - Kysučan Ochodnica
 • Slovan Horný Vadičov - Spartak Radôstka
 • Slávia Zákopčie - Tatran Oščadnica 10.00
 • Kysučan Korňa - Pokrok Stará Bystrica
 • Tatran Krásno nad Kys. B - Spartak Vysoká nad Kys. 8.4. o 17.00
 • Slovan Povina - voľný žreb
 • FK Lodno - voľný žreb

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

(Správa DK aktualizovaná 26.3.) Prehľad čerpania kaucie za ŽK a ČK k 31.10., resp. 17.10. 2011, - posledné jesenné kolá.

Čerpanie poplatkov zo sumy 50?:

Kluby I. triedy: Nesluša 21?; Svrčinovec 14; Oščadnica 14; Vadičov 35; Čierne 14; Rudina 66,5; Radoľa 28; Staškov 21; Turzovka 21; Korňa 21; Čadca B 28; Vysoká 31,5; Zborov 0; Lodno 45,5.

Kluby II. triedy: Snežnica 14; Ochodnica 14; Olešná 14; K. Lieskovec B 28;       Povina ? KNM B 7; Krásno B 14; Makov B 7; Klubina 0; Zákopčie 21;       Radôstka 0.

Komisia rozhodcov - Jozef Čuboň

 1. Delegácia Kysucký pohár: Slávia Staškov - Tatran Turzovka 26.3. o 15.00 - Staník, Jantoš, Čepec; Tatran Oščadnica - FK Lodno 27.3. o 15.00 ihr. Lodno - J. Čambora, R. Čambora, Kvašňovský; Spartak Radôstka - Snaha Zborov 1.4. o 17.00 - Štrba, Podolák.
 2. Delegácia III. liga SŽ-MŽ sk. A 14. kolo Turzovka - Bánová 26.3. o 10.00-12.00 - T. Čuboň.
 3. 25.3. úspešne absolvovali teoretické previerky R Paršo, Bohovič, Maják.
 4. Posledný termín teoretický previerok je 8.4. o 16.00. Zúčastnia sa: Kamenišťák, Kopásek, Krenželák, Kuriak, Ohrádka, Ondrušek, Žáková.
 5. Školenie nových R bude pokračovať 2.4. (sobota) o 10.00 a 8.4. (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch ObFZ Kysúc.
 6. Upozorňujeme všetkých R na povinnosť doručovať zápisy z MFZ do stredy z dôvodu presunutia zasadaní odborných komisií od jarnej časti zo štvrtka na stredu.
 7. R, ktorí nedoručili údaje v súvislosti s uzavretím dohôd o vykonaní práce, obratom ich nahláste na ObFZ, resp. predsedovi KR (cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk). Túto povinnosť majú aj R, ktorí budú, resp. majú záujem rozhodovať iba zápasy v pôsobnosti ObFZ Kysúc.
 8. Predvolávame R T. Staník a J. Vojtuš na 8.4. o 15.30 hod.
 9. Ospravedlnení: 26.-27.3. Halfár, 25.3.-15.4. Kubica.

Správy zo sekretariátu - Eduard Gábriš

Pripomíname, že futbalové kluby majúce družstvá dospelých a mládeže zaradené v súťažiach SsFZ nájdu prehľadnú tabuľky o výške poplatkov a zálohových platieb za R a DZ na web stránke SsFZ v časti Dokumenty pod názvom Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ pre jarnú časť súť. roč. 2010/11. V dokumente rozdelenom podľa jednotlivých súťaží nájdete variabilný symbol (nevyhnutné používať z dôvodu identifikácie platiteľa), nové č. účtu, ktorý slúži výhradne na príjem poplatkov za R a DZ, výšku a termín úhrady 1. splátky do 30. 3. 2011. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Futbalové zväzy