Úradná správa č. 30 - 12/13

zo dňa 01. 03. 2013

Výkonný výbor ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.02.2013 okrem iného

schválil:

 • Vyhodnotenie seminára a školenia rozhodcov.
 • Termín Konferencie ObFZ Kysúc dňa 22.3.2013 o 17:00 hod. v reštaurácia Bowling (Biely dom).
 • Návrh Stanov ObFZ Kysúc.
 • Organizáciu turnaja dorastencov U19 roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec, ktorý sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni.

zobral na vedomie:

 • Aktuálne informácie a prípravu jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Turnaj dorastencov U19 roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni, štartové 50 eur, prihlásené družstvá: Korňa, Podvysoká, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Svrčinovec, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca U19, Čadca U17, Krásno nad Kysucou, Raková. Propozície a žreb turnaja nájdete na web stránke zväzu www.obfzkysuc.sk.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR predvoláva na 7.3.2013 (štvrtok) o 15.30 hod. R, ktorí sa nezúčastnili jarného doškoľovacieho seminára dňa 23.2.2013 (Hlava, Kamenišťák, Ondrašina, Ševčík, Škola). Účasť menovaných je potrebná.
 2. Menný zoznam a tel. čísla novo vyškolených R: Vladimír Buček 0911641518, Peter Červenec 0904624046, Martin Dikoš 0948001596, Martin Janec 0915424585, Jakub Slafkovský 0903552815, Šimon Škorník 0911899403, Ladislav Šlapka 0949582465, Andrej Špalek 0902095387, Štefan Cisarik 0905521680.
 3. Zmena tel. čísla Lukáš Sabela 0907256083.
 4. Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční 7.3. 2013 o 14.30 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

(Úradná správa č. 30 aktualizovaná - zápis HK doplnený 4.3. 2013)

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

 

 1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.
 2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Vysoká 84 eur, Zborov 31 eur, Podvysoká 90 eur, Svrčinovec 29,50 eur, Čadca B 34 eur, Korňa 59 eur, Olešná 24 eur, Rudinská 84 eur, Nesluša 25 eur, Krásno B 39 eur, KNM B 58,50 eur, Rudina 39,50 eur . II. trieda: Ochodnica 33 eur, Snežnica 45,50 eur, Radôstka 31 eur, Makov B 41 eur, Oščadnica 15 eur.
 3. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

 

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Žiadame kluby, ktoré plánujú hromadnú výmenu papierových registračných preukazov na plastové, aby na sekretariát nahlásili harmonogram (počty kusov a plánovaný dátum). Ďalej upozorňujeme, aby si nenechávali výmenu preukazu na poslednú chvíľu hlavne u hráčov, u ktorých plánujú v jarnej časti transfery (prestup, hosťovanie).
 • Upozorňujeme kluby, aby pri tvorbe družstiev v ISSF dodržiavali správne vekové úrovne, príklad: dorast U19, starší žiaci U15 a mladší žiaci U13.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy