Úradná správa č. 30 - 11/12

Z dôvodu konanie semináru Informačného systémemu slovenského futbalu (ISSF) pre kluby ObFZ Kysúc (Čadca, 30.3. 2012 16.00 - 20.00), viac v Správach zo sekretariátu, bola Úradná správa zverejnená až po jeho skončení.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Zasadnutie komisie ŠTK a KM v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 sa budú uskutočňovať vždy v stredu o 14.00 hod..
 2. Nariaďujeme R a DZ doručovať zápisy o stretnutí na ObFZ Kysúc najneskôr do stredy 12.00 hod.
 3. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc, aby nahlásili na ObFZ Kysúc prípadné zmeny štatutárov a riadiacich funkcionárov.
 4. Zmena tajomníka TJ Spartak Vysoká: tajomník Ing. Ladislav Kubačák, tel. 0905507064; predseda Ing. Jozef Chvastek, tel. 0917123560.
 5. Z dôvodu tlačovej chyby v Rozpise súťaží ObFZ Kysúc pri začiatkoch MFS upozorňujeme, že správne začiatky MFZ sú uverejnené v úradných správach v zmysle čl. 63/1 súťažného poriadku.

Úsek dospelých

1. Berieme na vedomie žiadosť TJ Slovan Ľadonhora Vadičov o odloženie 15. kola I. triedy TJ Slovan Ľadonhora Vadičov – ŠK Čierne z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.

2. Nariaďujeme v termíne do 3.4.2012 predložiť vzájomnú dohodu o náhradnom termíne 15. kola I. triedy Vadičov – Čierne.

3. Nariaďujeme TJ Slovan Ľadonhora Vadičov uhradiť poplatok 3,5 eur.

4. Berieme na vedomie žiadosť FK Lodno o odloženie 15. kola I. triedy FK Lodno - Nesluša z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.

5. Nariaďujeme v termíne do 3.4.2012 predložiť vzájomnú dohodu o náhradnom termíne 15. kola I. triedy Lodno – Nesluša.

6. Nariaďujeme FK Lodno uhradiť poplatok 3,5 eur.

7. Opätovne nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK REaMOS Kysucký Lieskovec.

8. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy 8.4.2012 o 15.30 hod.:

 • FK Tatran Turzovka - TJ Snaha Zborov nad Bystricou
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • ŠK Čierne - TJ Beskyd Svrčinovec
 • OŠK Rudina - FK Čadca B
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Kysučan Korňa (HP Povina)
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - FK Lodno (7.4. o 15.00 hod.)
 • FK Nesluša - FK Slávia Staškov

9. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT II. triedy 8.4.2012 o 15.30 hod.:

 • TJ Slovan Podvysoká B – TJ Olešná (predz. A o 13.00 hod.)
 • FK Tatran Oščadnica – TJ Kysučan Ochodnica
 • ŠK Javorník Makov B – voľný žreb
 • TJ Rozkvet Klubina - voľný žreb
 • TJ Slávia Zákopčie – OŠK Snežnica
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B – TJ Spartak Radôstka (7.4. o 14.30 hod.)

Úsek mládeže

 1. Berieme na vedomie žiadosť TJ Slovan Skalité o odloženie 15. kola I. triedy dorast TJ Slovan Skalité – FK Nesluša z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.
 2. Nariaďujeme v termíne do 3.4.2012 predložiť vzájomnú dohodu o náhradnom termíne 15. kola I. triedy dorast Skalité –Nesluša.
 3. Berieme na vedomie žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica o odloženie 15. kola I. triedy dorast TJ Slovan N. Bystrica – TJ Slovan Podvysoká z dôvodu nespôsobilej hracej plochy.
 4. Nariaďujeme v termíne do 3.4.2012 predložiť vzájomnú dohodu o náhradnom termíne 15. kola I. triedy dorast Nová Bystrica – Podvysoká.
 5. Nariaďujeme TJ Slovan Nová Bystrica uhradiť poplatok 3,5 eur.
 6. Berieme na vedomie žiadosť TJ Spartak Radôstka o odloženie 15. kola I. triedy dorast TJ Spartak Radôstka – Tatran Oščadnica.
 7. Nariaďujeme odohrať15. kolo dorast I. triedy Radôstka – Oščadnica dňa 1.5.2012 o 16.00 hod. (vzájomná dohoda).
 8. Nariaďujeme TJ Spartak Radôstka uhradiť poplatok 3,5 eur.
 9. Nariaďujeme odohrať 16. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 8.4.2012 o 13.00 hod.:
 • FK Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica (7.4. o 14 hod.)
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • voľný žreb - TJ Beskyd Svrčinovec
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Slovan Nová Bystrica (predz. A)
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa (7.4. o 15.30 hod.)
 • voľný žreb - TJ Slovan Skalité
 • FK Nesluša - TJ Spartak Radôstka

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

127. Vyzývame kluby na úhradu všetkých nedoplatkov v lehote do 4.4.2012 do 12.00 hod., pod následkami disciplinárnych opatrení

128. Konštatujeme, že rozhodnutím DK, špecifikovaným v US č. 22 bod 122, došlo k prerušeniu výkonu trestov u tam špecifikovaných subjektov.

129. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

130. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Fyzické previerky sa uskutočnia 27.4. 2012 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca. Účasť R povinná!
 2. Berieme na vedomie list R Lukáša Čepca o ukončení aktívnej činnosti.
 3. Ospravedlnenia: Kajánek – do konca jarnej časti 11/12; Sabela – 1.-9.4. 2012; Škola – do ukončenia PN.
 4. Upozorňujeme všetkých R na kontrolu platnosti registračných preukazov.
 5. 30.3. 2012 úspešne absolvovali teoretické previerky (písomný test): Hlava, T. Čuboň, Kamenišťák, Podolák, Ševčík.
 6. Doplňujúce tel. čísla: T. Čuboň 0911580086; Ševčík 0904054265.
 7. Pozývame na zasadnutie dňa 20.4. 2012 o 15.30 hod. rozhodcov navrhnutých na Licenciu A: T. Čuboň a L. Belko.

Správy zo sekretariátu

 1. Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF), seminár pre ObFZ Kysúc a jeho kluby sa konal v Čadci dňa 30.3. 2012, odporúčame funkcionárom preštudovať si verejne dostupné informácie k projektu, nakoľko ten zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto je vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu Jána Letka, výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dokumenty sú v PDF forme dostupné na stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf. Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez menu na stránke http://www.futbalsfz.sk v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež sekciu venovanú Novelizácii noriem SFZ.
 2. ISSF prechádza do ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
  Na stránke projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (osoby) je registrácia neplatná. Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html). V prípade akýchkoľvek problémov je k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte manažéra projektu ISSF.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy