Úradná správa č. 28 - 11/12

Športovo – technická komisia – Milan Škorník

Dňa 30.3.2012 (piatok) o 16.00 hod. v priestoroch reštaurácie Bowling (Biely dom) Čadca sa uskutoční seminár o Informačnom systéme Slovenského futbalu (ISSF) - systémové zmeny v slovenskom futbale a jeho zavedenie do praxe od 1.7.2012. Prednášateľom bude Ing. Ján Letko (SFZ). Seminár je zameraný na prácu a povinnosti klubov po 1.7.2012 (nový spôsob prvotných registrácii, nové reg. preukazy, nová matričná príslušnosť, prestupy, hosťovania, zápisy o stretnutí, úhrada poplatkov,...). Účasť zástupcov klubov je povinná, odporúčame, aby sa zúčastnili osoby poverené na vykonávanie vyššie uvedenej administratívnej práce v klube (max 2 osoby). Povinná je aj účasť zástupcov klubov, ktorých družstvá pôsobia aj v regionálnych (krajských) súťažiach.

1. Termíny začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012:

· I. trieda dospelí 15.kolo 1.4.2012 o 15.30 hod.

· I. trieda dorast 15.kolo 1.4.2012 o 13.00 hod.

· II. trieda dospelí 12.kolo 8.4.2012 o 15.30 hod.

· I. trieda žiaci sk A 8. kolo 15.4.2012 o 10.00 hod.

· I. trieda žiaci sk B 8. kolo 15.4.2012 o 10.00 hod.

2. V zmysle čl. 3 písm. e povoľuje ŠTK v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 používať schválené hracie plochy do 30.4.2012.

3. Nariaďujeme predložiť súpisky A mužstiev dospelí: FK Čadca, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK Tatran Krásno nad Kysucou, FK REaMOS Kysucký Lieskovec, ŠK Javorník Makov, TJ Slovan Podvysoká v termíne do 27.3.2012.

4. Vyzývame kluby ObFZ Kysúc aby nahlásili na ObFZ Kysúc prípadné zmeny štatutárov, riadiacich funkcionárov (predseda, tajomník, poštová a emailová adresa, telefónne čísla a pod.)

5. Upozorňujeme funkcionárov klubov, aby si skontrovali dobu platnosti RP pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012.

6. Prípadne žiadosti o zmenu hracích dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka nariaďujeme zaslať na ObFZ Kysúc v termíne do 21.3.2012.

7. Zmena štatutárov TJ Kysučan Ochodnica: predseda - Jozef Jakubec, 023 35 Ochodnica 423, tel. 0911340212; tajomník - František Kekely, tel. 0903060881

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 123. DK nevyhovuje žiadosti hráča Tatran Krásno nad Kysucou B, Michal Tomčala, 880919, o zmenu trestu, nakoľko nespĺňa DP podľa článku 31/1.
 • 124. DK nevyhovuje žiadosti hráča Tatran Krásno nad Kysucou B, Nemanja Bukvič, 890709, o zmenu trestu, nakoľko nespĺňa DP podľa článku 31/1.
 • 125. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 126. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

Program jarného doškoľovacieho seminára rozhodcov ObFZ Kysúc 24.3.2012:

· 8.00-8.30 prezentácia a zakúpenie pravidiel futbalu (každý účastník, cena 5 eur), účastníkom odporučujeme využiť parkovisko pri nákupnom centre Tempo (Terno).

· 8.30-8.35 otvorenie seminára,

· 8.35-9.00 vystúpenie členov VV ObFZ Kysúc,

· 9.00-10.00 vystúpenie členov technického úseku KR (dôkladné rozobratie nedostatkov v zápisoch R, podľa potreby aj osobný pohovor),

· 10.00-11.30 odborná prednáška prezidenta asociácie rozhodcov SFZ Jána Tomčíka,

· 11.30-11.40 prestávka,

· 11.40-12.40 písomný test,

· 12.40-14.00 ústne pohovory R, ktorí v písomnom teste nedosiahli potrebný počet bodov,

· 14.00-14.30 pokyny pre jarnú časť.

 1. Delegačný list:

  V. liga dorast sk. A 14. kolo: 24.3 o 14.30 Turzovka - D. Hričov: Badura, T. Čuboň; 25.3 o 12.30 Čierne - Čadca B: Súhrada, Belko.

 2. Zasadanie KR 21.3.2012 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Správa (web verzia) doplnená a upravená v nedeľu 18.3. na základe podkladov predsedu HK.

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

 1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur po jesennej časti sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

 2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Krásno nad Kysucou B- 42 eur; Rudina- 35 eur; Lodno- 35 eur; Svrčinovec- 24,5 eur; Horný Vadičov- 42 eur.

 3. Vyčerpané kaucie po jesennej časti ostatných klubov (kluby uvedené v tomto bode, keďže v jesennej časti nevyčerpali viac ako 21 eur, kauciu zatiaľ nedopĺňajú). I. trieda: Vysoká nad Kysucou- 10,5 eur; Zborov nad Bystricou- 7 eur; Čadca B- 21 eur; Staškov- 21 eur; Nesluša- 21 eur; Kysucké Nové Mesto B- 21 eur; Čierne- 7 eur; Turzovka- 0 eur. II. trieda Olešná- 0 eur; Ochodnica- 17,5 eur; Lodno B- 7 eur; Snežnica- 7 eur; Radôstka- 0 eur; Kysucký Lieskovec B- 14 eur; Zákopčie- 21 eur; Klubina- 14 eur; Makov B- 14 eur, Oščadnica- 21 eur; Podvysoká B- 7 eur.

 4. Korňa – výška zaplatenej kaucie 61,5 eur (preúčtovaná dvojitá platba za rozhodcov)

 5. Nedoplatky klubov: Zákopčie 50 eur (US 17 - 11/12 ŠTK9), Zborov 50 eur (US 17 - 11/12 ŠTK9), Rudinská 16,5eur + 1,5 eur (US 12 - 11/12 ŠTK12; US 2 - 11/12 ŠTK12), Lodno 165eur + 100eur +7 eur (US 13 - 11/12 ŠTK9, US 14 - 11/12 DK 81), Čadca B 7eur (US 11 - 11/12 DK 35), Radôstka 1,5 eur (US 8 - 11/12). Uhradiť pod následkami disciplinárnych opatrení.

Trénersko-metodická komisia – Peter Padych

Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012. Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v stredoslovenskom regióne, ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu (na SsFZ poštou) a fotografiu (na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene urobili najneskôr do 31. marca 2012 v zmysle nasledujúcich pokynov:
V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty/Tréneri a vzdelávanie/Dokumenty/Registračný formulár tréneri je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené a podpísané dotazníky – evidenčné karty zašlite poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, resp. doručte osobne. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko a meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy