Úradná správa č. 26 - 14/15

zo dňa 13.3.2015

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Upozorňujeme FK, že v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 hráči nastupujú vo všetkých kategóriách na MFS len na plastové registračné preukazy.

2. Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: VI. liga dospelí 22.3.2015, VII. liga dospelí 05.04.2015,V. liga dorast 19.04.2015, IV. liga žiaci U15 05.04.2015, IV. liga žiaci U13 05.04.2015.

3. Upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí budú zapísaní len fyzicky prítomní tréneri alebo asistenti trénera. Na pozícii asistenta môže byť uvedená osoba bez licencie trénera.

4. Berieme na vedomie zmenu štatutárov TJ Kysučan Ochodnica,

predseda klubu –Radoslav Ďuroška (tel.0907886944,email:tjkysucan@ochodnica.sk)

manažér klubu - Bc. Tomáš Čečko (tel.0910141447,email:tjkysucan@ochodnica.sk)

ISSF manažér – Jozef Jakubec (tel.0911340212,email:tjkysucan@ochodnica.sk)

5.ŠTK nariaďuje:

5.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 22. 03. 2015 o 15.00 hod.:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

•TJ Slovan Podvysoká - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

•FK Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica

•TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Rudinská

•TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

•FK Tatran Turzovka - FK Čadca (B)

•ŠK Javorník Makov (B) - ŠK Radoľa (22.03. o 16:30)

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

135. D.org. berie na vedomie ospravedlnenie R Miroslav Chovanec z neúčasti na zasadnutí D.org dňa 11.3. o 15.00 hodine. Súčasne D. org vzal na vedomie aj postoj menovaného R k prejednávanej veci, deklarovanej v ospravedlnení.

136. D.org. po objasnení veci, vyjadrení R Miroslav Chovanec a stanovisku KR ukladá R Miroslav Chovanec podľa čl. 62, čl. 9/2b/i, čl. 16/1, čl. 34/5,8, čl. 36/1c,3 DP DO pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 6 mesiacov nepodmienečne od 11.3.2015.(zaplatiť poplatok za prerokovanie 10 Eur)

137. Proti rozhodnutiu D.org je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US OBF Kysúc.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Fyzické previerky R sa uskutočnia 2.4. 2015.

2. Seminár R sa uskutoční  14.3.2015 v Slovenskej reštaurácii v Čadci (R, ktorí neuhradili 5 eur na stravu tak urobia priamo na mieste):

Program

1. 8:30 - 9:00 Prezentácia účastníkov.

2. 9:00 - 9:10 Otvorenie seminára.

3. 9:10 - 10:10 Odborná prednáška.

4. 10:10 - 10:20Prestávka.

5. 10:20 - 10:50 Písomný test

6. 10:50 - 11:00 Prestávka.

7. 11:00 - 11:20 Vystúpenie členov VV ObFZ.

8. 11:20 - 11:40 PT, PMR

9. 11:40 - 11:45 Prestávka.

10. 11:45 - 12:15 Odborná prednáška.

11. 12:15 - 13:00 Obed

12. 13:00 - 13:30 Pokyny k jarnej časti 14/15

13. 13:30 - 15:00 Vyhodnotenie písomného testu, pohovory s R, ukončenie ZDS

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy