Úradná správa č. 25 - 15/16

zo dňa 05.02.2016

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Oznamujeme klubom, že sa uskutoční tradičný turnaj 6.2.2016 v športovej hale PRATEX o 8:00 hod.:

• Turnaj starších žiakov roč. 2001 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 6.2.2016. Zoznam prihlásených: Makov, Skalité, Čadca U 15, KNM, St. Bystrica, Krásno, Turzovka, Čadca U 14, Oščadnica, Ochodnica.

Propozície a harmonogram turnaja sú zverejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zimný seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 13.2.2016 od 09:00 hod.(prezentácia R od 8:30 hod.) v reštaurácií BOWLING v Čadci. R, ktorí neuhradili poplatok 5€, za náklady spojené s organizáciou seminára, tak učinia priamo na seminári.

• Program ZDS R nájdete v sekcii Dokumenty.

• Študijný materiál + ODPOVEDE 2016“, ktorý je potrebné si naštudovať pre účely zimných seminárov R nájdete na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Dokumenty.

2. Termín, miesto a program zimného seminára DZ ObFZ Kysúc bude oznámený v nasledujúcej ÚS

3. 6. ročník Turnaja R a DZ ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 6.3.2016 od 09:00 hod. v MŠH v KNM. Zraz R a DZ je o 8:30 v KNM. Poplatok (štartovné) uhradia všetci účastníci na zimnom doškoľovacom seminári.

4. Zmena v obsadení turnaja dorastencov (PRATEX) 23.1.2016 od 07:30 hod.: Handlovský za Žáka

5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2015 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu resp. k ročnému zúčtovaniu dane).

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

Dňa 13.2.2016 od 09:00 hod. v reštaurácií BOWLING v Čadci sa uskutoční zimný seminár R a DZ ObFZ Kysúc.   Touto cestou pozývame trénerov a asistentov futbalových družstiev ObFZ  mládeže a dospelých na tento seminár. Jedným z bodov programu bude - Odborná prednáška, ktorá bude zameraná na nedovolené herné činnosti hráčov. Prípadné otázky, alebo pripomienky budú zodpovedané v diskusii hneď po prednáške.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 3.2.2016, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete  tu.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v aktuálnom zimnom registračnom období od 01.01.2016 do 15.03. 2016

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia hosťovania je  v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy