Úradná správa č. 25 - 12/13

zo dňa zo dňa 25.01. 2013

Výkonný výbor ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.01.2013 okrem iného

schválil:

 1. Prípravu halových mládežníckych turnajov, ktoré sa uskutočnia 2.2. 2013, 17.2. 2013 a 16.3. 2013.
 2. Prípravu seminára rozhodcov, ktorý sa uskutoční 23.2. 2013 v reštaurácia Bowling (Biely dom.)
 3. Komisiu na inováciu stanov ObFZ Kysúc.
 4. Prechod na elektronickú zbernú faktúru od 1.3. 2013.
 5. Odstúpenie od poplatku 5 eur pri prvotnej registrácii hráča v prospech ObFZ Kysúc vo všetkých vekových kategóriách - to znamená, že kllub, ktorý matrične spadá pod ObFZ Kysúc (A mužstvo seniorov v súťaži ObFZ), neplatí poplatok za registráciu hráča, ale iba za výrobu novej hráčskej plastovej karty. ObFZ Kysúc týmto rozhodnutím chce byť nápomocný klubom pri prvotných registráciách mládežníkov.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné mládežnícke turnaje:

 • Turnaj starších žiakov U15 roč. 98 a ml. o Pohár predsedu ObFZ Kysúc pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 2.2. 2013 v Mestskej športovej hale Pratex Čadca, štartovné 50 eur, maximálny počet štartujúcich družstiev 12 - turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Podvysoká, Skalité, Zákopčie, Raková, Krásno, Korňa, Čadca, Turzovka, KNM, Makov, Radoľa, Ochodnica. Propozície a hramonogram turnaja sú zvrejnené na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Novinky.
 • Turnaj dorastencov U19 roč. 94 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3. 2013 vo Futbalovej aréne v Korni, štartové 50 eur, maximálny počet štartujúcich družstiev 12 - turnaj uzavretý! Zoznam prihlásených: Korňa, Podvysoká, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Svrčinovec, Turzovka, Ochodnica, K. Lieskovec, Čadca.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR plánuje uskutočniť 3. ročník turnaja rozhodcov a delegátov 9.2. 2013 o 9.00 hod. v telocvični na Staškove. Žiadame všetkých R a DZ, aby do 20.1. 2013 navštívili a kontaktovali svojich tútorov:Čadca – R. Halfar, KNM – Súhrada, Makovská dolina – Čuboň, Bystrická dolina – Štrba, Čierňavská dolina – Jurišta.
 2. Dňa 1.2.2013 o 16.00 hod. sa začína kurz nových rozhodcov. Kurzu sa zúčastnia doteraz prihlásený záujemcovia, poprípade ďalší, ktorí sa môžu prihlásiť priamo v budove ObFZ Kysúc v Čadci pri otvorení kurzu.
 3. Jarný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 23.2. 2013, miesto a presný čas konania budú zverejnené v najbližších ÚS. Účasť všetkých rozhodcov bezpodmienečne nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.
 4. Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční 1.2. 2013 o 15.00 hod.
 5. Všetci rozhodcovia, ktorí boli v roku 2012 zamestnancami ObFZ Kysúc, si môžu osobne na sekretariáte vyzdvihnúť Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (potrebné k daňovému priznaniu, resp. k ročnému zúčtovaniu dane), inak im bude toto potvrdenie odovzdané na turnaji rozhodcov 9.2. 2013.
 6. Obsadenie - Turnaj o Pohár predsedu ObFZ Kysúc: Staškovan, Čepec, Kvašňovský, Mosor (zodpovedný za obsadenie Staškovan).

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Žiadame kluby, ktoré plánujú hromadnú výmenu papierových registračných preukazov na plastové, aby na sekretariát nahlásili harmonogram (počty kusov a plánovaný dátum). Ďalej upozorňujeme, aby si nenechávali výmenu preukazu na poslednú chvíľu hlavne u hráčov, u ktorých plánujú v jarnej časti transfery (prestup, hosťovanie).
 • Upozorňujeme kluby, aby pri tvorbe družstiev v ISSF dodržiavali správne vekové úrovne, príklad: dorast U19, starší žiaci U15 a mladší žiaci U13.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy