Úradná správa č. 23 - 13/14

 

zo dňa 24.1. 2014

Výkonný výbor ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 22.01.2014 okrem iného

schválil:

  • Predsedov odborných komisií:

Športovo technická komisia , komisia mládeže - Milan Škorník

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

Trénersko metodická - František Mrmus

Hospodárska a Ekonomická komisia - Štefan Vojtuš

Matričná , registračná komisia a ISSF - Peter Kubinec

Zdravotná komisia - Jozef Borák

  • Zloženie Komisie rozhodcov

Ján Súhrada - Predseda

Peter Moják - Podpredseda

Richard Halfár - člen komisie

Štefan Mihalda - člen komisie

Ľubomír Belko - člen komisie

  • Termín a organizáciu seminára rozhodcov  ObFZ Kysúc dňa 15.03.2014
  • Termín a organizáciu turnaja rozhodcov 1.2.2014 v Kysuckom Novom Meste.
  • Termín a organizáciu kurzu nových rozhodcov 7.2.2014
  • Termíny a organizáciu zimných halových turnajov 1.2.2014 , 16.2.2014 a 16.3.2014 vo futbalovej aréne v Korni.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

  • Turnaj starších žiakov roč. 99 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 16.2.2014.
  • Turnaj dorastencov roč. 95 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 16.3.2014. .

Turnaje sa uskutočnia vo Futbalovej aréne v Korni, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom v čo najkratšom čase na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

Správy zo sekretariátu

Dôrazne upozorňujeme nasledovné kluby, že do dnešného dňa majú v ISSF status NEPLATIČ!!!(zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti) z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry: FK Lodno (142 eur, 25 eur), TJ Beskyd Svrčinovec (77 eur, 40 eur), FK Čadca (170 eur),  Spartak Radôstka (117 eur), Slávia Zákopčie (137 eur), OŠK Rudina 310 eur, neuhradenia faktúry za činnosť R: REaMOS Kys. Lieskovec (79,08 eur), Slovan Rudinská (25,10 eur), Rozkvet Klubina (78.96 eur).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy