Úradná správa č. 20 - 16/17

zo dňa 26.11.2016

 

Vzhľadom na rozhodnutie konferencie SFZ, týkajúce sa prerozdelenia vyzbieraných členských poplatkov SFZ, vyzýva všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si najneskôr do 1.12.2016 skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN, a to z dôvodu poukazovania prerozdelených členských poplatkov na jednotlivé kluby. V prípade otázok alebo akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať sekretariát ObFZ Kysúc (sekretariat@obfzkysuc.sk). Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF.

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Oznamujeme klubom, že ObFZ Kysúc pripravuje tradičné futbalové turnaje:

• Turnaj starších žiakov roč. 2002 a ml. pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční 18.3.2017

• Turnaj dorastencov roč. 1998 a ml. pod záštitou združenia obcí Triangel: Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční 18.02.2017

Turnaje sa uskutočnia v športovej hale PRATEX, štartovné 55 eur. Počet štartujúcich mužstiev je obmedzený. Záväzné prihlášky na turnaje zasielajte písomne alebo emailom do 6.2.2017 na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

 

Odvolacia komisia – Ignác Cyprich

Zasadnutie odvolacej komisie sa uskutoční dňa 29.11.2016 o 16.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

3. V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

-Hráči do 18 rokov 3 €

-Hráči nad 18 rokov 6 €

-Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 €

-Futbalové kluby 20 €

-Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 €

-Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Úhrada členských príspevkov R a DZ ObFZ Kysúc: Rozhodcom a delegátom z nominačnej listiny ObFZ Kysúc bude členský príspevok vo výške 10 € odpočítaný priamo z mesačného vyúčtovania R za mesiac október.

4. Žiadame R a DZ, ktorým nebol členský poplatok strhnutý z odmeny aby ho uhradili na sekretariáte: Ladislav Hurik, Pavol Kupka, Stanislav Kamenišťák, Milan Zacher, Marián Ševčík, Ondrej Špalek, Jozef Lach, Jozef Podolák

 

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 12.12.2016 do 6.1.2017 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy