Úradná správa č. 19 - 18/19

Termín rianej konferencie ObFZ Kysúc bude 24.11.2018 o 10,00 hod. v zasadačke ObFZ.

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Schvaľujeme:

1.1.všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019.

 

Úsek mládeže:

1.Schvaľujeme:

1.1.všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach mládeže za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019.

 

 

 

Odvolacia komisia - Štefan Vojtuš

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 07.11.2018 (streda) vo veci odvolania hráčov FK Čadca "B" Tomáša Švíka

(1109246) a Dominika Kubaláka (1312517) voči rozhodnutiu DK z ÚS č. 14-18/19 bod č. 31 rozhodla nasledovne:

Na základe zistených nových skutočností v uvedenom prípade (podané trestné oznámenie na polícii SR a výpovede

p. Kubaláka), odvolacia komisia ObFZ Kysúc žiadá Disciplinárnu komisiu ObFZ Kysúc o opätovné prešetrenie, prípadné

posúdenie výšky udelených trestov.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

 

1. Žiadame R, ktorí ešte nevykonali platbu za nové dresy vo výške 47 eur, aby ju čo najskôr uhradili na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby. Nové dresy si môžu rozhodcovia vyzdvihnúť u predsedu KR. Zatiaľ platbu neuhradili: Belko D., Kožák, Makyňa, Mindek, Novotná, Petrák.

2.  Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac október 2018 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk do 16.11.2018.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/doch%C3%A1dzka%20R%20okt%C3%B3ber%202018.pdf

3. Školenie nových rozhodcov bude prebiehať v mesiacoch január – február, záujemcovia sa môžu prihlásiť cez email: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 934 081.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

52. Marek Faktor (1254586) Pokrok Stará Bystrica - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

53. Jaroslav Furdan (1173676) Slovan Podvysoká - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

54. Marek Ferenčák (1230799) TJ Olešná - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

55. Samuel Krištiak (1260878) TJ Olešná - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

56. Pavol Dubovický (1122376) Slovan Nová Bystrica - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

57. Vladimír Kavčiak (1252665) FK Lodno - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chcel veľmi pekne poprosiť, aby ste  minuli DO 30.11.2018

MAXIMUM kreditu. Všetky informácie kto má nárok, koľko má nárok a podobne nájdete na https://www.futbalsfz.sk/

prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop//

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy