Úradná správa č. 18 - 12/13

 

zo dňa zo dňa 9.11. 2012

Úsek dospelých

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 13. kola (dohrávka) QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme tabuľku QUICK SPORT I. triedy po jesennej časti súť. ročníka 12/13.
 3. Schvaľujeme výsledky 11. kola (dohrávka) QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 7.11.2012.
 5. Upozorňujeme FK Tatran Krásno nad Kysucou B na používanie správneho tlačiva, zápis o stretnutí (13. kolo).
 6. Bola prejednaná námietka kapitána hostí 13. kolo I. trieda FK Čadca B Horelica – TJ Spartak Vysoká. Odstupujeme na doriešenie DK: kapitána Čadca B Hoelica – Jaroslav Korduliak, 900128, vedúci Čadca B Horelica Tomáš Vojtek, na doriešenie KR: AR1 Anton Kubiš.
 7. Námietka TJ Spartak Vysoká – neprerokovaná (nesplnila náležitosti SP čl. 121 - 124).
 8. Finále Kysuckého pohára QUICK SPORT medzi ŠK Javorník Makov – FK Tatran Krásno nad Kysucou sa uskutoční dňa 10.11.2012 o 12.30 hod. na ihrisku ŠK Javorník Makov.

 

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky (dohrávka )11. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po jesennej časti súť. ročníka 12/13.
 3. Kontumujeme 9. kolo I. trieda ml. žiaci medzi ŠK Javorník Makov – TJ Slovan Skalité, 3:0, 3 body priznávame ŠK Javorník Makov.
 4. Berieme na vedomie ospravedlnenie TJ Slovan Skalité.
 5. Schvaľujeme výsledok 9. kolo I. trieda ml. žiaci  Kysučan Ochodnica – FK Polom Raková 4:1.
 6. Poradie strelcov v kategórii dorast po skončení jesennej časti súť. ročníka 12/13: 1. Ľubomír Škola (Oščadnica ) 11 gólov; 2. Dávid Nekoranec (Vysoká) 8 gólov; 3.-4. Marek Kotschy (Skalité) 7 gólov; 3.-4. Tomáš Kušmir (Skalité) 7 gólov; 5. Lukáš Jurišta (Svrčinovec) 6 gólov; 6. Patrik Budoš (Nesluša) 5 gólov.
 7. Poradie strelcov v kategórii ml. žiaci po skončení jesennej časti súť. ročníka 12/13: 1. Jakub Šurik (Raková) 6 gólov; 2.-3. Michal Marčan (Ochodnica) 4 góly; 2.-3. Dominik Trúchly (Ochodnica) 4 góly; 4.–7. Tomáš Holák (Skalité) 3 góly; 4.–7. Peter Nekoranec (Raková) 3 góly; 4.–7.Tomáš Maslík (Raková) 3 góly; 4.–7. Jakub Kmecz (MŠK Snežnica) 3 góly.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

97. Peter Koza, 921109, Oščadnica – 1 MFZ nepodmienečne od 5.11.12. DP 1/5a.

98. Ján Tomáš, 720412, Snežnica – 1 MFZ nepodmienečne od 5.11.12. DP 1/5a.

99. Jozef Okuliar, 871125, Snežnica – 4 MFZ nepodmienečne od 5.11.12. DP 1/3b.

100. Peter Bytčánek, 861104, Podvysoká – 4 MFZ nepodmienečne od 5.11.12. DP 1/3b.

101. Jozef Neveďal, 860519, Zborov – 1 MFZ nepodmienečne od 5.11.12. DP 1/5a.

102. a) Michal Učník, 900103, Korňa; b) Michal Krištofík, 810117, Zborov – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 5.11.12. DP 1/13 – 5a.

103. DK s poukázaním na zápis HR zo zápasu 11. kolo II. trieda medzi Rozkvet Klubina – OŠK Snežnica, hraného dňa 4.11.12, vyzýva klub OŠK Snežnica pod následkami disciplinárnych opatrení o písomné určenie neidentifikovanej osoby z hosťujúcej lavičky, ktorá bola v 75 min. vykázaná z lavičky za opakované hrubé nadávanie na adresu HR. Písomné určenie vinníka požadujeme do 14.11.12 do 12.00 hod.

104. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

105. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Chyby v zápisoch 30.9.12: Belanec – 0,2; Kubiš – 0,7; Jedinák -0,4; 7.10.12 : Kubica – 0,2; Kubica – 0,2; 14.10.12: Poliak – 0,9; Zacher – 0,5; 21.10.12: Poliak - 1,1; Trúchly – 0,2; 4.11.12: Hlava -1.
 2. Pozastavujeme delegáciu R Čepec od 7.11.12 na jeden MFZ dospelých.
 3. Udeľujeme napomeutie R Hlava za nedostatky v zápise o stretnutí dňa 4.11.12 Čadca B Horelica – Spartak Vysoká.
 4. KR berie na vedomie list R Sikora, stanovisko zaujme pred začiatkom jarnej časti ročníka 12-13.
 5. Upozorňujeme R, aby sledovali úradné správy naďalej nakoľko v mesiacu február sa uskutoční 8. ročník turnaja rozhodcov.
 6. KR plánuje v zimnom období uskutočniť školenie nových R, prípadní záujemcovia nech sa prihlásia na emailovú adresu: cubonjozef@centrum.sk, sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo písomne na adrese ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca..

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

· Opakovane do pozornosti trénerom:

TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov: 3. triedy/UEFA B licencie, 2. triedy/B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy/C licencie, ktorým končí, resp. skončila, platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Viac informácií a formulár prihlášky nájdete na www.ssfz.sk.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy