Úradná správa č. 17- 18/19

!!! Termín rianej konferencie ObFZ Kysúc bude 24.11.2018 o 10,00 hod. v zasadačke ObFZ.!!!

Športovo-technická komisia - Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní.R nieje povinný odoslielať zoznam usporiadaťeľskej služby na sekretariát ObFZ kysúc,povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

b) dodržiavanie RS čl.32 2018/2019 - podmienky vyhotovenie videozáznamu. ŠTK môže námatkovo vyžiadať videozáznam na kontrolu.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.12:

•12K NE 28.10.2018 14:00 VI. liga QUICK SPORT Čadca B – Športový klub Nesluša: AR1 Cisarik za Sikora

•12K NE 28.10.2018 14:00 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov – FK Lodno: R Brodňan za Makyňa

Mládež SsfZ:

•14K SO 27.10.2018 14:00 4A.liga dorast TJ Slovan Skalité – OŠK Baník Stráňavy: R Mikula za Špalek A., bez AR

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XIV. Rozpisu súťaží vo futbale 2018/2019.

3. Žiadame R, ktorí ešte nevykonali platbu za nové dresy vo výške 47 eur, aby ju čo najskôr uhradili na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby.

4. Oznamujeme rozhodcom, že okrem dresov si môžu priobjednať aj rozhodcovské trenírky, štulpne, píšťalku... Prípadný záujem treba nahlásiť najneskôr do konca októbra predsedovi KR. Rozhodcovské trenírky 19,50 eur (cena na eshope 26,50 eur), štulpne 3,90 eur (cena na eshope 4.99 eur), rozhodcovská píšťalka čierna Fox 40 sonik blast cmg 7,90 eur.

5. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF a uzatvárali ich včas. Pri vyplňovaní zápisu nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára, uvádzať výsledok konfrontácie hráčov a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

Odvolacia komisia - Štefan Vojtuš

 

Na základe rozhodnutia DK z ÚS č. 14-18/19 bod. č. 31 predseda odvolacej komisie zvoláva jej zasadnutie na deň 7.11.2018 (streda) o 16,00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

Na zasadnutie žiadá o účasť nasledovných hráčov: Marián Švík (1109246), FK Čadca "B", Dominik Kubalák (1312517) FK Čadca "B", Tomáš Škor (1312401) FK Lodno. Účasť menovaných je nutná!!

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

42. Dávid Gembiczki (1252875) Slovan Podvysoká - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 22.10.2018. DP cl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

43. Tomáš Valjašek (1198378) ŠK Nesluša - DO , pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 22.10.2018. DP čl.45/1,2a , čl.9/2 b ii , čl.17, čl.36/1a ( 10 EUR MZF ) .

44. Lukáš Štrba (1232560) Pokrok Stará Bystrica - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 22.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

45. Jakub Učník (1250195) Kysučan Korňa - DO , pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 22.10.2018. DP cl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF).

46. Jakub Húšťava (1332600) OŠK Rudina U19 - DO , pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od 22.10.2018. DP čl.49/1b,2b , čl.9/2 b ii , čl.17, čl.36/1a (5 EUR MZF ) .

47. Denis Baliar (1299897) MŠK Snežnica U19 - DO , pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od 22.10.2018. DP čl.49/1b,2b , čl.9/2 b ii , čl.17, čl.36/1a (5 EUR MZF ) .

48. Karol Židek (1294874) MŠK Snežnica U19 - DO , pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od 22.10.2018. DP čl.49/1b,2b , čl.9/2 b ii , čl.17, čl.36/1a (5 EUR MZF ) .

49. D.org. na základe žiadosti hráča Andrej Kostelný (1233487) ŠK Nesluša o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2 MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 7.mesiacov od 24.10.2018 do 24.05.2019. DP.čl. 41/1,2,3 (10 EUR MZF ) .

50. D.org. berie na vedomie odvolanie hráča FK Čadca "B", Marián Švík (1109246) proti rozhodnutiu DK. D. org. však zároveň potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 14-18/19 bod č. 31, a predmetné predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl. 80, čl. 84/2.

51. D.org. berie na vedomie odvolanie hráča FK Čadca "B" , Dominik Kubalák (1312517) proti rozhodnutiu DK. D. org. však zároveň potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 14-17/18 bod č. 32, a predmetné predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl. 80, čl. 84/2.

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Sekretariát ObFZ Kysúc žiadá FK TJ Olešná o dodanie videozáznamu zo stretnutia medzi TJ Olešná - TJ Stará Bystrica odohraného dňa 21.10.2018.

Videozáznam žiadame dodať do 31.10.2018  do 13,00 hod.na sekretariát ObFZ Kysúc.

 

Blíži sa KONIEC obdobia nákupov za KREDIT, preto by sme Vás chcel veľmi pekne poprosiť, aby ste minuli do 30.11.2018 MAXIMUM kreditu. Všetky informácie kto má nárok, koľko má nárok a podobne nájdete na https://www.futbalsfz.sk/

prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte a nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop//

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy