Úradná správa č. 16 - 14/15

zo dňa 31.10.2014

Športovo technická komisia predseda - Milan Škorník

Úsek dospelých :

1. Schvaľujeme výsledky MFS 13. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 26.10.2014 .

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  29.10.2014.

3. Berieme na vedomie podnet TJ Kysučan Korňa.

4. Poradie strelcov QUICK SPORT VI. ligy po jesennej časti:

1.Jaroslav Súkeník, TJ Slovan Rudinská 13 gólov, 2.Jozef Hruška, TJ Kysučan Korňa 9 gólov, Jozef Michalíček, TJ Kysučan Korňa 9 gólov, 3.Patrik Žubor, ŠK Radoľa 8 gólov.

5. Poradie strelcov QUICK SPORT VII. ligy po jesennej časti:

1. Anton Bahna, OŠK Snežnica 10 gólov,2.Michal Zátorský, TJ Slovan Ladonhora Vadičov 8 gólov, Peter Čečko, TJ Kysučan Ochodnica 8 gólov.

Úsek mládeže:

1.Poradie strelcov QUICK SPORT V. ligy dorast U19 po jesennej časti:

1. Peter Kopačka, FK Čadca 10 gólov,2. Jakub Slivka, TJ Kysučan Ochodnica 6 gólov,3. Adam Tabaček, TJ Kysučan Korňa 5 gólov.

2. Poradie strelcov QUICK SPORT IV. ligy žiaci U15 po jesennej časti:

1.Nikolas Valek, ŠK Javorník Makov 15 gólov,2.Martin Vojtek, TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 14 gólov,3.Miroslav Nekoranec, TJ Slovan Podvysoká 13gólov, Martin Pavlík, ŠK Javorník Makov 13 gólov.

3.Poradie strelcov QUICK SPORT IV. ligy žiaci U13 po jesennej časti:

1.Michal Kopas, MŠK Snežnica 14 gólov, 2. Gabriel Kubišta, TJ Slovan Podvysoká 13 gólov,3.Nikolas Valek, ŠK Javorník Makov 11 gólov, Patrik Barčák, FK Slávia Staškov 11 gólov.

Disciplinárna komisia - predseda Štefan Tomáš

127. Peter Korduliak, 1134355, TJ Kysučan Korňa - zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 27.10.2014. DP čl.45/1,2a , čl.9/2b/ii , čl.17 , čl 36/1a DP. (10 EUR MZF)

128. Martin Malík, 1234919, TJ Slovan Rudinská - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 27.10.2014. DP čl.37/5a , čl.9/2b/ii , čl.17 , čl.36/1a. (10 EUR MZF)

129. Marián Rovňaník, 1128376, FK Tatran Turzovka - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 27.10.2014. DP čl.37/a , čl.9/2b,ii , čl.17 , čl.36/1a . (10 EUR MZF)

130. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

131. Najbližšie zasadnutie DK je v stredu 5.11.2014 o 14.00 hod.

Trénersko-metodická komisia - predseda František Mrmus

Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č. 313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmateľa: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.

Komisia rozhodcov - predseda Ján Súhrada

1. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 5.11.2014 o 15:30 hod R : Mikula, Kubiš, Ševčík

2. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy